[Uputstvo za vozače] Korišćenje digitalnog tahografa

FacebookTwitter

Napisao Administrator
nedelja, 19 maj 2013 17:33

[Uputstvo za vozače] Korišćenje digitalnog tahografa (busevi.com)[Uputstvo za vozače] Korišćenje digitalnog tahografa (busevi.com)

Kamioni i autobusi u Srbiji proizvedeni posle jula 2010. godine, kao obavezni deo opreme, moraju imati i digitalni tahograf, uređaj koji beleži sve bitne parametre koji se tiču upotrebe vozila na putu. Svi podaci o radu vozača beleže se na njegovoj personalnoj kartici i u memoriji samog uređaja, i zato je veoma značajno da vozači znaju kako na pravilan načina da koriste digitalni tahograf.

Digitalni tahograf može beležiti niz podatak o vozilu, vozaču, i načinu korišćenja vozila, a neki od podataka koji su dostupni su:

 • Podaci o pređenom putu vozila.
 • Podaci o brzini vozila.
 • Aktivnostima vozača.
 • Ručnim unosima vozača (o mestima gde započinje odnosno završava dnevno vreme upravljanja, aktivnostima vozača i vanrednim okolnostima).
 • Zaključavanju podataka od strane prevoznika.
 • Obavljenim kontrolama.
 • Događajima i/ili greškama.
 • Internim proverama funkcionalnosti.
 • Očitavanjima podataka iz sopstvene memorije.
 • Beleženju i čuvanju podataka u sopstvenoj memoriji.
 • Očitavanju podataka sa memorijskih kartica.
 • Beleženju i čuvanju podataka u memoriji memorijske kartice.
 • Prikazivanju podataka na displeju.
 • Štampanju podataka.
 • Upozorenjima.
 • Preuzimanju podataka na eksterne medije.
 • Slanju podataka na spoljne pokazne uređaje.
 • Lalibraciji.
 • Podešavanju vremena.

Pre početka vožnje obaveza vozača je da svoju karticu postavi u odgovarajući slot koji se nalazi na digitalnom tahografu. Ukoliko se radi o višečlanoj posadi, svaki od vozača postavlja svoju karticu u odgovorajući slot.

Digitalni tahograf VDO DTCO 1381
 • 1 - Displej
 • 2 - Tasteri za odabir aktivnosti i izbacivanje kartice (vozač 1)
 • 3 - Slot za karticu (vozač 1)
 • 4 - Priključak za preuzimanje podata iz memorije uređaja (samo za ovlašćena lica)
 • 5 - Tasteri za odabir aktivnosti i izbacivanje kartice (vozač 2)
 • 6 - Slot za karticu (vozač 2)
 • 7 - Taster za otvaranje dela za smeštaj papira za štampanje izveštaja
 • 8 - Izlaz odštampanog izveštaja
 • 9 - Tasteri za kretanje kroz meni
 • (a) - Oznaka "ADR" (kod ADR varijante uređaja) (ADR - Evropski sporazum za prevoz opasnih materija)
 • Uključiti kontakt (obavezno kod ADR varijante)
 • Vozač 1 - postavlja svoju karticu u predviđeni slot broj 1 - Kartica se postavlja tako da čip na kartici bude okrenut prema gore i strelicom prema napred.
 • Posle učitavanja kartice prvog vozača postavlja se kartica drugog vozača u slot broj 2 (postupak kod višečlane posade)
Odabir aktivnosti

Odabir aktivnosti obavlja se pritiskom na taster 1 (vozač 1), taster pritiskati dok se ne odabere željena aktivnost, odnosno taster 2 (vozač 2).

Digitalni tahograf uključuje automatski sledeće aktivnosti:

 • Kod vožnje - vozač 1 (vreme upravljanja) - vozač 2 (vreme pripravnosti). 
 • Kod zaustavljanja vozila - vozač 1 (ostalo radno vreme) - vozač 2 (vreme pripravnosti).
Napomena: Kod kraja smene ili pauze uvek postavite aktivnost na "Pauze i odmori". U suprotnom digitalni tahograf automatski padatke beleži za vozača 1 - kao "ostalo radno vreme", a za vozača 2 - kao "vreme pripravnosti".

Završetak vožnje/smene - Vađenje kartice vozača

 • Podesite odgovarajuću aktivnost (kod kraja smene "pauza i odmor").
 • Pritisnite taster za izbacivanje i pratite uputstva iz menija.
 • Na displeju se prikazuje prezime vozača (sačekajte da se podaci unesu u memoriju kartice vozača).
 • Unesite kod države, odnosno regije (postupak možete preskočiti).
 • Štampanje izveštaja - Možete odabrati "DA" ili "NE".
 • Možete izvaditi karticu.
Preporuka je da Vašu karticu uvek izvadite posle završetka smene, odnosno vožnje, a po predthodno upisanim podacima na karticu i odabirom odgovorajuće aktivnosti.
Download: Uputstvo za korišćenje digitalnog tahografa - VDO DTCO 1381 (.pdf)

Po postavljanju kartice vozača u određeni slot, digitalni tahograf podseća vozača o datumu i vremenu njegovog poslednjeg vađenja kartice i zahteva od vozača izbor da li trenutno korišćenje kartice predstavlja nastavak dnevnog vremena upravljanja vozilom, odnosno omogućava manuelni unos aktivnosti vozača po hronološkom redosledu i bez preklapanja od poslednjeg i trenutnog postavljanja kartice.

Vozač, odnosno drugo ovlašćeno lice karticu može izvaditi samo ukoliko je vozilo zaustavljeno i pošto su svi podaci sačuvani na memorijskoj kartici.

Pre početka, i po završetku vožnje, unose se podaci o mestu početka, odnosno završetka vožnje, tj. slovna oznaka države u kojoj se u tom trenutku vozilo nalazi. Napominjemo da se podaci o mestu mogu upisati i bez korišćenja memorijske kartice vozača.

Posle pokretanja vozila, digitalni tahograf beleži sve aktivnosti upravljanja vozilom od strane vozača, kao i raspoloživost suvozača. Vozači prilikom zaustavljanja vozila mogu odabrati status aktivnosti na digitalnom tahografu i to: ostali poslovi, raspoloživost, pauza/odmor. Digitalni tahograf prilikom zaustavljanja vozila automatski prelazi u status "ostali poslovi".

Rok koji vozač ima da izabere određenu aktivnost na digitalnom tahografu je 120 sekundi od zaustavljanja vozila i ona se evidentira na zapisu od trenutka zaustavljanja.

Nepropisno korišćenje digitalnog tahografa podrazumeva:
 • Upravljanje vozilom bez kartice ili sa nevažećom karticom vozača.
 • Istovremeno korišćenje nedozvoljene kombinacije memorijskih kartica (kartica nadzornih organa i kartica prevoznika sa svim karticama osim sa karticom vozača).
 • Umetanje memorijske kartice tokom upravljanja vozilom.
 • Vađenje kartice pre nego što su svi relevantni podaci upisani/prebačeni na memorijsku karticu.
 • Falsifikovanje, brisanje ili uništavanje podataka memorisanih u digitalnom tahografu ili na kartici vozača, kao i na ispisima iz digitalnog tahografa.
 • Pokušaj sigurnosne zloupotrebe ili manipulacije.

Vozač svoju karticu mora čuvati najmanje 28 kalendarskih dana posle isteka njene važnosti.

Nestanak (gubitak ili krađa) kartice vozač mora da prijavi najbližoj policijskoj upravi u najkraćem mogućem roku.

U slučaju oštećenja, neispravnosti ili nestanka (gubitka ili krađe) memorijske kartice, vozač u roku od sedam dana podnosi zahtev za izdavanje duplikata Agenciji za bezbednost saobraćaja. U tom slučaju, vozač može da upravlja vozilom sa ugrađenim digitalnim tahografom bez kartice vozača najduže 15 dana, pod uslovom da podnese dokaz da karticu vozača ne može da pruži na uvid niti da koristi tokom ovog perioda.

Tokom perioda u kom je digitalni tahograf van upotrebe, odnosno neispravan, na poleđini termalnog papira za ispis beleže se svi podaci o aktivnostima vozača koje tahograf više ne evidentira ili ne štampa na ispravan način i upisuju podaci iz kojih se utvrđuje identitet vozača (ime i prezime i broj vozačke dozvole ili broj kartice vozača), i potpis vozača.

Ako je kartica vozača oštećena, neispravna ili nestala (izgubljena ili ukradena), tada se:

 • Na početku vremena upravljanja vozilom štampa dnevni ispis sa digitalnog tahografa (vozila) i na njegovoj pozadini upisuju lični podaci vozača (ime i prezime i broj vozačke dozvole ili broj kartice vozača), uključujući i potpis vozača.
 • Po završetku vremena upravljanja vozilom štampa dnevni ispis sa digitalnog tahografa (vozila) i na njegovoj pozadini upisuju lični podaci vozača (ime i prezime i broj vozačke dozvole ili broj kartice vozača), uključujući i potpis vozača.

 

Link: Digitalni tahografi

Link: Počelo izdavanje memorijskih kartica za digitalne tahografe za vozače u Srbiji

Link: Pravilnik o načinu korišćenja tahografa

Link: Spisak ovlašćenih servisera za tahografe u Srbiji

[VDO Siemens] [YouTube]

Komentari   

 
#63 Milorad 17-03-2017 02:02
Citat Srdjan..VP:
Dobar dan zelim... jedno pitanje. Treba da mi se ocita kartica od kad je akivirana zbog dokaza na sudu o radnom vremenu... e sad gde ja to mogu ocitati? Hvala unapred.

Obratite se nekoj od ovlašćenih radionica za digitalne tahografe, spisak: abs.gov.rs/.../...
Citat | Prijavi administratoru
 
 
#62 Srdjan..VP 15-03-2017 14:53
Dobar dan zelim... jedno pitanje. Treba da mi se ocita kartica od kad je akivirana zbog dokaza na sudu o radnom vremenu... e sad gde ja to mogu ocitati? Hvala unapred.
Citat | Prijavi administratoru
 
 
#61 Milorad 02-03-2017 11:22
Citat Nemanja NS:
Dobar dan, imam pitanje vezano za voznju bez kartice na digitalnom tahografu? Da li ispis tih dana moze da bude validan u slucaju kontrole od strane saobracajne policije?

Ukoliko je neposedovanje kartice opravdano (neispravna kartica, ukradena i sl.), stim da morate štampati odgovarajuće izveštaje redovno, u suprotnom može biti ispisana kazna.
Citat | Prijavi administratoru
 
 
#60 Nemanja NS 02-03-2017 10:18
Dobar dan, imam pitanje vezano za voznju bez kartice na digitalnom tahografu? Da li ispis tih dana moze da bude validan u slucaju kontrole od strane saobracajne policije?
Citat | Prijavi administratoru
 
 
#59 Goran 20-02-2017 11:06
Citat cobi:
Ta kartica važi ako trenutno vozim e kategoriju i u međuvremenu položim ispit za d kategoriju da li moram vaditi novu karticu ili ne?

S obzirom da se kod upisa nove kategorije izdaje nova vozačka dozvola potrebno je izvaditi i novu karticu za tahograf.
Citat | Prijavi administratoru
 
 
#58 cobi 20-02-2017 10:44
Ta kartica važi ako trenutno vozim e kategoriju i u međuvremenu položim ispit za d kategoriju da li moram vaditi novu karticu ili ne?
Citat | Prijavi administratoru
 
 
#57 MilanM 14-07-2016 23:14
U duploj posadi je dozvoljeno da se drugi vozač uključi u prvom satu vožnje, da li je dozvoljeno da u zadnjem satu vožnje drugi vozač napusti vozilo i izvadi svoju karticu?
Citat | Prijavi administratoru
 
 
#56 Milorad 10-07-2016 18:55
Citat Vlastimir:
Postovani,

Zanima me da li u slucaju da se kartica vozaca digitalnog tahografa ne vadi vise dana iz tahografa (period kada se ne vozi kamion), a obavljaju se ostali poslovi u firmi, da li je potrebno stampati potvrdu o odsustvu ili se podrazumeva da je u periodu dok je kartica bila u tahografu obavljano ostalo radno vreme sa sve pauzama itd.

Preuzimanje podataka sa kartice vozača obavezno je barem jednom u vremeskom periodu od 21 dan. Podrazumeva se da niste upravljali drugim vozilom.
Citat | Prijavi administratoru
 
 
#55 Vlastimir 10-07-2016 18:44
Postovani,

Zanima me da li u slucaju da se kartica vozaca digitalnog tahografa ne vadi vise dana iz tahografa (period kada se ne vozi kamion), a obavljaju se ostali poslovi u firmi, da li je potrebno stampati potvrdu o odsustvu ili se podrazumeva da je u periodu dok je kartica bila u tahografu obavljano ostalo radno vreme sa sve pauzama itd.
Citat | Prijavi administratoru
 
 
#54 Goran 22-05-2016 13:43
Citat radojko:
Kad dodjem na granicu i stavim na kocku tj. vreme u pripravnosti dali mi se to racuna kao voznja, hvala.

Vreme pripravnosti, ili vreme raspoloživosti može se smatrati pauzom, odnosno odmorom u toku dnevnog rada, dakle, u ovom režimu vreme se ne računa kao upravljanje vozilom.

- Odmor u toku dnevnog rada traje najmanje 30 minuta ako radno vreme člana posade vozila traje više od šest, a manje od devet časova.

- Odmor u toku dnevnog rada traje najmanje 45 minuta ako radno vreme člana posade vozila traje više od devet, a manje od dvanaest časova.

- Odmor u toku dnevnog rada traje najmanje 60 minuta ako radno vreme člana posade vozila traje više od dvanaest časova.

- Odmor u toku dnevnog rada može se koristiti u više delova u trajanju od po najmanje 15 minuta raspoređenih tokom radnog vremena.

- Odmor u toku dnevnog rada ne uračunava se u radno vreme.
Citat | Prijavi administratoru
 

Dodaj komentar

Molimo Vas da kod pisanja komentara, davanja predloga ili pritužbi na funkcionisanje linija budete što precizniji sa podacima - komentari koji su nerazumljivi, ne sadrže potrebne podatke ili sadrže netačne podatke neće biti objavljeni. Upozoravamo Vas da rasprave ne vode rešenju ni jednog problema, već samo konstruktivni predlozi, dijalog i razumevanje, i molimo Vas da to imate u vidu. Bilo kakva vrsta vređanja, političke diskusije, neće se tolerisati i takvi komentari biće obrisani. Ukoliko primetite neprikladan komentar molimo Vas da nas obavestite klikom na link "Prijavi administratoru". Ocenjivanje komentara dozvoljeno je samo registrovanim posetiocima. Upotreba više različitih korisničkih imena prilikom pisanja komentara, odnosno pisanje različitih komentara sa više različitih imena nije dozvoljeno i sledi automatska zabrana pisanja komentara. Upotreba isključivo velikih slova nije dozvoljena.

Sigurnosni kod
Osveži