Potrebna dokumenta za izdavanje BusPlus karata za gradski prevoz

FacebookTwitter

ponedeljak, 29 avgust 2011 14:26

BusPlus - Novi sistem naplate gradskog prevoza u Beogradu

Potrebna dokumenta za izdavanje personalizovanih karata za gradski prevoz u Beogradu. Izdavanje personalizovanih kartica omogućeno je na više lokacija u gradu.

Zaposleni
 • Kopija lične karte.
 • Lična karta na uvid.
 • Period važenja karte: 3 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije.

Učenici osnovnih i srednjih škola

Učenici osnovnih škola

Učenici osnovnih škola na teritoriji grada Beograda od 1. septembra 2012. godine ostvaruju pravo na besplatno korišćenje gradskog prevoza.

Učenici srednjih škola

Potrebna dokumenta za izdavanje:

 • Originalna potvrda o pohađanju škole (Akreditovana škola sa sedištem u Beogradu. Ukoliko učenik ima prebivalište u Beogradu, akreditovana škola može da bude na teritoriji Srbije)
 • Za punoletna lica: fotokopija lične karte (fotokopija) (original na uvid)
 • Za maloletna lica: fotokopija pasoša, zdravstvene knjižice ili izvoda iz matične knjige rođenih (fotokopija) (original na uvid)

Period izdavanja kartice / Period važenja kartice:

Trajna (3 godine) / Godinu dana (za školsku godinu do 30.09., nakon čega se važenje može produžiti za narednu školsku godinu)

Napomena:

 • Za učenike srednjih škola koji nisu navršili 20 godina.
 • Za maloletna lica, pri izdavanju kartice neophodno je prisustvo jednog roditelja ili staratelja.
 • Za maloletna lica, pri produžavanju važenja kartice, nije neophodno prisustvo jednog roditelja ili staratelja.

Napominjemo da oni koji upisuju prvu godinu srednje škole ili fakulteta, zbog promene statusa imaju obavezu da izvade novu voznu legitimaciju. Cena izdavanja nove Busplus kartice je 250 dinara, dok je njeno produženje za narednu školsku godinu besplatno.

Studentske BusPlus kartice, na koje imaju pravo lica do navršenih 26 godina starosti, mogu se produžiti podnošenjem originala potvrde o pohađanju fakulteta i pružanjem na uvid važeće Bus Plus kartice i lične karte.

Za produženje BusPlus kartica đaka srednjih škola, potrebno je podneti original potvrde o pohađanju škole i pružiti na uvid važeću BusPlus karticu i dokument sa matičnim brojem - zdravstvenu knjižicu, izvod iz matične knjige rođenih, ličnu kartu ili pasoš.

Studenti

Potrebna dokumenta za izdavanje - Studenti sa potvrdom o studiranju za celu školsku godinu (P3):

 • Originalna potvrda o pohađanju škole ili fakulteta za celu godinu (Akreditovana škola / fakultet sa sedištem u Beogradu).
 • Fotokopija lične karte (original na uvid)

Potrebna dokumenta za izdavanje - Studenti koji nemaju potvrdu o studiranju za celu školsku godinu – apsolventi, postapsolventi, studenti master i doktorskih studija (P17):

 • Originalna potvrda o apsolventskom / postapsolventskom stažu, master / doktorskim studijama izdata za do određenog datuma. 
 • Fotokopija lične karte (original na uvid)

Strani studenti:

 • Fotokopija pasoša (original na uvid)
 • Originalna potvrda sa akreditovanog fakulteta / škole sa sedištem u Beogradu

Period izdavanja kartice / Period važenja kartice:

Trajna (3 godine) / Za P3: Godinu dana (za školsku godinu do 31.10., nakon čega se važenje može produžiti za narednu školsku godinu). Za P17: od 1 do 12 meseci, nakon čega se važenje može produžiti.

Napomena:

 • Na studentske legitimacije imaju pravo lica koja nisu navršila 26 godina.
 • Ukoliko student ima prebivalište u Beogradu, akreditovana škola / fakultet mogu da budu na teritoriji Srbije.
 • Ukoliko student ima prebivalište u Beogradu i pohađa fakultet u inostranstvu, potrebno je da dostavi prevod potvrde o studiranju overen od strane ovlašćenog sudskog tumača.

Napominjemo da oni koji upisuju prvu godinu srednje škole ili fakulteta, zbog promene statusa imaju obavezu da izvade novu voznu legitimaciju. Cena izdavanja nove Busplus kartice je 250 dinara, dok je njeno produženje za narednu školsku godinu besplatno.

Studentske BusPlus kartice, na koje imaju pravo lica do navršenih 26 godina starosti, mogu se produžiti podnošenjem originala potvrde o pohađanju fakulteta i pružanjem na uvid važeće Bus Plus kartice i lične karte.

Za produženje BusPlus kartica đaka srednjih škola, potrebno je podneti original potvrde o pohađanju škole i pružiti na uvid važeću BusPlus karticu i dokument sa matičnim brojem - zdravstvenu knjižicu, izvod iz matične knjige rođenih, ličnu kartu ili pasoš.

Korisne informacije:

Članovi domaćinstva korisnici materijalnog obezbeđenja porodice (MOP)
 • Kopija lične karte.
 • Fotokopija rešenja Opštinskog centra za socijalni rad o trajnom korišćenju novčane socijalne pomoći (NSP) - original na uvid.
 • Dokaz da lice nije u radnom odnosu: originalna potvrda ne starija od 15 dana, koju izdaje Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) / originalni listing PIO fonda ne stariji od 15 dana.
 • Lična karta na uvid.
 • Period važenja karte: 3 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda.

Žene od 60 do 65 godina
 • Kopija lične karte.
 • Lična karta na uvid.
 • Period važenja karte: 3 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda.

Penzioneri
 • Kopija lične karte.
 • Fotokopija pravosnažnog rešenja o penzionisanju / privremenog rešenja o penzionisanju / potvrde PIO fonda da je lice podnelo zahtev za ostvarivanje prava na penziju - original na uvid.
 • Lična karta na uvid.
 • Period važenja: 3 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda.

Korisne informacije:

Nezaposlena lica
 • Kopija lične karte.
 • Original potvrde da lice nije u radnom odnosu, koju izdaje Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ). Potvrda ne sme biti starija od 15 dana.
 • Lična karta na uvid.
 • Cena izdavanja kartice je 250 dinara.
 • Period važenja karte: 6 meseci.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda.

Korisne informacije:

Izbeglice i interno raseljena lica
 • Za izbegla lica: fotokopija izbegličke legitimacije i originalna potvrda o priznavanju statusa iz Komesarijata za izbeglice ili Povereništva za izbeglice u opštinama ne starija od 30 dana. Izbeglička legitimacija na uvid.
 • Za interno raseljena lica: fotokopija legitimacije za raseljena lica i fotokopija originalne potvrde MUP-a o prijavljenom boravku na teritoriji grada Beograda, koja nije starija od 2 godine - original na uvid.
 • Period važenja karte: 1 godina.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda.

Ratni vojni invalidi i mirndopski vojni invalidi sa 20-40% invalidnosti
 • Kopija lične karte.
 • Fotokopija rešenja nadležnog organa o trajnoj invalidnosti sa navedenim procentom invalidnosti - original na uvid.
 • Lična karta na uvid.
 • Period važenja karte: 3 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda.

Ratni vojni invalidi i mirndopski vojni invalidi sa 50-100% invalidnosti
 • Kopija lične karte.
 • Fotokopija rešenja nadležnog organa o trajnoj invalidnosti sa navedenim procentom invalidnosti - original na uvid.
 • Lična karta na uvid.
 • Original potvrde da lice nije u radnom odnosu ne starija od 15 dana, koju izdaje Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) / originalni listing PIO fonda ne stariji od 15 dana
  Za lica starija od 65 godina: ček od penzije na kome se vidi JMBG.
 • Period važenja karte: 3 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda.

Invalidi rada usled posledice nesreće na poslu i profesionalnog oboljenja sa 50-60% telesnog oštećenja
 • Kopija lične karte.
 • Fotokopija rešenja nadležnog organa o trajnoj invalidnosti sa navedenim procentom invalidnosti - original na uvid.
 • Lična karta na uvid.
 • Period važenja karte: 3 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda.

Invalidi rada usled posledice nesreće na poslu i profesionalnog oboljenja sa 70-100% telesnog oštećenja
 • Kopija lične karte.
 • Fotokopija rešenja nadležnog organa o trajnoj invalidnosti sa navedenim procentom invalidnosti - original na uvid.
 • Original potvrde da lice nije u radnom odnosu ne starija od 15 dana, koju izdaje Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) / originalni listing PIO fonda ne stariji od 15 dana
  Za lica starija od 65 godina: ček od penzije na kome se vidi JMBG.
 • Lična karta na uvid.
 • Period važenja karte: 3 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda.

Invalidi rada usled posledice bolesti sa 100% invalidnosti
 • Kopija lične karte.
 • Fotokopija rešenja nadležnog organa o trajnoj nesposobnosti za rad i privređivanje - original na uvid.
 • Lična karta na uvid.
 • Period važenja karte: 3 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda.

Civilni invalidi rata sa 20-40% telesnog oštećenja
 • Kopija lične karte.
 • Fotokopija rešenja nadležnog organa o trajnoj invalidnosti sa navedenim procentom invalidnosti - original na uvid.
 • Lična karta na uvid.
 • Period važenja karte: 3 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda.

Civilni invalidi rata sa 50-100% telesnog oštećenja
 • Kopija lične karte.
 • Fotokopija rešenje nadležnog organa o trajnoj invalidnosti i dokaz da lice nije u radnom odnosu - original na uvid.
 • Original potvrde da lice nije u radnom odnosu ne starija od 15 dana, koju izdaje Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) / originalni listing PIO fonda ne stariji od 15 dana.
  Za lica starija od 65 godina: ček od penzije na kome se vidi JMBG.
 • Lična karta na uvid.
 • Period važenja karte: 3 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda.

Trajno nesposobna lica za rad
 • Kopija lične karte.
 • Fotokopija rešenja nadležnog organa o trajnoj nesposobnosti za rad i privređivanje - original na uvid.
 • Lična karta na uvid.
 • Period važenja karte: 3 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda.

Dijalizirana i transplatirana lica
 • Kopija lične karte.
 • Fotokopija potvrde nadležne ustanove ili izvoda iz zdravstvenog kartona - original na uvid.
 • Lična karta na uvid.
 • Period važenja karte: 3 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda.

Lica sa lakom duševnom zaostalošću
 • Kopija lične karte.
 • Fotokopija potvrde nadležne ustanove ili izvoda iz zdravstvenog kartona.
 • Lična karta na uvid.
 • Period važenja karte: 3 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda.

Lica sa umerenom, teškom i dubokom duševnom zaostalošću
 • Za lica starija od 16 godina: fotokopija lične karte i fotokopija rešenja nadležnog organa o trajnoj nesposobnosti za rad i privređivanje - original na uvid.
 • Za lica mlađa od 16 godina: fotokopija pasoša, zdravstvene knjižice ili izvoda iz matične knjige rođenih - original na uvid.
 • Fotokopija komisijskog nalaza nadležne zdravstvene ustanove sa šifrom bolesti ili izvod iz zdravstvenog kartona.
 • Period važenja karte: 3 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda.

Lica starija od 65 godina
 • Kopija lične karte.
 • Za izbegla lica: fotokopija izbegličke legitimacije i originalna potvrda o priznavanju statusa iz Komesarijata za izbeglice ili Povereništva za izbeglice u opštinama ne starija od 30 dana - original na uvid.
 • Za interno raseljena lica: fotokopija legitimacije za raseljena lica i fotokopija originalne potvrde MUP-a o prijavljenom boravku na teritoriji grada Beograda, koja nije starija od 2 godine -original na uvid.
 • Lična karta na uvid.
 • Period važenja karte: 3 godine.

Napomena: Za sva lica osim izbeglica i interno raseljenih lica, obavezno je da imaju prebivalište u Beogradu.

Slepa lica i njihov pratilac kada je u prisustvu slepog lica
 • Kopija lične karte.
 • Fotokopija medicinskog kartona koji izdaje Savez slepih - original na uvid.
 • Fotokopija članske karte Saveza slepih Srbije ili nekog drugog saveza ili udruženja slepih - original na uvid.
 • Lična karta na uvid.
 • Period važenja karte: 3 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda. Kartica važi i za pratioca slepog lica isključivo i samo kada je u prisustvu slepog lica.

Invalidna lica koja primaju stalni dodatak za tuđu negu i pomoć
 • Kopija lične karte. Za maloletna lica: fotokopija pasoša, zdravstvene knjižice ili izvoda iz matične knjige rođenih.
 • Fotokopija rešenja nadležnog organa o stalnom dodatku za tuđu negu i pomoć - original na uvid.
 • Lična karta na uvid.
 • Period važenja karte: 3 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda.

Lica obolela od dečije paralize i plegije, mišićne distrofije i hemofilije, multipleks skleroze i autizma
 • Za lica starija od 16 godina: fotokopija lične karte.
 • Za lica mlađa od 16 godina: fotokopija pasoša, zdravstvene knjižice ili izvoda iz matične knjige rođenih.
 • Fotokopija komisijskog nalaza nadležne zdravstvene ustanove sa šifrom bolesti ili izvod iz zdravstvenog kartona - original na uvid.
 • Lična karta na uvid / pasoš, zdravstvena knjižica ili izvod iz matične knjige rođenih.
 • Period važenja karte: 3 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda.

Deca do 18 godina starosti koja lično primaju stalnu socijalnu pomoć na osnovu rešenja nadležnog centra za socijalni rad uz potvrdu da su redovni učenici
 • Za lica od 16 do 18 godina: fotokopija lične karte.
 • Za lica mlađa od 16 godina: fotokopija pasoša, zdravstvene knjižice ili izvoda iz matične knjige rođenih.
 • Fotokopija rešenja nadležnog centra za socijalni rad o korišćenju prava na novčanu socijalnu pomoć ili fotokopija rešenja kojim je dete obuhvaćeno kao član porodice primaoca socijalne pomoći - original na uvid.
 • Lična karta na uvid / pasoš, zdravstvena knjižica ili izvod iz matične knjige rođenih.
 • Period važenja karte: od 1 do 12 meseci, nakon čega se važenje može produžiti.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda. Za lica mlađa od 16 godina, pri izdavanju kartice neophodno je prisustvo jednog roditelja ili staratelja.

Članovi porodice palih boraca
 • Za studente: originalna potvrda o pohađanju fakulteta i fotokopija lične karte.
 • Za učenike srednjih škola: originalna potvrda o pohađanju srednje škole i * za punoletne učenike: fotokopija lične karte / * za maloletne učenike: fotokopija pasoša, zdravstvene knjižice ili izvoda iz matične knjige rođenih.
 • Za bračne drugove i roditelje: fotokopija lične karte i original potvrde da lice nije u radnom odnosu ne starija od 15 dana, koju izdaje Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) / originalni listing PIO fonda ne stariji od 15 dana. Za lica starija od 65 godina: ček od penzije na kome se vidi JMBG.
 • Fotokopija pravosnažnog rešenja da je lice uživalac porodične invalidnine po osnovu palog borca - original na uvid.
 • Lična karta (za roditelje, supruge i studente) na uvid.
 • Lična karta ili zdravstvena knjižica ili izvod iz matične knjige rođenih (za učenike) na uvid.
 • Potvrda da pohađanju škole ili fakulteta (za decu palih boraca) na uvid.
 • Dokaz da nisu u radnom odnosu (za bračne drugove i roditelje palih boraca) na uvid.
 • Period važenja karte: Za studente i učenike do 31.10., nakon čega se može produžiti. Za bračne drugove i roditelje palih boraca do 31.12., nakon čega se može produžiti.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda. Za maloletna lica, pri izdavanju kartice neophodno je prisustvo jednog roditelja ili staratelja.

Nosioci ordena

Korisnici koji su to pravo stekli na osnovu saveznih i republičkih propisa (nosioci ordena „Narodni heroj”, nosioci „Partizanske spomenice 1941. godine”, borci narodnooslobodilačkih i revolucionarnih ratova, nosioci odlikovanja i sl), pod uslovom da imaju odgovarajuću legitimaciju izdatu od nadležnog organa kojom dokazuju ovaj status.

 • Kopija lične karte.
 • Fotokopija odgovarajuće legitimacije izdata od nadležnog organa, kojom lica dokazuju svoj status - original na uvid.
 • Lična karta na uvid.
 • Period važenja karte: 3 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda.

Trudnice
 • Kopija lične karte.
 • Original lekarskog uverenja o trudnoći koje sadrži procenu termina porođaja.
 • Lična karta na uvid.
 • Period važenja karte: od 1 do 9 meseci.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda.

Korisne informacije:

Strani državljani
 • Kopija pasoša.
 • Pasoš na uvid.
 • Period važenja karte: 3 godine.
Foreign nationals
 • A copy of the passport.
 • Passport.
 • The period of validity of the ticket: 3 years.

Link: Lokacije gde se mogu izvaditi nove karte za gradski prevoz

Link: Cenovnik pojedinačnih karata

Link: Cenovnik personalizovanih karata

[BusPlus]


Komentari   

 
#105 Boki 01-12-2014 19:51
Citat Djuro:
Da li studenti Novosadskog univerziteta mogu kupiti "studentsku" BusPlus mesecnu kartu?

Da, ako imaju prebivaliste u Beogradu.
Citat | Prijavi administratoru
 
 
#104 Djuro 01-12-2014 19:51
Da li studenti Novosadskog univerziteta mogu kupiti "studentsku" BusPlus mesecnu kartu?
Citat | Prijavi administratoru
 
 
+1 #103 Boki 30-11-2014 01:07
Citat marrecar:
Po mom misljenju, najbolje je da pises mejl Busplusu i da se raspitas u NSZ. Specificna je situacija, s obzirom da ne ispunjavas uslove za studentsku karticu i za nezaposlene, a opet ne mozes da se vodis kao nezaposleno lice. Ne bi me cudilo da dobijes odgovor od Busplusa da je "jedina" opcija da placas pojedinacnu kartu, tako da, ako budes odlucila da pises mejl, insistiraj da zelis mesecnu karticu, jer to je tvoje pravo kao stanovnik ovog grada.

Ovo mi je promaklo, pa da pojasnim. Ona moze da se prijavi u NSZ, ali, ako sto je i sama rekla da su joj rekli, samo ako aktivno trazi posao. Znaci, prijava sa zadnjom dobijenom diplomom. Nakon toga, mogu se desiti dva problema. Prvi, vezano za naknadno dobijanje fakultetske diplome, vec sam obrazlozio. Drugi je taj sto ako tri puta odbijes posao koji ti ponudi NSZ, oni te brisu sa evidencije (pa vise ne mozes da koristis prava koja imas kao nezaposleni). Podvlacim, ovo su moguci problemi, daleko od toga da bi se sigurno desili (zbog poznate birokratske aktivnosti kod nas). Ipak, mislim da bi trebala biti upozorena, to je sve.

Moze i da posalje mejl BusPlusu, ali mislim da je to bezpredmetno, jer ne odredjuju oni ni pravila (ko moze da koristi koju kartu), niti cene.

Takodje, ne mislim da je ovo specificna situacija, vec dosta cesta, odkako je granica za sudentske karte smanjena sa 30 na 26 god.

Pravo na mesecnu kartu ne postoji, bila ona stanovnik grada ili ne :) A, kao sto sam vec napisao u postu koji sad ceka validaciju moderatora, moze da koristi (recimo, ako menja vise prevoza u toku dana) mesecnu kartu za zaposlene, koja zapravo ne spada u povlascene kategorije, pa je mozete uzeti svako, ne treba nista sem licne karte. Kasnije moze preci na kartu za nezaposlene ili da nastavi sa zaposlenom, ako ima tako jaku vezu da odmah nadje posao ;)
Citat | Prijavi administratoru
 
 
#102 Boki 30-11-2014 00:45
Citat sole:
Ako ne koristi prevoz često ... Hm , koji to još student koji redovno studira , ne koristi često gradski prevoz (izuzimam one koji žive u blizini fakulteta). Ja da sam zaposlen , i da moram sam da plaćam mesečnu (neuplaćuje mi poslodavac) , pre bih se švercovao , više bi mi se isplatilo. Cena od 1200 je mnogo prihvatljivija.

Iskreno, ne bih sad zalazio u detalje, tipa - verovatno je pred kraj studija, apsolvent, pa ne ide na predavanja i sl. Osoba koja je pokrenula pitanje najbolje zna koliko cesto koristi prevoz, ali ne samo do faksa, vec uopste.

Pojedinacna karta je 73, dnevna 280, personalizovana za zaposlene (koju mogu da uzmu SVI, a ne samo zaposleni!) je 3.275 din. Sad ona treba da iskalkulise sta najvise odgovara njenim potrebama za prevozom.
Citat | Prijavi administratoru
 
 
#101 m.milica 30-11-2014 00:28
Probacu opet na birou samo sto su ovaj put reci da trazim posao. Ako mi ne uspe - placacu pojedinacne karte sto mi se naravno nikako ne isplati, ali drugog izbora nemam... HVALA LJUDI U SVAKOM SLUCAJU !
Citat | Prijavi administratoru
 
 
#100 sole 29-11-2014 21:53
Citat Boki:
Da, ako hoce da sve bude legalno, postoje dve mogucnosti. Ako ne koristi prevoz cesto, tada joj se najvise isplati pojedinacna karta. Ako ga koristi cesto, onda moze da uzme personalizovanu kartu za zaposlene. Tu ne trebaju nikakva dokumenta. Jeste skupa, ali se mozda isplati, ako se cesto vozi.

Ako ne koristi prevoz često ... Hm , koji to još student koji redovno studira , ne koristi često gradski prevoz (izuzimam one koji žive u blizini fakulteta). Ja da sam zaposlen , i da moram sam da plaćam mesečnu (neuplaćuje mi poslodavac) , pre bih se švercovao , više bi mi se isplatilo. Cena od 1200 je mnogo prihvatljivija.
Citat | Prijavi administratoru
 
 
#99 Boki 29-11-2014 21:01
Citat sole:
Ako je recimo slučaj , čovek se prijavi na NSZ tokom leta , kada nije zvanično još dobio status studenta , a po završetku srednje škole , u tom slučaju ništa nije lagao.

To jeste, ali ovde imamo slucaj studentkinje koja ima vise od 26 god. Malo bi cudno zvucalo da dodje posle toliko godina od zavrsene srednje skole. Naravno, moze da proba, ali ja sam hteo da upozorim na eventualne posledice nakon diplomiranja. A kladim se da salterski radnici znaju zasto se neko prijavljuje na opisan nacin, kladim se da mnogi pokusavaju isto.

Citat sole:
A što se tiče sigurnosti , ako ne proba , jedina mogućnost joj ostaje da plaća pojedinačnu kartu , što bi je u tom slučaju , samo da ide od fakulteta do kuće i nazad , izašlo skoro kao da kupuje mesečnu za zaposlene , i to samo da koristi jedan prevoz.

Da, ako hoce da sve bude legalno, postoje dve mogucnosti. Ako ne koristi prevoz cesto, tada joj se najvise isplati pojedinacna karta. Ako ga koristi cesto, onda moze da uzme personalizovanu kartu za zaposlene. Tu ne trebaju nikakva dokumenta. Jeste skupa, ali se mozda isplati, ako se cesto vozi.
Citat | Prijavi administratoru
 
 
#98 marrecar 29-11-2014 20:55
Citat m.milica:
Student sam cetvrte godine, upisana kao redovan student 2011. Na birou nece da me prijave ukoliko ne trazim posao. Imam radnu knjizicu. Na koji nacin mogu da izvadim karticu za nezaposlene? Na koju vrstu karte uopste imam pravo i na koji nacin? Hvala unapred.

Po mom misljenju, najbolje je da pises mejl Busplusu i da se raspitas u NSZ. Specificna je situacija, s obzirom da ne ispunjavas uslove za studentsku karticu i za nezaposlene, a opet ne mozes da se vodis kao nezaposleno lice. Ne bi me cudilo da dobijes odgovor od Busplusa da je "jedina" opcija da placas pojedinacnu kartu, tako da, ako budes odlucila da pises mejl, insistiraj da zelis mesecnu karticu, jer to je tvoje pravo kao stanovnik ovog grada.
Citat | Prijavi administratoru
 
 
#97 sole 29-11-2014 20:49
Citat Boki:
Nije SIZ, nego NSZ. Medjutim, ne znam koliko je to pametno raditi, zarad karte za prevoz. Evo zasto.

Za prijavljivanje na NSZ, potrebna je poslednja stecena diploma, u ovom slucaju, iz srednje skole. Dosta fakulteta overava tu diplomu prilikom upisa, pa je potrebno izvaditi novu, u svojoj srednjoj skoli. Na osnovu nje se vadi radna knjizica i upisuje strucna sprema (to se sve radi u opstini). Nakon toga se prijavljuje u NSZ i dobija se potvrda koja sluzi za dobijanje personalizovane karte.

Problem moze nastati posle diplomiranja. Tada se mora upisati nova strucna sprema i sta onda - e, ja nisam studirala ranije kad sam dolazila, a sad sam zavrsila fakultet. To moze izazvati sumnju.

Cuo sam i ja da su neki ovo radili (i nisu imali problema), ali u ovoj zemlji nikad ne mozes biti siguran... Ja savetujem oprez.

Slazem se sa prethodnim postom, lose je sto grad kaznjava one koji ne zele da se svercuju.

Ako je recimo slučaj , čovek se prijavi na NSZ tokom leta , kada nije zvanično još dobio status studenta , a po završetku srednje škole , u tom slučaju ništa nije lagao.

A što se tiče sigurnosti , ako ne proba , jedina mogućnost joj ostaje da plaća pojedinačnu kartu , što bi je u tom slučaju , samo da ide od fakulteta do kuće i nazad , izašlo skoro kao da kupuje mesečnu za zaposlene , i to samo da koristi jedan prevoz.
Citat | Prijavi administratoru
 
 
#96 sole 29-11-2014 17:47
Citat 18-ice putnik:
Tužno i žalosno. Ako želiš da budeš pošten i plaćaš prevoz i ako želiš da se školuješ, ovaj grad te kažnjava.

Sole, da li si svestan da si upravo rekao osobi koja želi pošteno da plati uslugu, da mora da laže i da kaže da se ne školuje, da to krije, kao da radi nešto loše. Mislim, ne krivim tebe, ti si lepo rekao, to jeste tačno, ali samo hoću da kažem kako smo mi već to prihvatili kao nešto normalno.

Veoma sam svestan onoga što sam rekao , kao i činjenice da je žalosno što je tako , ali kad nema drugog rešenja...
Citat | Prijavi administratoru
 

Dodaj komentar

Molimo Vas da kod pisanja komentara, davanja predloga ili pritužbi na funkcionisanje linija budete što precizniji sa podacima. Upozoravamo Vas da rasprave ne vode rešenju ni jednog problema, već samo konstruktivni predlozi, dijalog i razumevanje, i molimo Vas da to imate u vidu. Bilo kakva vrsta vređanja, političke diskusije neće se tolerisati i takvi komentari biće obrisani. Ukoliko primetite neprikladan komentar molimo Vas da nas obavestite klikom na link "Prijavi administratoru". Ocenjivanje komentara dozvoljeno je samo registrovanim posetiocima. Upotreba više različitih korisničkih imena prilikom pisanja komentara, odnosno pisanje različitih komentara sa više različitih imena nije dozvoljeno i sledi automatska zabrana pisanja komentara.

Sigurnosni kod
Osveži