Potrebna dokumenta za izdavanje BusPlus karata za gradski prevoz

FacebookTwitter

ponedeljak, 29 avgust 2011 15:26

BusPlus - Novi sistem naplate gradskog prevoza u Beogradu

Potrebna dokumenta za izdavanje personalizovanih karata za gradski prevoz u Beogradu. Izdavanje personalizovanih kartica omogućeno je na više lokacija u gradu.

Zaposleni
 • Kopija lične karte.
 • Lična karta na uvid.
 • Period važenja karte: 4 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije.

Učenici osnovnih i srednjih škola

Učenici osnovnih škola

Učenici osnovnih škola na teritoriji grada Beograda od 1. septembra 2012. godine ostvaruju pravo na besplatno korišćenje gradskog prevoza.

Učenici srednjih škola

Potrebna dokumenta za izdavanje:

 • Originalna potvrda o pohađanju škole (Akreditovana škola sa sedištem u Beogradu. Ukoliko učenik ima prebivalište u Beogradu, akreditovana škola može da bude na teritoriji Srbije)
 • Za punoletna lica: fotokopija lične karte (fotokopija) (original na uvid)
 • Za maloletna lica: fotokopija pasoša, zdravstvene knjižice ili izvoda iz matične knjige rođenih (fotokopija) (original na uvid)

Period izdavanja kartice / Period važenja kartice:

Trajna (4 godine) / Godinu dana (za školsku godinu do 30.09., nakon čega se važenje može produžiti za narednu školsku godinu)

Napomena:

 • Za učenike srednjih škola koji nisu navršili 20 godina.
 • Za maloletna lica, pri izdavanju kartice neophodno je prisustvo jednog roditelja ili staratelja.
 • Za maloletna lica, pri produžavanju važenja kartice, nije neophodno prisustvo jednog roditelja ili staratelja.

Napominjemo da oni koji upisuju prvu godinu srednje škole ili fakulteta, zbog promene statusa imaju obavezu da izvade novu voznu legitimaciju. Cena izdavanja nove Busplus kartice je 250 dinara, dok je njeno produženje za narednu školsku godinu besplatno.

Studentske BusPlus kartice, na koje imaju pravo lica do navršenih 26 godina starosti, mogu se produžiti podnošenjem originala potvrde o pohađanju fakulteta i pružanjem na uvid važeće Bus Plus kartice i lične karte.

Za produženje BusPlus kartica đaka srednjih škola, potrebno je podneti original potvrde o pohađanju škole i pružiti na uvid važeću BusPlus karticu i dokument sa matičnim brojem - zdravstvenu knjižicu, izvod iz matične knjige rođenih, ličnu kartu ili pasoš.

Studenti

Potrebna dokumenta za izdavanje - Studenti sa potvrdom o studiranju za celu školsku godinu (P3):

 • Originalna potvrda o pohađanju škole ili fakulteta za celu godinu (Akreditovana škola / fakultet sa sedištem u Beogradu).
 • Fotokopija lične karte (original na uvid)

Potrebna dokumenta za izdavanje - Studenti koji nemaju potvrdu o studiranju za celu školsku godinu – apsolventi, postapsolventi, studenti master i doktorskih studija (P17):

 • Originalna potvrda o apsolventskom / postapsolventskom stažu, master / doktorskim studijama izdata za do određenog datuma. 
 • Fotokopija lične karte (original na uvid)

Strani studenti:

 • Fotokopija pasoša (original na uvid)
 • Originalna potvrda sa akreditovanog fakulteta / škole sa sedištem u Beogradu

Period izdavanja kartice / Period važenja kartice:

Trajna (4 godine) / Za P3: Godinu dana (za školsku godinu do 31.10., nakon čega se važenje može produžiti za narednu školsku godinu). Za P17: od 1 do 12 meseci, nakon čega se važenje može produžiti.

Napomena:

 • Na studentske legitimacije imaju pravo lica koja nisu navršila 26 godina.
 • Ukoliko student ima prebivalište u Beogradu, akreditovana škola / fakultet mogu da budu na teritoriji Srbije.
 • Ukoliko student ima prebivalište u Beogradu i pohađa fakultet u inostranstvu, potrebno je da dostavi prevod potvrde o studiranju overen od strane ovlašćenog sudskog tumača.

Napominjemo da oni koji upisuju prvu godinu srednje škole ili fakulteta, zbog promene statusa imaju obavezu da izvade novu voznu legitimaciju. Cena izdavanja nove Busplus kartice je 250 dinara, dok je njeno produženje za narednu školsku godinu besplatno.

Studentske BusPlus kartice, na koje imaju pravo lica do navršenih 26 godina starosti, mogu se produžiti podnošenjem originala potvrde o pohađanju fakulteta i pružanjem na uvid važeće Bus Plus kartice i lične karte.

Za produženje BusPlus kartica đaka srednjih škola, potrebno je podneti original potvrde o pohađanju škole i pružiti na uvid važeću BusPlus karticu i dokument sa matičnim brojem - zdravstvenu knjižicu, izvod iz matične knjige rođenih, ličnu kartu ili pasoš.

Korisne informacije:

Članovi domaćinstva korisnici materijalnog obezbeđenja porodice (MOP)
 • Kopija lične karte.
 • Fotokopija rešenja Opštinskog centra za socijalni rad o trajnom korišćenju novčane socijalne pomoći (NSP) - original na uvid.
 • Dokaz da lice nije u radnom odnosu: originalna potvrda ne starija od 15 dana, koju izdaje Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) / originalni listing PIO fonda ne stariji od 15 dana.
 • Lična karta na uvid.
 • Period važenja karte: 4 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda.

Žene od 60 do 65 godina
 • Kopija lične karte.
 • Lična karta na uvid.
 • Original listing PIO fonda ne stariji od 15 dana kao dokaz o nezaposlenosti.
 • Period važenja karte: 4 godine.

Dodatne informacije:

 • U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja. 
 • Odobreno je izdavanje kartice i na osnovu pasoša (u slučaju neposedovanja važeće lične karte).

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda.

Penzioneri
 • Kopija lične karte.
 • Fotokopija pravosnažnog rešenja o penzionisanju / privremenog rešenja o penzionisanju / potvrde PIO fonda da je lice podnelo zahtev za ostvarivanje prava na penziju - original na uvid.
 • Lična karta na uvid.
 • Period važenja: 4 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda.

Korisne informacije:

Lica starija od 65 godina od 25.01.2015 mogu da kupe godišnju kartu po ceni od 407 dinara, a koja će važiti od dana kupovine do 31.12.2015. godine.

Nezaposlena lica
 • Kopija lične karte.
 • Original potvrde da lice nije u radnom odnosu, koju izdaje Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ). Potvrda ne sme biti starija od 15 dana.
 • Lična karta na uvid.
 • Cena izdavanja kartice je 250 dinara.
 • Period važenja karte: 6 meseci.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda.

Korisne informacije:

Izbeglice i interno raseljena lica
 • Za izbegla lica: fotokopija izbegličke legitimacije i originalna potvrda o priznavanju statusa iz Komesarijata za izbeglice ili Povereništva za izbeglice u opštinama ne starija od 30 dana. Izbeglička legitimacija na uvid.
 • Za interno raseljena lica: fotokopija legitimacije za raseljena lica i fotokopija originalne potvrde MUP-a o prijavljenom boravku na teritoriji grada Beograda, koja nije starija od 2 godine - original na uvid.
 • Period važenja karte: od 1 do 12 meseci, nakon čega se važenje može produžiti.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda.

Ratni vojni invalidi i mirndopski vojni invalidi sa 20-40% invalidnosti
 • Kopija lične karte.
 • Fotokopija rešenja nadležnog organa o trajnoj invalidnosti sa navedenim procentom invalidnosti - original na uvid.
 • Lična karta na uvid.
 • Period važenja karte: 4 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda.

Ratni vojni invalidi i mirndopski vojni invalidi sa 50-100% invalidnosti
 • Kopija lične karte.
 • Fotokopija rešenja nadležnog organa o trajnoj invalidnosti sa navedenim procentom invalidnosti - original na uvid.
 • Lična karta na uvid.
 • Original potvrde da lice nije u radnom odnosu ne starija od 15 dana, koju izdaje Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) / originalni listing PIO fonda ne stariji od 15 dana
  Za lica starija od 65 godina: ček od penzije na kome se vidi JMBG.
 • Period važenja karte: 4 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda.

Invalidi rada usled posledice nesreće na poslu i profesionalnog oboljenja sa 50-60% telesnog oštećenja
 • Kopija lične karte.
 • Fotokopija rešenja nadležnog organa o trajnoj invalidnosti sa navedenim procentom invalidnosti - original na uvid.
 • Lična karta na uvid.
 • Period važenja karte: 4 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda.

Invalidi rada usled posledice nesreće na poslu i profesionalnog oboljenja sa 70-100% telesnog oštećenja
 • Kopija lične karte.
 • Fotokopija rešenja nadležnog organa o trajnoj invalidnosti sa navedenim procentom invalidnosti - original na uvid.
 • Original potvrde da lice nije u radnom odnosu ne starija od 15 dana, koju izdaje Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) / originalni listing PIO fonda ne stariji od 15 dana
  Za lica starija od 65 godina: ček od penzije na kome se vidi JMBG.
 • Lična karta na uvid.
 • Period važenja karte: 4 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda.

Invalidi rada usled posledice bolesti sa 100% invalidnosti
 • Kopija lične karte.
 • Fotokopija rešenja nadležnog organa o trajnoj nesposobnosti za rad i privređivanje - original na uvid.
 • Lična karta na uvid.
 • Period važenja karte: 4 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda.

Civilni invalidi rata sa 20-40% telesnog oštećenja
 • Kopija lične karte.
 • Fotokopija rešenja nadležnog organa o trajnoj invalidnosti sa navedenim procentom invalidnosti - original na uvid.
 • Lična karta na uvid.
 • Period važenja karte: 4 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda.

Civilni invalidi rata sa 50-100% telesnog oštećenja
 • Kopija lične karte.
 • Fotokopija rešenje nadležnog organa o trajnoj invalidnosti i dokaz da lice nije u radnom odnosu - original na uvid.
 • Original potvrde da lice nije u radnom odnosu ne starija od 15 dana, koju izdaje Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) / originalni listing PIO fonda ne stariji od 15 dana.
  Za lica starija od 65 godina: ček od penzije na kome se vidi JMBG.
 • Lična karta na uvid.
 • Period važenja karte: 4 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda.

Trajno nesposobna lica za rad
 • Kopija lične karte.
 • Fotokopija rešenja nadležnog organa o trajnoj nesposobnosti za rad i privređivanje - original na uvid.
 • Lična karta na uvid.
 • Period važenja karte: 4 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda.

Dijalizirana i transplatirana lica
 • Kopija lične karte.
 • Fotokopija potvrde nadležne ustanove ili izvoda iz zdravstvenog kartona - original na uvid.
 • Lična karta na uvid.
 • Period važenja karte: 4 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda.

Lica sa lakom duševnom zaostalošću
 • Kopija lične karte.
 • Fotokopija potvrde nadležne ustanove ili izvoda iz zdravstvenog kartona.
 • Lična karta na uvid.
 • Period važenja karte: 4 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda.

Lica sa umerenom, teškom i dubokom duševnom zaostalošću
 • Za lica starija od 16 godina: fotokopija lične karte i fotokopija rešenja nadležnog organa o trajnoj nesposobnosti za rad i privređivanje - original na uvid.
 • Za lica mlađa od 16 godina: fotokopija pasoša, zdravstvene knjižice ili izvoda iz matične knjige rođenih - original na uvid.
 • Fotokopija komisijskog nalaza nadležne zdravstvene ustanove sa šifrom bolesti ili izvod iz zdravstvenog kartona.
 • Period važenja karte: 4 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda.

Lica starija od 65 godina
 • Kopija lične karte.
 • Za izbegla lica: fotokopija izbegličke legitimacije i originalna potvrda o priznavanju statusa iz Komesarijata za izbeglice ili Povereništva za izbeglice u opštinama ne starija od 30 dana - original na uvid.
 • Za interno raseljena lica: fotokopija legitimacije za raseljena lica i fotokopija originalne potvrde MUP-a o prijavljenom boravku na teritoriji grada Beograda, koja nije starija od 2 godine - original na uvid.
 • Lična karta na uvid.
 • Period važenja karte: 4 godine.

Napomena: Za sva lica osim izbeglica i interno raseljenih lica, obavezno je da imaju prebivalište u Beogradu.

Slepa lica i njihov pratilac kada je u prisustvu slepog lica
 • Kopija lične karte.
 • Fotokopija medicinskog kartona koji izdaje Savez slepih - original na uvid.
 • Fotokopija članske karte Saveza slepih Srbije ili nekog drugog saveza ili udruženja slepih - original na uvid.
 • Lična karta na uvid.
 • Period važenja karte: 4 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda. Kartica važi i za pratioca slepog lica isključivo i samo kada je u prisustvu slepog lica.

Invalidna lica koja primaju stalni dodatak za tuđu negu i pomoć
 • Kopija lične karte. Za maloletna lica: fotokopija pasoša, zdravstvene knjižice ili izvoda iz matične knjige rođenih.
 • Fotokopija rešenja nadležnog organa o stalnom dodatku za tuđu negu i pomoć - original na uvid.
 • Lična karta na uvid.
 • Period važenja karte: 4 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda.

Lica obolela od dečije paralize i plegije, mišićne distrofije i hemofilije, multipleks skleroze i autizma
 • Za lica starija od 16 godina: fotokopija lične karte.
 • Za lica mlađa od 16 godina: fotokopija pasoša, zdravstvene knjižice ili izvoda iz matične knjige rođenih.
 • Fotokopija komisijskog nalaza nadležne zdravstvene ustanove sa šifrom bolesti ili izvod iz zdravstvenog kartona - original na uvid.
 • Lična karta na uvid / pasoš, zdravstvena knjižica ili izvod iz matične knjige rođenih.
 • Period važenja karte: 4 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda.

Deca do 18 godina starosti koja lično primaju stalnu socijalnu pomoć na osnovu rešenja nadležnog centra za socijalni rad uz potvrdu da su redovni učenici
 • Za lica od 16 do 18 godina: fotokopija lične karte.
 • Za lica mlađa od 16 godina: fotokopija pasoša, zdravstvene knjižice ili izvoda iz matične knjige rođenih.
 • Fotokopija rešenja nadležnog centra za socijalni rad o korišćenju prava na novčanu socijalnu pomoć ili fotokopija rešenja kojim je dete obuhvaćeno kao član porodice primaoca socijalne pomoći - original na uvid.
 • Lična karta na uvid / pasoš, zdravstvena knjižica ili izvod iz matične knjige rođenih.
 • Period važenja karte: od 1 do 12 meseci, nakon čega se važenje može produžiti.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda. Za lica mlađa od 16 godina, pri izdavanju kartice neophodno je prisustvo jednog roditelja ili staratelja.

Članovi porodice palih boraca
 • Za studente: originalna potvrda o pohađanju fakulteta i fotokopija lične karte.
 • Za učenike srednjih škola: originalna potvrda o pohađanju srednje škole i * za punoletne učenike: fotokopija lične karte / * za maloletne učenike: fotokopija pasoša, zdravstvene knjižice ili izvoda iz matične knjige rođenih.
 • Za bračne drugove i roditelje: fotokopija lične karte i original potvrde da lice nije u radnom odnosu ne starija od 15 dana, koju izdaje Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) / originalni listing PIO fonda ne stariji od 15 dana. Za lica starija od 65 godina: ček od penzije na kome se vidi JMBG.
 • Fotokopija pravosnažnog rešenja da je lice uživalac porodične invalidnine po osnovu palog borca - original na uvid.
 • Lična karta (za roditelje, supruge i studente) na uvid.
 • Lična karta ili zdravstvena knjižica ili izvod iz matične knjige rođenih (za učenike) na uvid.
 • Potvrda da pohađanju škole ili fakulteta (za decu palih boraca) na uvid.
 • Dokaz da nisu u radnom odnosu (za bračne drugove i roditelje palih boraca) na uvid.
 • Period važenja karte: Za studente i učenike do 31.10., nakon čega se može produžiti. Za bračne drugove i roditelje palih boraca do 31.12., nakon čega se može produžiti.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda. Za maloletna lica, pri izdavanju kartice neophodno je prisustvo jednog roditelja ili staratelja.

Nosioci ordena

Korisnici koji su to pravo stekli na osnovu saveznih i republičkih propisa (nosioci ordena „Narodni heroj”, nosioci „Partizanske spomenice 1941. godine”, borci narodnooslobodilačkih i revolucionarnih ratova, nosioci odlikovanja i sl), pod uslovom da imaju odgovarajuću legitimaciju izdatu od nadležnog organa kojom dokazuju ovaj status.

 • Kopija lične karte.
 • Fotokopija odgovarajuće legitimacije izdata od nadležnog organa, kojom lica dokazuju svoj status - original na uvid.
 • Lična karta na uvid.
 • Period važenja karte: 4 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda.

Trudnice
 • Kopija lične karte (original na uvid).
 • Original lekarskog uverenja (državne ili privatne ustanove) o trudnoći koje sadrži procenu termina porođaja. Na uverenju je bitno da postoje dva pečata (pečat lekara specijaliste i pečat ustanove koja izdaje uverenje).
 • Period važenja karte: od 1 do 9 meseci.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda.

Korisne informacije:

Strani državljani
 • Kopija pasoša.
 • Pasoš na uvid.
 • Period važenja karte: 4 godine.
Foreign nationals
 • A copy of the passport.
 • Passport.
 • The period of validity of the ticket: 4 years.

Link: Lokacije gde se mogu izvaditi nove karte za gradski prevoz

Link: Cenovnik pojedinačnih karata

Link: Cenovnik personalizovanih karata

[BusPlus]


 
 

Komentari   

 
+1 #140 Anemona 18-03-2015 19:47
Citat Goran:

Ukoliko bude bilo problema molimo Vas da to navedete ovde, ponovo ćemo kontaktirati nadležne ukoliko bude bilo potrebno, s obzirom na važnost da putnici dobiju tačnu informaciju.

Hvala.

Danas sam otisla u Beogradjanku i papir je prosao bez problema. Nadam se da je doslo do sporazuma uzmedju DZ i BusPlusa i da niko vise nece imati problema. Verovatno je sve zajedno urodilo plodom :)

Zahvaljujem se na saradnji :)
Citat | Prijavi administratoru
 
 
#139 Goran 17-03-2015 19:25
Citat Anemona:
Citat Goran:
Odgovor nadležnih iz BusPlus-a, povodom pitanja na kom obrascu treba da bude izdato lekarsko uverenje možete pogledati na sledećem linku: busevi.com/.../...

Pa to je upravo ono sto ja nosam u tasni vec mesec dana i sto mi je odbijeno. Pisem ovde vec 3 puta i svaki put objasnim sta imam, a to je upravo ovo sa linka: pecat ustanove i faksimil lekara. Videcemo da li ce biti prihvaceno.

Ukoliko bude bilo problema molimo Vas da to navedete ovde, ponovo ćemo kontaktirati nadležne ukoliko bude bilo potrebno, s obzirom na važnost da putnici dobiju tačnu informaciju.
Citat | Prijavi administratoru
 
 
#138 Anemona 17-03-2015 00:41
Citat Goran:
Odgovor nadležnih iz BusPlus-a, povodom pitanja na kom obrascu treba da bude izdato lekarsko uverenje možete pogledati na sledećem linku: busevi.com/.../...

Pa to je upravo ono sto ja nosam u tasni vec mesec dana i sto mi je odbijeno. Pisem ovde vec 3 puta i svaki put objasnim sta imam, a to je upravo ovo sa linka: pecat ustanove i faksimil lekara. Videcemo da li ce biti prihvaceno.
Citat | Prijavi administratoru
 
 
#137 Goran 16-03-2015 18:45
Citat Anemona:
Najnovija informacija iz doma zdravlja, u vezi sa izdavanjem povlastice za trudnice (da ne kuckam ponovo, samo par postova ispod se nalaze moji postovi):

1. u domu zdravlja, naravno, odbijaju da daju uput, sto i jeste suludo, jer bus plus nema osnova da trazi uput;

2. dom zdravlja ne moze da izda "standardno lekarsko uverenje o zdravstvenom stanju" koje ste predlozili u odgovoru, jer takvo lekarsko uverenje izdaje MEDICINA RADA i ono se placa, a izdaje se za specificne svrhe: zasnivanje radnog odnosa, izdavanje vozacke dozvole, itd.

Pravna sluzba doma zdravlja je potvrdila da se takve potvrde i uputi ne smeju izdavati u svrhe gradskog prevoza.

Dakle, ja i dalje posedujem papir sa svim potrebnim podacima (da se ne ponavljam, znate sta ste trazili), ali je to obican papir, sa faksimiliom lekara i pecatom ustanove.

Da li mislite da je krajnje vreme da se usaglasite? Da li je mozda moguce da se nekim trudnicama ovakav papir prihvata, a nekim ne, sve u zavisnosti od toga na kojoj lokaciji pokusavaju da izvade povlasticu ili koji sluzbenik ima zapadne?

Odgovor nadležnih iz BusPlus-a, povodom pitanja na kom obrascu treba da bude izdato lekarsko uverenje možete pogledati na sledećem linku: busevi.com/.../...
Citat | Prijavi administratoru
 
 
#136 Anemona 04-03-2015 23:40
Najnovija informacija iz doma zdravlja, u vezi sa izdavanjem povlastice za trudnice (da ne kuckam ponovo, samo par postova ispod se nalaze moji postovi):

1. u domu zdravlja, naravno, odbijaju da daju uput, sto i jeste suludo, jer bus plus nema osnova da trazi uput;

2. dom zdravlja ne moze da izda "standardno lekarsko uverenje o zdravstvenom stanju" koje ste predlozili u odgovoru, jer takvo lekarsko uverenje izdaje MEDICINA RADA i ono se placa, a izdaje se za specificne svrhe: zasnivanje radnog odnosa, izdavanje vozacke dozvole, itd.

Pravna sluzba doma zdravlja je potvrdila da se takve potvrde i uputi ne smeju izdavati u svrhe gradskog prevoza.

Dakle, ja i dalje posedujem papir sa svim potrebnim podacima (da se ne ponavljam, znate sta ste trazili), ali je to obican papir, sa faksimiliom lekara i pecatom ustanove.

Da li mislite da je krajnje vreme da se usaglasite? Da li je mozda moguce da se nekim trudnicama ovakav papir prihvata, a nekim ne, sve u zavisnosti od toga na kojoj lokaciji pokusavaju da izvade povlasticu ili koji sluzbenik ima zapadne?
Citat | Prijavi administratoru
 
 
#135 Milorad 22-02-2015 19:43
Citat Tanja:
Postovani,

obzirom da sam nezaposlena a uskoro cu biti primljena u Dnevnu bolnicu Instituta za mentalno zdravlje, dakle moracu putovati svakog dana, da li mi se moze izdati karta - povlastica za putovanje. Nemam sredstava, do sada sam nesto honorarno radila, pa sam povremeno uplacivala Bus plus za nezaposlene, ali ovi tretmani traju i po dva-tri meseca, pa me zanima da li se moze dobiti neka povlastica zbog koje ne moram da izdvajam novac. Ili bar, ne toliku sumu? Hvala.

Ukoliko imate ili možete dobiti dokument koji potvrđuje trajnu nesposobnost za rad i privređivanje može Vam se izdati BusPlus karta za vožnju bez naknade.
Citat | Prijavi administratoru
 
 
#134 Tanja 15-02-2015 10:51
Postovani,

obzirom da sam nezaposlena a uskoro cu biti primljena u Dnevnu bolnicu Instituta za mentalno zdravlje, dakle moracu putovati svakog dana, da li mi se moze izdati karta - povlastica za putovanje. Nemam sredstava, do sada sam nesto honorarno radila, pa sam povremeno uplacivala Bus plus za nezaposlene, ali ovi tretmani traju i po dva-tri meseca, pa me zanima da li se moze dobiti neka povlastica zbog koje ne moram da izdvajam novac. Ili bar, ne toliku sumu? Hvala.
Citat | Prijavi administratoru
 
 
#133 Anemona 15-02-2015 01:33
Citat Milorad:
Citat Anemona:
Potrebna dokumenta za izdavanje povlastice za trudnice su:

- Fotokopija lične karte (original na uvid)
- Original lekarskog uverenja (državne ili privatne ustanove) o trudnoći koje sadrži procenu termina porođaja

Nigde ne pise kakvo je to uverenje iz druge stavke. Ako trudnica donese uverenje iz Doma zdravlja sa svrhom, imenom, prezimenom, terminom porodjaja, pecatom i faksimilom, odakle vam pravo da je odbijete i da trazite UPUT? Vi niste medicinska ustanova i nemate prava da trazite uput! Sram da vas bude da setate trudnice tamo-vamo, ako vam ne odgovara papir kakav izdaju domovi zdravlja, dajte se dogovorite direktno sa njima i napravite obrazac koji cete im dostaviti ili okaciti da se skine sa vaseg sajta i tim uniformisati ovo "uverenje", a ne da se prepucavate o ledja trudnica! Ako primate "uverenja" od privatnika, kako pise (a i u to sumnjam sada kada sam ovo dozivela), onda morate da primite papir od Doma zdravlja koji sadrzi sve one podatke koje ste TRAZILI na sajtu ZVANICNO. Dajte se saberite i razmislite sta radite.

Ako sam Vas dobro razumeo kažete da su tražili -Uput-. To zaista nije potrebno, zdravstvene ustanove imaju standardno lekarsko uverenje "Uverenje o zdravstvenom stanju" u kojem je potrebno da pored opštih podataka bude navedena i procena termina porođaja kao i svrha zašto se uverenje izdaje, konkretno, za izdavanje karte za gradski prevoz za trudnice.

Hvala na odgovoru.

Da, rekli su mi da donesem na UPUTU. Na stranu sto postoje razni uputi: za laboratoriju, za bolnicu, za radiologiju itd itd, ali dovoljno je reci da ste odbili papir na kome pise SVE STO TREBA: da je svrha Bus Plus i na kome pise procena datuma porodjaja i na kome je ime, prezime trudnice i gde je udareno 2 pecata - ustanove i faksimil lekara. To sto ste sada napisali da postoji nekakvo standardno uverenje o zdravstvenom stanju treba da pise i u potrebnoj dokumentaciji na vasem sajtu, tako da trudnica, kada joj u domu zdravlja daju papir moze da kaze "ali to nije TAJ papir". Ja sam, kao da sam znala, 2 puta pitala da li je to to, a oni su u Domu zdravlja bili apsolutno iskljucivi da oni nemaju NISTA DRUGO osim ovoga. Dakle, ako trazite UVERENJE O ZDRAVSTVENOM STANJU, molim vas da to i napisete. Pritom, bez obzira sto ste sada naveli naziv tog imaginarnog uverenja, nisam sigurna da u domovima zdravlja znaju i imaju takvo uverenje. Najveci problem je sto niko nije dosledan (ni vasa firma ni domovi zdravlja) i svakoga boli uvo a ko ispasta - mi.
Citat | Prijavi administratoru
 
 
#132 Milorad 12-02-2015 21:33
Citat Anemona:
Potrebna dokumenta za izdavanje povlastice za trudnice su:

- Fotokopija lične karte (original na uvid)
- Original lekarskog uverenja (državne ili privatne ustanove) o trudnoći koje sadrži procenu termina porođaja

Nigde ne pise kakvo je to uverenje iz druge stavke. Ako trudnica donese uverenje iz Doma zdravlja sa svrhom, imenom, prezimenom, terminom porodjaja, pecatom i faksimilom, odakle vam pravo da je odbijete i da trazite UPUT? Vi niste medicinska ustanova i nemate prava da trazite uput! Sram da vas bude da setate trudnice tamo-vamo, ako vam ne odgovara papir kakav izdaju domovi zdravlja, dajte se dogovorite direktno sa njima i napravite obrazac koji cete im dostaviti ili okaciti da se skine sa vaseg sajta i tim uniformisati ovo "uverenje", a ne da se prepucavate o ledja trudnica! Ako primate "uverenja" od privatnika, kako pise (a i u to sumnjam sada kada sam ovo dozivela), onda morate da primite papir od Doma zdravlja koji sadrzi sve one podatke koje ste TRAZILI na sajtu ZVANICNO. Dajte se saberite i razmislite sta radite.

Ako sam Vas dobro razumeo kažete da su tražili -Uput-. To zaista nije potrebno, zdravstvene ustanove imaju standardno lekarsko uverenje "Uverenje o zdravstvenom stanju" u kojem je potrebno da pored opštih podataka bude navedena i procena termina porođaja kao i svrha zašto se uverenje izdaje, konkretno, za izdavanje karte za gradski prevoz za trudnice.
Citat | Prijavi administratoru
 
 
#131 Anemona 12-02-2015 14:31
Potrebna dokumenta za izdavanje povlastice za trudnice su:

- Fotokopija lične karte (original na uvid)
- Original lekarskog uverenja (državne ili privatne ustanove) o trudnoći koje sadrži procenu termina porođaja

Nigde ne pise kakvo je to uverenje iz druge stavke. Ako trudnica donese uverenje iz Doma zdravlja sa svrhom, imenom, prezimenom, terminom porodjaja, pecatom i faksimilom, odakle vam pravo da je odbijete i da trazite UPUT? Vi niste medicinska ustanova i nemate prava da trazite uput! Sram da vas bude da setate trudnice tamo-vamo, ako vam ne odgovara papir kakav izdaju domovi zdravlja, dajte se dogovorite direktno sa njima i napravite obrazac koji cete im dostaviti ili okaciti da se skine sa vaseg sajta i tim uniformisati ovo "uverenje", a ne da se prepucavate o ledja trudnica! Ako primate "uverenja" od privatnika, kako pise (a i u to sumnjam sada kada sam ovo dozivela), onda morate da primite papir od Doma zdravlja koji sadrzi sve one podatke koje ste TRAZILI na sajtu ZVANICNO. Dajte se saberite i razmislite sta radite.
Citat | Prijavi administratoru
 

Dodaj komentar

Molimo Vas da kod pisanja komentara, davanja predloga ili pritužbi na funkcionisanje linija budete što precizniji sa podacima. Upozoravamo Vas da rasprave ne vode rešenju ni jednog problema, već samo konstruktivni predlozi, dijalog i razumevanje, i molimo Vas da to imate u vidu. Bilo kakva vrsta vređanja, političke diskusije neće se tolerisati i takvi komentari biće obrisani. Ukoliko primetite neprikladan komentar molimo Vas da nas obavestite klikom na link "Prijavi administratoru". Ocenjivanje komentara dozvoljeno je samo registrovanim posetiocima. Upotreba više različitih korisničkih imena prilikom pisanja komentara, odnosno pisanje različitih komentara sa više različitih imena nije dozvoljeno i sledi automatska zabrana pisanja komentara.

Sigurnosni kod
Osveži