Prijava - Učestalo nepoštovanje planiranog vremena polaska (00:00h) (Terminus: Zeleni venac) - Linija 15

Napisao Administrator
četvrtak, 07 avgust 2014 09:47

PRIJAVA:

Poštovani,

Ukazujemo Vam na učestale prijave putnika koje se odnose na ranije kretanje vozila na autobuskoj liniji broj "15" (Terminus: "Zeleni venac"), pre planiranog polaska u 00:00h. Molimo Vas da izvršite proveru realizacije navedenog polaska i ukoliko je potrebno, preduzmete odgovarajuće mere kako bi se vreme planiranog polaska poštovalo.

ODGOVOR nadležnih:

Poštovani,

Zahvaljujemo Vam što se interesujete za rad gradskog prevoznika i na primedbama koje će sigurno doprineti poboljašnju kvaliteta naše usluge. Povodom Vaših primedbi na poštovanje reda vožnje na liniji "15", radnim danima u 00.00 časova sa terminusa "Zeleni venac" obaveštavamo Vas o sledećem:

Na osnovu izvršene provere u sistemu za daljinsko praćenje vozila javnog prevoza, utvrđeno je da je u više navrata vozač koji je upravljao vozilom polazak započeo oko minut pre registrovanog vremena polaska, odnosno u 23:59 časova. Na osnovu toga, vozač je pozvan na razgovor. Kako se radi o vozaču koji do sada nije imao ovakvih i sličnih prijava od strane putnika, radnika unutrašnje kontrole ili saobraćajnih radnika, isti je ovog puta edukovan o dužnostima i obavezama rada vozača u javnom gradskom prevozu, opomenut da poštuje svoje radne obaveze propisane Odlukom o javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda i Pravilnika o obavezama saobraćajnog osoblja u GSP "Beograd", naročito u pogledu poštovanja reda vožnje linije na kojoj radi. Vozča je takođe upozoren da će biti novčano destimulisan kao i da će protiv njega biti pokrenuta disciplinska prijava, ukoliko bude ovakvih i sličnih primedbi putnika ili prijava referenata saobraćaja ili radnika unutrašnje kontrole. U narednom periodu kroz sistem za daljinsko praćenje vozila javnog prevoza, biće posebna pažnja usmerena na poštovanju reda vožnje na liniji 15, naročito na poslednja tri polaska.

Iskreno se izvinjavamo putnicima zbog doživljenih neprijatnosti i nadamo se da se ovakva i slična situacija neće ponoviti.

S poštovanjem, JKP GSP "Beograd".

Zahvaljujemo predstavnicima GSP-a "Beograd" na poslatom odgovoru.

...