Na kom obrascu treba da bude izdato lekarsko uverenje koje je potrebno za izdavanje karte za trudnice ?

Napisao Administrator
ponedeljak, 16 mart 2015 18:37

PITANJE:

Poštovani,

Molim Vas za informaciju na kom obrascu treba da bude izdato lekarsko uverenje koje je potrebno za izdavanje karte za trudnice.

ODGOVOR nadležnih:

Poštovani,

Trudnice, sa prebivalištem u Beogradu, ostvaruju pravo na besplatnu vožnju u gradskom prevozu. Pri izdavanju personalizovane BusPlus kartice za trudnice neophodno je priložiti sledeću dokumentaciju:

  • Fotokopija lične karte (original na uvid).
  • Original lekarskog uverenja (državne ili privatne ustanove) o trudnoći koje sadrži procenu termina porođaja. Na uverenju je bitno da postoje dva pečata (pečat lekara specijaliste i pečat ustanove koja izdaje uverenje) - obrazac uverenja zavisi od ustanove.
  • Primer lekarske potvrde / uverenja o trudnoći
  • Cena izdavanja kartice je 250 dinara.
Zahvaljujemo predstavnicima BusPlus-a na poslatom odgovoru.

...