Prijava - Učestale primedbe na rad autobuske linije broj 302 - Mogućnost angažovanja zglobnog vozila

Napisao Administrator
nedelja, 31 maj 2015 14:17

PITANJE:

Poštovani,

Zamolili bi Vas da uputite zahtev prevozniku da na polasku u 12:59h sa terminusa "Begaljica" (autobuska linija broj: 302) bude angažovano zglobno vozilo s obzirom na povećane prevozne zahteve u tom periodu i učestale primedbe putnika na veliku gužvu u vozilu. U predhodnom periodu bilo je angažovano zglobno vozilo, i u tom periodu bilo je znatno manje primedbi putnika, pa Vas molimo da prema mogućnostima u narednom periodu, bude angažovano zglobno vozilo.

ODGOVOR nadležnih:

Poštovani,

Prema aktuelnom redu vožnje na liniji br. 302 planirano je da saobraćaju solo vozila i to 9 vozila prevoznika GSP Beograd i 3 vozila privatnog prevoznika Presto.

Na osnovu podataka o brojanju putnika na linijama javnog prevoza i po dobijanju Studije o mreži linija i potrebnim kapacitetima koja će se zasnivati na izvršenom brojanju, Direkcija za javni prevoz će izvršiti reorganizaciju i preraspodelu kapaciteta po linijama a u cilju optimalnog zadovoljenja prevoznih zahteva na svim linijama.

Srdačan pozdrav, Direkcija za javni prevoz

Zahvaljujemo Direkciji za javni prevoz grada Beograda na poslatom odgovoru.

...