Važenje polumesečne dopune ?

Napisao Administrator
sreda, 08 jul 2015 17:03

PITANJE:

Poštovani,

Da li se polumesečna markica / dopuna BUS Plus za zaposlene može uplatiti za određeni period u toku meseca, od 6-20 recimo?

ODGOVOR nadležnih:

Poštovani,

Za zaposlene postoji opcija uplate polumesečne dopune. Prva polovina važi od 01. do 15. u mesecu, a druga polovina važi od 16. do poslednjeg dana u mesecu.

Zahvaljujemo predstavnicima BusPlus-a na poslatom odgovoru.

...