Prijava - Nekorišćenje svih predeviđenih stajališta na trasi linije 91

Napisao Administrator
sreda, 21 septembar 2016 14:43

PRIJAVA:

Poštovani,

Ukazujemo Vam na primedbu putnika koja se odnosi na rad vozača na autobuskoj liniji broj "91" na poslednjem polasku. Molimo Vas da navode putnika proverite i po potrebi ukažete vozačima na neophodnost poštovanja svih elementa rada linije na svim polascima.

Primedba putnika u celini:

"Hteo bih da skrenem pažnju na jednu krajnje nekorektnu pojavu na ovoj liniji (91) u kasnim večernjim satima. Naime, već neko vreme često se dešava da autobus sa polaskom u 23:15h iz Ostružnice uopšte ne staje na stanicama od Čukarice do železničke stanice ukoliko neko od putnika ne silazi. Pritom na tim stanicama neki putnici čekaju prevoz i čak pokazuju jasnu nameru da uđu u taj autobus, a vozač samo uspori da vidi da li neko silazi i ukoliko ne - doda gas i prođe bez zaustavljanja. U pitanju je najčešće autobus br. 1193, mada je sinoć (04.09.2016) bio br. 1280 (nisam sto posto siguran za brojku). Ne znam da li je u pitanju isti vozač svaki put, ali sam ovu pojavu primetio samo na ovoj liniji u to vreme. Drugi se normalno zaustave ako ima putnika koji čekaju na stanici. U kasnim večernjim satima je svaki minut i svaki propušten autobus bitan zbog smanjenih mogućnosti za dalje presedanje i završetka dnevnog prevoza. Molio bih da se vozačima prenese da se zaustavljaju na propisanim stanicama kada na njima ima putnika. Hvala!"

ODGOVOR nadležnih:

Poštovani,

Povodom prigovora korisnika usluga javnog prevoza na rad vozača koji su angažovani na liniji "91", a u vezi nezaustavljanja vozila na registrovanim stajalištima duž trase linije, pružamo Vam sledeći odgovor:

Na osnovu člana 44. Pravilnika o obavezama saobraćajnog osoblja u JKP Gradsko saobraćajno preduzeće "Beograd", vozači su dužni da vozila zaustavljaju na svim stajalištima svoje linije, a pri uključenju na liniju i povratku za garažu, na stajalištima predviđenim u dodatku uz turažnu tablicu. Vozilo se smatra zaustavljenim na stajalištu kada je svojim prednjim čeonim delom poravnato sa stajališnom oznakom, a desnim bokom postavljeno ne dalje od 20 cm od ivičnjaka stajališnog platoa. Prijem putnike se može vršiti najviše u prva dva vozila zaustavljena istovremeno na stajalištu.

Na osnovu podataka iz prigovora nismo bili u mogućnosti da precizno utvrdimo o kom vozaču je reč, i preduzmemo adekvatne mere u cilju utvrđivanja činjeničnih okolnosti. Ipak, u periodu od 12.09.2016. do 16.09.2016. godine, u više navrata, izvršena je nenajavljena kontrola rada vozača na svim linijama koje gravitiraju predmetnim potezom i tom prilikom su uočene nepravilnosti u radu. Zbog tako utvrđenog činjeničnog stanja, protiv određenih vozača će biti preduzete odgovarajuće disciplinske mere na osnovu unutrašnjih akata Preduzeća, a takođe će biti izvršena dodatna instruktaža i edukacija drugih vozača kod kojih su uočene druge nepravilnosti u radu. Takođe, nadležnoj organizacionoj celini Preduzeća je upućen nalog da preduzme sve potrebne mere u cilju vršenja dodatne kontrole i eliminisanju ovakvih i sličnih pojava u radu voznog osoblja Preduzeća.

Koristimo priliku da našeg putnika obavestimo da gradski prevoznik ulaže velike napore u cilju neprekidne edukacije saobraćajnog osoblja, a sve u cilju profesionalnog, sigurnog i kvalitetnog izvršavanja poverenih poslova, na obostrano zadovoljstvo. Primedbe i sugestije kao što su ova, koje u potpunosti prihvatamo kao dobronamerne i u zajedničkom interesu naših putnika i gradskog prevoznika, na čemu smo iskreno veoma zahvalni.

Žao nam je zbog neprijatnosti koju je putnik doživeo prilikom korišćenja usluga javnog gradskog prevoznika i izvinjavamo se zbog neodgovornog ponašanja vozača. U uverenju da ovakvih i sličnih neprijatnosti ubuduće neće biti, ostajemo na raspolaganju i ubuduće.

S poštovanjem, JKP GSP "Beograd".

Zahvaljujemo predstavnicima GSP-a "Beograd" na poslatom odgovoru.

...