Prijava - Primedba na rad vozača (Linija: 27 / datum: 27.09.2016.)

Napisao Administrator
utorak, 25 oktobar 2016 18:40

PRIJAVA:

Poštovani,

Zamolili bi Vas za proveru navoda iz prijave koja se odnosi na rad vozača na autobuskoj liniji broj "27", garažni broj vozila: 3114, datum 27.09.2016. U cilju opšte bezbednosti saobraćaja i kvaliteta usluge prevoznika GSP "Beograd" molimo Vas da navode putnika proverite (pre svega brzinu kretanja vozila i ne zaustavljanje na pojedinim stajalištima, kako putnik navodi u prijavi) i po potrebi preduzmete odgovarajuće mere u cilju dodatne edukacije vozača.

Prijava putnika u celini:

"Gde može da se prijavi bahati vozač linije 27, koji me je jutros priklještio vratima dok sam ulazio u vozilo?! Sva sreća pa sam se nekako izvukao i ugurao u vozilo, jer je naglo krenuo. Jedva je stao na stanicu na kojoj je bio još jedan putnik i ja, nakon čega je sumanuto brzo vozio sve vreme, preskakajući pojedine stanice. Sve se dogodilo oko 8:25h (27.09.2016) u pravcu ka centru grada. U pitanju je autobuse marke Solaris, garažni broj: 3114."

ODGOVOR nadležnih:

Poštovani,

Po povratku na rad odgovornog zaposlenog, od istog je uzeta pisana izjava i obavljen službeni razgovor. U svojoj izjavi, odgovorni zaposleni - vozač koji je upravljao vozilom garažni broj A - 3114 navodi da se ne seća sporne situacije, da nikada ne vozi "sumanuto i brzo" i da se situacije oko zaglavljivanja putnika mogu desiti samo ukoliko putnici u poslednjem trenutku, kada su vrata već počela da se zatvaraju, krenu da ulaze ili izlaze.

Na osnovu svih raspoloživih dokaza, kao i uvidom u video-nadzor vozila za sporni period, utvrdili smo da je vozač načinio određene propuste u radu, i da je postupao suprotno odredbama člana 45. Pravilnika o obavezama saobraćajnog osoblja u JKP Gradsko saobraćajno preduzeće "Beograd", zbog čega će mu za ovaj mesec biti izrečena odgovarajuća disciplinska mera, odnosno umanjena zarada. Takođe, bez obzira na sve navedeno, vozač je još jednom, od strane neposrednog rukovodioca i instruktora rada vozača, edukovan o pravima, dužnostima i obavezama vozača prilikom rada, i upozoren na sve moguće neželjene posledice koje vozač može izazvati iz krajnje nepažnje, nepostupanjem po navedenim pravilima.

U narednom periodu će biti pojačana kontrola rada ovog i svih drugih vozača na liniji "27", u cilju elinimisanja negativnih pojava u njihovom radu.

Zbog doživljenih neprijatnosti prilikom korišćenja našeg vozila, putniku se iskreno izvinjavamo i nadamo da se ovakve i slične situacije neće ponoviti, i da će mere koje smo preduzeli imati efekta na profesionalniji i odgovorniji rad osoblja.

U uverenju da ćete ubuduće biti zadovoljni kako kvalitetom usluge, tako i ponašanjem zaposlenih, kao i da smo našim postupanjem ispunili Vaša očekivanja.

S poštovanjem, JKP GSP "Beograd".

Zahvaljujemo predstavnicima GSP-a "Beograd" na poslatom odgovoru.

...