Prijava - Primedba na rad vozača (Linija: 56 / datum: 19.11.2016.)

Napisao Administrator
utorak, 29 novembar 2016 00:25

PRIJAVA:

Prijava putnika u celini:

Subota (19.11.2016.) polazak s Petlovog brda (linija 56) u 22:33, vozač vozi bahato, neprilagođenom brzinom i još se na stanicama zadržava maksimum 15 sekundi, ljudi su ostali u par navrata na stanici jer nisu stigli da uđu (vozač zatvara vrata ispred nosa ljudima iako uredno čekaju da uđu). Da ne pominjem to da smo na Zelenom vencu bili u 22:57 što je pola od predviđenog vremena vožnje, da ne pominjem i to da je automobilu potrebno 20 minuta i to bez zaustavljanja na stajališta, tako da možete i sami primetiti ponašanje ovog vozača za volanom. Molio bih da se prijava prosledi i vozač propisno kazni. Garažni broj je 3064, vozilo marke Solaris.

ODGOVOR nadležnih:

Poštovani,

Povodom prigovora korisnika usluga prevoza na rad i ponašanje vozača JKP GSP "Beograd" koji je dana 19.11.2016. godine upravljao vozilom garažnog broja A-3064 na liniji "56" sa vremenom polaska u 22:33 časova, obaveštavamo Vas da smo ovim povodom kontaktirali nadležnu organizacionu celinu Preduzeća i od iste zatražili detaljnu proveru.

Saglasno informacijama Saobraćajnog pogona "Novi Beograd", čijem sastavu pripadaju navedeni vozač i vozilo, na osnovu dostavljenih podataka je utvrđen identitet vozača i izvršena je detaljna provera sporne vožnje i to na osnovu uvida u snimak video-nadzora, uvidom u izveštaj o korišćenju stajališta sistema za daljinsko praćenje vozila i uvidom u tahografski zapis, odnosno izveštaj. Kako su navedenim proverama potvrđeni svi navodi iz prigovora korisnika usluga prevoza, te da se vozač nije pridržavao propisa kojima se uređuje obavljanje javnog linijskog prevoza putnika na teritoriji grada Beograda, uključujući i internih akata Preduzeća, sa istim je obavljen službeni razgovor, uzeta pisana izjava i tom prilikom su mu predočeni svi propusti u radu. Isti je još jednom od strane rukovodioca Sektora za saobraćaj edukovan o dužnostima i obavezama vozača u JKP GSP "Beograd", ukazano mu je da je kao deo saobraćajnog osoblja predstavnik Preduzeća pred korisnicima usluga prevoza i drugim građanima i da je ponašanje kojim se ugrožava bezbednost saobraćaja i narušava stečeni ugled Preduzeća neprihvatljivo i isto će biti adekvatno sankcionisano. Vozač će biti upućen i na doobuku od strane instruktora rada vozača, kao dodatna mera za koju se nadamo da će imati pozitivnog efekta.

Zbog nezadovoljavajućeg odnosa prema sredstvima rada i ugrožavanja bezbednosti putnika i drugih učesnika u saobraćaju, što spada u teže povrede radne obaveze, protiv odgovornog vozača je podneta disciplinska prijava i dostavljena informacija direktoru Preduzeća radi preduzimanja odgovarajućih mera saglasno propisima o radu i unutrašnjim aktima JKP GSP "Beograd". Takođe, rad odgovornog vozača će u narednom periodu biti dodatno nadziran i kontrolisan od strane stručnih službi Preduzeća, sa ciljem praćenja primene preduzetih mera.

U potpunosti razumemo nezadovoljstvo korisnika usluge zbog ovakvog ponašanja vozača, zbog čega Vam se iskreno izvinjavamo. Uveravamo Vas da se kontrola rada saobraćajnog osoblja sprovodi svakodnevno na nivou Preduzeća u cilju održavanja postojećeg i poboljšanja kvaliteta usluge koju pružamo u delatnosti koju gradski prevoznik obavlja i da se za svako ponašanje i postupanje osoblja koje nije u skladu sa internim aktima Preduzeća preduzimaju za to propisane mere, koje uključuju i negativnu korekciju zarade.

U uverenju da se ovakve i slične situacije neće ponoviti i da ćete biti zadovoljni uslugama koje Vam pruža gradski prevoznik, srdačno Vas pozdravljamo i ostajemo na raspolaganju i ubuduće.

S poštovanjem, JKP GSP "Beograd".

Zahvaljujemo predstavnicima GSP-a "Beograd" na poslatom odgovoru.

...