Napisao Uroš Tomić
utorak, 13 septembar 2016 17:12

Predložena reorganizacija prigradskih linija:

 • 408 - Voždovac - Ralja /Drumine/ - predložena turaža: 140 min., broj vozila: 10, interval: 14 min.
 • 435 - Sopot - Babe - Guberevac -  predložena turaza: 70 min., broj vozila: 1 solo vozilo, interval: 70 min.
 • 440 - Sopot - Đurinci - Mladenovac - predložena turaža: 60 min., broj vozila: 2 solo vozila, interval: 30 min.
 • 441 - Sopot - Ropočevo - Parcani - predložena turaža: 60 min., broj vozila: 1 solo vozilo, interval 60 min.
 • 442 - Ralja /Livnica/ - Parcani 2 /Sijački kraj/ - predložena turaža: 40 min., broj vozila: 1 minibus vozilo, interval: 60 min.
 • 443 - Ralja - Drumine - Mali Požarevac - Senaja - predložena turaža: 60 min., broj vozila: 1 solo vozilo, interval: 60 min.
 • 445 - Sopot - Nemenikuće - Bakcina - predložena turaža: 40 min., broj vozila: 1 solo vozilo, interval: 60 min.
 • 451 - Ralja /Livnica/ - Stojnik centar - Ducina /Spomenik/ - predložena turaža: 120 min., broj vozila: 1 solo vozilo, interval: 60 min.
 • 460 - Lastina stanica Beograd (u budućnosti Term. Mostar ili Prokop) - Autoput - Mala Ivanča - predloženo do 10 polazaka radnim danom, vikendom 5.
 • 465 - Sopot - Autoput - Beograd - predložena turaža: 130 min, broj vozila: 4 solo vozila, interval 35 min.
 • 470 - Ralja /Drumine/ - Popović - Mala Ivanča - Trešnja - Ralja - Ralja/Drumine/, (kružna linija) - predložena turaža: 60 min, broj vozila: 2 vozila, spoljasnji / unutrasnju krug, interval: 60 min.
 • 491 - Ralja /Livnica/ - Mladenovac, predložena turaža: 60 min, broj vozila: 2 vozila, interval: 30 min.

Predložena dodatna usklađivanja na linijama:

 • Linija 408
 1. 408 prvi polazak sa term. Ralja /Drumine/ - 04:00h, poslendji sa terminusa Voždovac - 00:00h
 2. Razmotriti ukidanje stajališta: Voje Radića, Save Jovanovića, Milutina Milankovića (oba smera), Spomen park Jajinc (samo u smeru ka Ralji)
 3. Radnim danom 10 vozila, subotom 8, nedeljom 6
 • Linije 435, 451, uskladiti da se vozila u smeru ka Guberevac, Stojnik, susreću na st. Babe /Raskrsnica/, mogućnost naredbe, da se vozila čekaju na tom stajalištu radi adekvatnog presedanja.
 • Linija 442 pre uspostavljanja linije u rad, neophodno bi bilo na nekim mestima proširti krivine, a duž trase od st. Parcani /Raskrsnica/, do novog terminusa Parcani 2 /Sijački kraj/, da se bankina naspe rizlom. Minibus vozilo bi moglo na toj deonici da se susretne sa ostalim vozilima, ali ovim naspianjem bi se to adekvatno i bezbedno rešilo. Prvi polazak ove linije sa st. Ralja /Livnica/ 15 min pre, prvog polaska linije 441 sa term. Sopot. Isti takt nastaviti celodnevno, po što se linije jednim delom poklapaju pa da se na delu trase gde se vozila poklapaju obezbedi adekvatan interval sleđenja vozila.
 • Linija 443 - ovom linijom bi se stanovnicima Malog Požarevca omugućila adekvatna veza sa linijama 465 i 493, kako prema Gradu, tako i prema Sopotu i Mladenovcu.
 • Linija 465 - radnim danom interval: 35 min (4 vozila), subota i nedelja 70 min. (2 vozila) liniju uskladiti sa linijom 444 i drugim loklanim linijama.
 • Linija 470 za spoljašnji krug izradio bi se red vožnje na kom bi polazni terminus bio Ralja /Drumine/ - prvi polazak npr. 04:00h, a u unutrašnjem krugu polazni terminus bila bi Mala Ivanča, gde bi prvi polazak bio u 04:45h. Maloivancani imali bi prevoz na 30 min. Razmotriti da li bi na linij radila dva minibusa ili dva solo vozila.
 • Na svim ostalim linijama svakodnevno bi radio isti broj vozila sa istim intervalom.

Primenom ove predložene mreže linija ukinule bi se trenutno postojeće prigradske i loklane linije: 450, 451A, 460A, 464, 470A, 474, 491A, 4401, 4402/A/B/C/, 4403, 4411, 4412, 4413, 4413A, 4414, 44141, 4414A, 4415, 4415A, 4432, 4433, 4434, 4435.

Predložene izmene na linijama obuhvaćene predlogom:

 • Linija 4405 - prenumeracija u 445
 • Linija 4410 - prenumeracija u 440
 • Linija 4404 - prenumeracija u 444
 • Linija 4406 - prenumeracija u 446
 • Linija 4407 /A/B/C/D/ - prenumeracija u 447 /A/B/C/D
 • Linija 4408 /A - prenumeracija u 448 /A
 • Linija 4409 /A - prenumeracija u 449 /A
 • Linija 4425 - prenumeracija u 425
 • Linija 4426 - prenumeracija u 426
 • Linija 4427 - prenumeracija u 427
 • Linija 470 - promena trase
 • Linija 451 - promena trase
 • Linija 491 - promena trase

 


 

Predlog poslao: Uroš Tomić

 

  Izdvojeni komentari:

  sole 01-10-2016 01:29

Prigradske linije:

 • 408 Voždovac - Trešnja - Ralja - Đurinci - Sopot

Linija se pretvara u ekspres liniju , tako što bi do odvajanja za Kragujevački put koristila sledeća stajališta: Baštovanska , Banjica II , Kefalonijska (Spomen park Jajinci u suprotnom smeru) , Rakovica Selo i Avala. Posle odvajanja za Kragujevački put bi koristila sva stajališta. Linija 450 se ukida. Broj vozila , turažu i takt bih zamolio druge koji bolje poznaju ovaj potez , kažu šta bi bilo najbolje rešenje.

 • 409 Voždovac - Trešnja - Ralja - Đurinci - Mladenovac
 • 493 Beograd /AS Lasta/ - autoput - Mladenovac

Linija 409 se pretvara u ekspres liniju , tako što bi do odvajanja za Kragujevački put koristila sledeća stajališta: Baštovanska , Banjica II , Kefalonijska (Spomen park Jajinci u suprotnom smeru) , Rakovica Selo i Avala. Posle odvajanja za Kragujevački put bi koristila sva stajališta. Linija 491 se ukida. Broj vozila , turažu i takt bih zamolio druge koji bolje poznaju ovaj potez , kažu šta bi bilo najbolje rešenje. Moj predlog je da ona bude ređa linija , tako da 493 ostane glavna linija.

Na liniji 493 se ne bi ništa menjalo što se tiče takta , turaže i broja vozila. Linija bi se po prebacivanju Lastine stanice u blok 42 , prebacila da ide dotle.

 • 460 - Beograd /AS Lasta/ - autoput - Mali Požarevac - Mala Ivanča

Linija bi se po prebacivanju Lastine stanice u blok 42 , prebacila da ide dotle ili do Prokopa. Linija bi imala 15 – ak polazaka radnim danom , vikendom 10

 • 465 Beograd /AS Lasta/ - autoput - Mali Požarevac - Popović - Ralja - Ropočevo - Sopot

Linija bi se po prebacivanju Lastine stanice u blok 42 , prebacila da ide dotle. Broj vozila , turažu i takt bih zamolio druge koji bolje poznaju ovaj potez , kažu šta bi bilo najbolje rešenje.

Lokalne linije:

 • 404 Ripanj /groblje/ - Trešnja - Parcani

Turaža 40 minuta sa dva vozila na liniji i taktom na takođe 40 minuta.

 • 440 Mladenovac - Đurinci - Sopot - Babe - Guberevac

Turaža 90 minuta sa tri vozila na liniji i taktom na 30 minuta. Spajaju se predložene linije 435 i 440 u jednu.

 • 441 Parcani /Sijački kraj/ - Ralja - Ropočevo - Sopot - Nemenikuće - Bakcina

Turaža 50 minuta sa dva vozila na liniji i taktom na takođe 50 minuta. Spajaju se predložene linije 442 i 445 u jednu.

 • 443 Ralja /Livnica/ - Popović - Mali Požarevac - Senaja

Turaža 35 minuta sa 1 solo vozilom i taktom na 70 minuta

 • 451 Ralja /Livnica/ - Stojnik centar - Dučina /Spomenik/

Turaža 60 minuta sa 1 solo vozilom i taktom na 60 minuta.

 • 470A Trešnja - Ralja - Popović - Mala Ivanča - Trešnja (kružna linija)
 • 470B Trešnja - Mala Ivanča - Popović - Ralja - Trešnja (kružna linija)

Turaža 60 minuta sa 2 vozila i intervalom od 60 minuta (po jedno vozilo za spoljašnji i unutrašnji krug)

P.S.

Ne bi bilo loše da se uradi i predlog za lokalne linije u Mladenovcu. Sve gde sam pogrešio , obavezno me ispravite , jer kao što rekoh , ne poznajem najbolje taj kraj. Takođe ne bi bilo loše da se možda razmisli o renumeraciji prigradskih linija 460 , 465 i 493 , tako da prigradske linije nose oznake od 400 - 419 , a od 420 - 499 lokalne , ali tako da od 420 do 449 budu lokalne Sopotske , a od 450 do 499 Mladenovačke.

 Dopuna predloga (09-10-2016 03:05) (Download .docx)

 Dopuna predloga (08-10-2016 12:36)

  Vlada Trešnja 23-09-2016 12:05

Evo još jednog predloga, kojim bi više naselja bilo direktno povezano sa gradom, mada mislim da su male šanse da takav predlog bude prihvaćen.

 1. 408 Voždovac - Sopot - turaža 80 minuta sa 5 vozila na liniji i taktom na svakih 32 minuta.
 2. 409 Voždovac - Mala Ivanča - turaža takođe 80 minuta sa 5 vozila na liniji i takođe taktom na 32 minuta.
 3. 404 Ripanj /groblje/ - Parcani - turaža 40 minuta sa dva vozila na liniji i taktom na takođe 40 minuta.

Linije 408 i 409 bi mogle da se usklade i kombinovano bi išle na svakih 16 minuta. Kako autobusima i iz Sopota i iz Male Ivanče do centra Ralje treba oko 15 minuta, mogle bi se i u smeru ka gradu uskladiti skoro u minut. Parcani ne bi imali direktnu liniju, ali bi imali dobre mogućnosti za presedanje. Za Stojnik bi već bilo komplikovano tražiti direktnu liniju, jer je ipak prilično udaljen od Voždovca. Ostalo ostaje isto kao u Uroševom predlogu, s tim što bi se ukinula linija 460 Beograd - Mala Ivanča autoputem, i ne bi postojala potreba za lokalnom linijom za Sopot, a i za čestom linijom 465, jer bi postojao lokal za Mladenovac na svakih pola sata. Mogla bi se i uvesti lokalna minibus linija na relaciji Trešnja - Mala Ivanča, koju sam i ranije predlagao.

Ako se sa ovim predlogom slažete i ako mislite da bi mogao da prođe, mogao bi se postaviti na ovoj raspravi kao varijanta 2. Jeste da traži dodatno vozilo za liniju 404, ali bi se sa druge strane uštedelo više vozila ukidanjem 460-ice, kao i lokalne linije za Sopot, a i manjom redukcijom linije 465. Valjalo bi da se što više ljudi uključi u raspravu, ne bi li zajednički došli do nekog zadovoljavajućeg rešenja problema većeg dela poteza 400.

 

Javna rasprava završena

Ukoliko želite možete u komentaru dati svoje mišljenje o datom predlogu i učestvovati u javnoj raspravi kako bi se došlo do što optimalnijeg predloga za organizaciju linija.

Molimo Vas da se držite diskusije o konkretnom predlogu.

Prijava greške!

Dopuna predloga

[busevi.com]

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>
Strana 1 od 16