[Predlog] Predlog reorganizacije prigradskih linija (09.2016)

FacebookTwitter

Napisao Uroš Tomić
utorak, 13 septembar 2016 18:12

Predložena reorganizacija prigradskih linija:

 • 408 - Voždovac - Ralja /Drumine/ - predložena turaža: 140 min., broj vozila: 10, interval: 14 min.
 • 435 - Sopot - Babe - Guberevac -  predložena turaza: 70 min., broj vozila: 1 solo vozilo, interval: 70 min.
 • 440 - Sopot - Đurinci - Mladenovac - predložena turaža: 60 min., broj vozila: 2 solo vozila, interval: 30 min.
 • 441 - Sopot - Ropočevo - Parcani - predložena turaža: 60 min., broj vozila: 1 solo vozilo, interval 60 min.
 • 442 - Ralja /Livnica/ - Parcani 2 /Sijački kraj/ - predložena turaža: 40 min., broj vozila: 1 minibus vozilo, interval: 60 min.
 • 443 - Ralja - Drumine - Mali Požarevac - Senaja - predložena turaža: 60 min., broj vozila: 1 solo vozilo, interval: 60 min.
 • 445 - Sopot - Nemenikuće - Bakcina - predložena turaža: 40 min., broj vozila: 1 solo vozilo, interval: 60 min.
 • 451 - Ralja /Livnica/ - Stojnik centar - Ducina /Spomenik/ - predložena turaža: 120 min., broj vozila: 1 solo vozilo, interval: 60 min.
 • 460 - Lastina stanica Beograd (u budućnosti Term. Mostar ili Prokop) - Autoput - Mala Ivanča - predloženo do 10 polazaka radnim danom, vikendom 5.
 • 465 - Sopot - Autoput - Beograd - predložena turaža: 130 min, broj vozila: 4 solo vozila, interval 35 min.
 • 470 - Ralja /Drumine/ - Popović - Mala Ivanča - Trešnja - Ralja - Ralja/Drumine/, (kružna linija) - predložena turaža: 60 min, broj vozila: 2 vozila, spoljasnji / unutrasnju krug, interval: 60 min.
 • 491 - Ralja /Livnica/ - Mladenovac, predložena turaža: 60 min, broj vozila: 2 vozila, interval: 30 min.

Predložena dodatna usklađivanja na linijama:

 • Linija 408
 1. 408 prvi polazak sa term. Ralja /Drumine/ - 04:00h, poslendji sa terminusa Voždovac - 00:00h
 2. Razmotriti ukidanje stajališta: Voje Radića, Save Jovanovića, Milutina Milankovića (oba smera), Spomen park Jajinc (samo u smeru ka Ralji)
 3. Radnim danom 10 vozila, subotom 8, nedeljom 6
 • Linije 435, 451, uskladiti da se vozila u smeru ka Guberevac, Stojnik, susreću na st. Babe /Raskrsnica/, mogućnost naredbe, da se vozila čekaju na tom stajalištu radi adekvatnog presedanja.
 • Linija 442 pre uspostavljanja linije u rad, neophodno bi bilo na nekim mestima proširti krivine, a duž trase od st. Parcani /Raskrsnica/, do novog terminusa Parcani 2 /Sijački kraj/, da se bankina naspe rizlom. Minibus vozilo bi moglo na toj deonici da se susretne sa ostalim vozilima, ali ovim naspianjem bi se to adekvatno i bezbedno rešilo. Prvi polazak ove linije sa st. Ralja /Livnica/ 15 min pre, prvog polaska linije 441 sa term. Sopot. Isti takt nastaviti celodnevno, po što se linije jednim delom poklapaju pa da se na delu trase gde se vozila poklapaju obezbedi adekvatan interval sleđenja vozila.
 • Linija 443 - ovom linijom bi se stanovnicima Malog Požarevca omugućila adekvatna veza sa linijama 465 i 493, kako prema Gradu, tako i prema Sopotu i Mladenovcu.
 • Linija 465 - radnim danom interval: 35 min (4 vozila), subota i nedelja 70 min. (2 vozila) liniju uskladiti sa linijom 444 i drugim loklanim linijama.
 • Linija 470 za spoljašnji krug izradio bi se red vožnje na kom bi polazni terminus bio Ralja /Drumine/ - prvi polazak npr. 04:00h, a u unutrašnjem krugu polazni terminus bila bi Mala Ivanča, gde bi prvi polazak bio u 04:45h. Maloivancani imali bi prevoz na 30 min. Razmotriti da li bi na linij radila dva minibusa ili dva solo vozila.
 • Na svim ostalim linijama svakodnevno bi radio isti broj vozila sa istim intervalom.

Primenom ove predložene mreže linija ukinule bi se trenutno postojeće prigradske i loklane linije: 450, 451A, 460A, 464, 470A, 474, 491A, 4401, 4402/A/B/C/, 4403, 4411, 4412, 4413, 4413A, 4414, 44141, 4414A, 4415, 4415A, 4432, 4433, 4434, 4435.

Predložene izmene na linijama obuhvaćene predlogom:

 • Linija 4405 - prenumeracija u 445
 • Linija 4410 - prenumeracija u 440
 • Linija 4404 - prenumeracija u 444
 • Linija 4406 - prenumeracija u 446
 • Linija 4407 /A/B/C/D/ - prenumeracija u 447 /A/B/C/D
 • Linija 4408 /A - prenumeracija u 448 /A
 • Linija 4409 /A - prenumeracija u 449 /A
 • Linija 4425 - prenumeracija u 425
 • Linija 4426 - prenumeracija u 426
 • Linija 4427 - prenumeracija u 427
 • Linija 470 - promena trase
 • Linija 451 - promena trase
 • Linija 491 - promena trase

 


 

Predlog poslao: Uroš Tomić

 

  Izdvojeni komentari:

  sole 01-10-2016 01:29

Prigradske linije:

 • 408 Voždovac - Trešnja - Ralja - Đurinci - Sopot

Linija se pretvara u ekspres liniju , tako što bi do odvajanja za Kragujevački put koristila sledeća stajališta: Baštovanska , Banjica II , Kefalonijska (Spomen park Jajinci u suprotnom smeru) , Rakovica Selo i Avala. Posle odvajanja za Kragujevački put bi koristila sva stajališta. Linija 450 se ukida. Broj vozila , turažu i takt bih zamolio druge koji bolje poznaju ovaj potez , kažu šta bi bilo najbolje rešenje.

 • 409 Voždovac - Trešnja - Ralja - Đurinci - Mladenovac
 • 493 Beograd /AS Lasta/ - autoput - Mladenovac

Linija 409 se pretvara u ekspres liniju , tako što bi do odvajanja za Kragujevački put koristila sledeća stajališta: Baštovanska , Banjica II , Kefalonijska (Spomen park Jajinci u suprotnom smeru) , Rakovica Selo i Avala. Posle odvajanja za Kragujevački put bi koristila sva stajališta. Linija 491 se ukida. Broj vozila , turažu i takt bih zamolio druge koji bolje poznaju ovaj potez , kažu šta bi bilo najbolje rešenje. Moj predlog je da ona bude ređa linija , tako da 493 ostane glavna linija.

Na liniji 493 se ne bi ništa menjalo što se tiče takta , turaže i broja vozila. Linija bi se po prebacivanju Lastine stanice u blok 42 , prebacila da ide dotle.

 • 460 - Beograd /AS Lasta/ - autoput - Mali Požarevac - Mala Ivanča

Linija bi se po prebacivanju Lastine stanice u blok 42 , prebacila da ide dotle ili do Prokopa. Linija bi imala 15 – ak polazaka radnim danom , vikendom 10

 • 465 Beograd /AS Lasta/ - autoput - Mali Požarevac - Popović - Ralja - Ropočevo - Sopot

Linija bi se po prebacivanju Lastine stanice u blok 42 , prebacila da ide dotle. Broj vozila , turažu i takt bih zamolio druge koji bolje poznaju ovaj potez , kažu šta bi bilo najbolje rešenje.

Lokalne linije:

 • 404 Ripanj /groblje/ - Trešnja - Parcani

Turaža 40 minuta sa dva vozila na liniji i taktom na takođe 40 minuta.

 • 440 Mladenovac - Đurinci - Sopot - Babe - Guberevac

Turaža 90 minuta sa tri vozila na liniji i taktom na 30 minuta. Spajaju se predložene linije 435 i 440 u jednu.

 • 441 Parcani /Sijački kraj/ - Ralja - Ropočevo - Sopot - Nemenikuće - Bakcina

Turaža 50 minuta sa dva vozila na liniji i taktom na takođe 50 minuta. Spajaju se predložene linije 442 i 445 u jednu.

 • 443 Ralja /Livnica/ - Popović - Mali Požarevac - Senaja

Turaža 35 minuta sa 1 solo vozilom i taktom na 70 minuta

 • 451 Ralja /Livnica/ - Stojnik centar - Dučina /Spomenik/

Turaža 60 minuta sa 1 solo vozilom i taktom na 60 minuta.

 • 470A Trešnja - Ralja - Popović - Mala Ivanča - Trešnja (kružna linija)
 • 470B Trešnja - Mala Ivanča - Popović - Ralja - Trešnja (kružna linija)

Turaža 60 minuta sa 2 vozila i intervalom od 60 minuta (po jedno vozilo za spoljašnji i unutrašnji krug)

P.S.

Ne bi bilo loše da se uradi i predlog za lokalne linije u Mladenovcu. Sve gde sam pogrešio , obavezno me ispravite , jer kao što rekoh , ne poznajem najbolje taj kraj. Takođe ne bi bilo loše da se možda razmisli o renumeraciji prigradskih linija 460 , 465 i 493 , tako da prigradske linije nose oznake od 400 - 419 , a od 420 - 499 lokalne , ali tako da od 420 do 449 budu lokalne Sopotske , a od 450 do 499 Mladenovačke.

 Dopuna predloga (09-10-2016 03:05) (Download .docx)

 Dopuna predloga (08-10-2016 12:36)

  Vlada Trešnja 23-09-2016 12:05

Evo još jednog predloga, kojim bi više naselja bilo direktno povezano sa gradom, mada mislim da su male šanse da takav predlog bude prihvaćen.

 1. 408 Voždovac - Sopot - turaža 80 minuta sa 5 vozila na liniji i taktom na svakih 32 minuta.
 2. 409 Voždovac - Mala Ivanča - turaža takođe 80 minuta sa 5 vozila na liniji i takođe taktom na 32 minuta.
 3. 404 Ripanj /groblje/ - Parcani - turaža 40 minuta sa dva vozila na liniji i taktom na takođe 40 minuta.

Linije 408 i 409 bi mogle da se usklade i kombinovano bi išle na svakih 16 minuta. Kako autobusima i iz Sopota i iz Male Ivanče do centra Ralje treba oko 15 minuta, mogle bi se i u smeru ka gradu uskladiti skoro u minut. Parcani ne bi imali direktnu liniju, ali bi imali dobre mogućnosti za presedanje. Za Stojnik bi već bilo komplikovano tražiti direktnu liniju, jer je ipak prilično udaljen od Voždovca. Ostalo ostaje isto kao u Uroševom predlogu, s tim što bi se ukinula linija 460 Beograd - Mala Ivanča autoputem, i ne bi postojala potreba za lokalnom linijom za Sopot, a i za čestom linijom 465, jer bi postojao lokal za Mladenovac na svakih pola sata. Mogla bi se i uvesti lokalna minibus linija na relaciji Trešnja - Mala Ivanča, koju sam i ranije predlagao.

Ako se sa ovim predlogom slažete i ako mislite da bi mogao da prođe, mogao bi se postaviti na ovoj raspravi kao varijanta 2. Jeste da traži dodatno vozilo za liniju 404, ali bi se sa druge strane uštedelo više vozila ukidanjem 460-ice, kao i lokalne linije za Sopot, a i manjom redukcijom linije 465. Valjalo bi da se što više ljudi uključi u raspravu, ne bi li zajednički došli do nekog zadovoljavajućeg rešenja problema većeg dela poteza 400.

 

Javna rasprava završena

Ukoliko želite možete u komentaru dati svoje mišljenje o datom predlogu i učestvovati u javnoj raspravi kako bi se došlo do što optimalnijeg predloga za organizaciju linija.

Molimo Vas da se držite diskusije o konkretnom predlogu.

Prijava greške!

Dopuna predloga

[busevi.com]

Komentari   

 
#64 Vlada Trešnja 10-11-2016 17:17
sole

Hvala na pomoći. Iskreno, ne poznajem lokalne linije koje je Uroš obuhvatio predlogom, pa samim tim ni njihove trase. Jedino mi ostaje da doslovce prepišem Urošev predlog. Slažem se da bi trebalo izvodjiti sve tri varijante ponaosob i obrazložiti ih. Tu bi se i snašao nekako, iako kako već napisah, ne poznajem lokalne linije, ali sumnjam da bih umeo da izradim mape linija. Ovih dana sam u gužvi, pa ću videti da počnem sledeće nedelje. Mada, svakako bi bilo potrebno da se angažuje još ljudi, ako bi se skupljali potpisi, a isto tako, ne bi bilo loše da se neko angažuje u opštini Sopot, ako bi se predlog dostavljao i njima. Verujem, da bi se putem određenih poznanstava do rezultata lakše došlo. Pozdrav.
Citat | Prijavi administratoru
 
 
#63 sole 06-11-2016 22:35
Citat Vlada Trešnja:
Citat sole:
Da li se neko prihvatio sastavljanja predloga za GO Sopot i DJP? Ako jeste , dokle se stiglo sa sastavljanjem predloga i ubacivanjem svih predloženih varijanti?

U principu, ovde smo raspravljali o predlozima, ali se nismo dogovorili ko će te iste predloge sastaviti i proslediti Direkciji. Nisam baš siguran da bih sam znao da na adekvatan način sastavim, mislim tri predloga do sad, iako sam već slao predlog Direkciji, ali taj predlog nije bio tako kompleksan, niti je obuhvatao sva naselja o kojima smo ovde diskutovali. Nije mi teško da lično sastvim predloge, ali bi mi ipak trebala pomoć oko definisanja same forme predloga, kao i šta bi sve bilo potrebno dostaviti uz pomenuti predlog. Svakako da ne bi bilo loše prikupiti i potpise, ali naselja duž glavne magistrale nemaju mesnu zajednicu, nažalost, a interna mesna zajednica "Trešnja" je tu najviše zbog vodovoda. Sumnjam da bih po tom pitanju mogao biti od neke pomoći.

Evo link ka predlozima koje sam slao ranije DJP. Nadam se da će ovo biti od koristi. U DJP su pohvalili moj način izrade predloga (bili su oduševljeni kako je profesionalno urađeno , da se tako izrazim) , te ne bi bilo loše da ga na ovaj način koncipirate , s tim što bi ste svaku od predloženih varijanti , nakon uvodnog dela , prezentovali ponaosob. Bilo bi dobro i ako bi se za svaki predlog izradila mapa sa linijama. Naravno , plus bi bio ako bi se prikupili i potpisi za predloge , i videlo da se predlog dostavi u što više MZ - a , plus DJP i opština , kako bi se sa što više strana napalo.

Link: busevi.com/.../...
Citat | Prijavi administratoru
 
 
#62 Vlada Trešnja 06-11-2016 16:38
Citat sole:
Da li se neko prihvatio sastavljanja predloga za GO Sopot i DJP? Ako jeste , dokle se stiglo sa sastavljanjem predloga i ubacivanjem svih predloženih varijanti?

U principu, ovde smo raspravljali o predlozima, ali se nismo dogovorili ko će te iste predloge sastaviti i proslediti Direkciji. Nisam baš siguran da bih sam znao da na adekvatan način sastavim, mislim tri predloga do sad, iako sam već slao predlog Direkciji, ali taj predlog nije bio tako kompleksan, niti je obuhvatao sva naselja o kojima smo ovde diskutovali. Nije mi teško da lično sastvim predloge, ali bi mi ipak trebala pomoć oko definisanja same forme predloga, kao i šta bi sve bilo potrebno dostaviti uz pomenuti predlog. Svakako da ne bi bilo loše prikupiti i potpise, ali naselja duž glavne magistrale nemaju mesnu zajednicu, nažalost, a interna mesna zajednica "Trešnja" je tu najviše zbog vodovoda. Sumnjam da bih po tom pitanju mogao biti od neke pomoći.
Citat | Prijavi administratoru
 
 
#61 Rale 03-11-2016 19:13
Sole zelim da iskoristim ovu priliku da vam se zahvalim za vase zalaganje u vezi sa ovim predlozima, i vama i Urošu, Vladi... i svima ostalima, mozda sam nekada malo bio dosadan u isticanju problema prevoza za Malu Ivancu, ja se stvarno izvinjavam, ali ipak imajte malo tolerancije i za mene, shvatili bi ste kad bi ste samo mesec dana ziveli u ovakvim uslovima kavi su u Maloj Ivanci, i zato jos jednom zelim da vam se neizmerno zahvalim za vase zalaganje, vraćate veru u ljude , hvala vam mnogo.
Citat | Prijavi administratoru
 
 
#60 Rale 03-11-2016 19:08
Sole ja sam samo davao kao opciju da bi linija prevoza na primer 470 trebala da se sa avalskog iskljucuje za Malu Ivancu kod Avalskog cveta, da prodje kroz Malu Ivancu i Popović i da joj okretnica bude na Druinama, to sam govorio zbog toga jer je Mala Ivanca geografski bliza gradu nego Popović.

Sto se tice slanja predloga opstini i DJP mislim da bi trebalo ove predloge predstaviti po mesnim zajednicama na primer, Ivanci, Parcanima, Sopotu, i da se skupe potpisi gradjana, jer drugacije je kada se opstini i direkciji dostave predlozi sa 4000 potpisa, tada bi verovatno ozbiljnije uzeli u razmatranje predloge.

Evo na primer u Maloj Ivanci su skupili potpise za otvaranje pošte i danas je otvorena, samo 20ak dana nakon predatih potpisa. Zato dajte alarmirajte Vladu, Uroša i vi Sole ako hoćete molim vas da se nekako organizuje skupljanje potpisa u Ivanci, Popoviću, Parcanima, Sopotu...
Citat | Prijavi administratoru
 
 
#59 sole 03-11-2016 17:54
Da li se neko prihvatio sastavljanja predloga za GO Sopot i DJP? Ako jeste , dokle se stiglo sa sastavljanjem predloga i ubacivanjem svih predloženih varijanti?
Citat | Prijavi administratoru
 
 
#58 sole 03-11-2016 17:51
Citat Rale:
Vi izgleda ne pratite komentare, ja sam pohvalio predloge sve, i svi ostali su takodje pohvalili ove predloge za reorganizaciju linija. Ovo je javna rasprava, pozvali ste sto vise njih da se ukljuce, a sada ne smem da iznesem misljenje, jer kako kazete mi se slepamo uz vas.

Prvo ste pohvalili sve predloge , uključujući i one za Malu Ivanču , a onda ste izneli kako je jedino logično da direktna linija od Trošarine do Male Ivanče skrene od Trešnje ka Maloj Ivanči i kako nijedan drugi predlog nije prihvatljiv , zato što bi linija kružila i opsluživala druga naselja nepotrebno. Tako sam ja razumeo celu raspravu , te sam zato i spomenuo šlepanje.
Citat | Prijavi administratoru
 
 
#57 Rale 21-10-2016 20:36
Citat sole:
Citat Uros Tomic:
Ovako mozemo u nedogled, vama je za Ivancu sve nekako "logicno" dok za ostala mesta nije nista logicno, zato sad znamo da svi putevi vode u Malu Ivancu, no malo sale nije na odemt, al ja bi ovde stao sa komentarisanjem prevoza i ponuda za Ivancu.

Sve ja razumem i sve je logicno, al je logicno i da ne mozete da uzivate polozaj kao ljudi iz npr. Brace Jerkovic, da sednete u jednu liniju i direkt na Trg, sve ima svoje prednosti i mane pa i predgradje isto tako.

Mozda bi sve bilo malo vise logicnije, da zivimo u nesto logicnijoj drzavi.

Nemam vise nista da dodam, a sto se tice predloga ne znam. Go Sopot, cisto sumanjam da ce podrzati predloge sa gradskim linijama koje bi dalje ulazile u teritoriju opstine, tako da je moj predlog da ako se salju predlozi, da se salje od mog pocetnog, pa mozemo i sve ostale varijante.

Ja sam isti bas tako i sastavio, zato sto sam uzimao u obzir sta bi svi prihvatili. Ne kazem da su svi ostali predlozi i varijante losi, daleko od toga, vec sam i sam rekao da ima i boljih, ali sta ce oni reci... da im saljmeo sve, pa sta bude, bude.

Slažem se sa gore pomenutim , vezano za dalju raspravu. Ako se vama iz Male Ivanče ne sviđa ni jedan predlog , najbolje bi bilo da sami sastavite predlog i pošaljete ga opštini i DJP , umesto što pokušavate da se "šlepate" sa vašim predlogom u okviru predloga reorganizacije Sopotskih linija. Već je objašnjeno od strane njih više zašto je to loš predlog.

Što se tiče slanja samog predloga , ja sam za to da se pošalju sve varijante koje smo sastavili , jer kao što rekoše drugi , a ja se slažem sa time , u tom slučaju su manje šanse da nas odbiju.

Vi izgleda ne pratite komentare, ja sam pohvalio predloge sve, i svi ostali su takodje pohvalili ove predloge za reorganizaciju linija. Ovo je javna rasprava, pozvali ste sto vise njih da se ukljuce, a sada ne smem da iznesem misljenje, jer kako kazete mi se slepamo uz vas.
Citat | Prijavi administratoru
 
 
#56 Rale 21-10-2016 20:02
Uroše ja nesto ne znam da od Kovione ima isključenje za Parcane, ali isto znam da ulica koja vodi odma ispod stajalista Koviona takodje vodi do centra Male Ivance. Dom zdravlja za Ivancu nije u Ralji već u Sopotu (proklet bio dan kada su nas uveli u opstinu Sopot). Ivanca ima ambulantu.

To što kazete za predsednika opstine Sopot, to je porazavajuće onda, čemu onda svi ovi predlozi ako je taj predsednik opstine jači i od DJP i od grada, znaci da on isto tako moze da kaze i gradu da moze da zaborave da će privatnik prevoziti na teritoriji opstine Sopot, što znaci da će i dalje ostati sve isto kao i do sada, cemu onda izrada novih mreza linija ako će isto tako taj diktator koji vlada 25g da kaze da zaboravimo na novu mrezu linija... znaci na celoj teritoriji Beograda jedino Sopotski predsednik moze da sputava razvoj naselja i da ucenjuje narod i da javno kaze da mozemo da zaboravimo da ćemo ziveti kao ostali normalan svet i da mozemo zaboraviti gradski prevoz... Ovo je porazavajuće, svako normalan treba samo da bezi glavom bez obzira sa teritorije opstine sopot, TVRDIM da je opstina Sopot unistila Malu Ivancu i da će za 20g Ivanca ostati bukvalno staracko naselje koje odumire.
Citat | Prijavi administratoru
 
 
#55 Rale 20-10-2016 23:20
Vlado mozda ja nisam upućen najbolje u trasu ostalih prigradskih linija, samo ipak mislim da ne postoji ovakav slucaj da neka linija prevoza prodje prvo skretanje za neko naselje pa onda vozi jos 10km dalje, da li ijedna od tih linija koje ste pomenuli, kada ide od Beograda, prodje iskljucenje za naselje ka kome se uputila i onda vozi jos 10km pa se onda polukruzno vraća u to naselje nazad? Pogledaj mapu i vidi od Avalskog cveta koju kilometrazu napravi linija za ivancu da bi se vratila bezmalo ponovo nadomak Avalskog cveta, tacno sastavi citav krug od Avalskog cveta do okretnice u Ivanci, vi to sve lepo znate, zato i predazete lokalnu liniju Tresnja - Ivanca centar. Ako ima ovakav primer da na 28km autobus prodje iskljucenje za neko naselje, pa onda do centra tog naselja napravi kilometrazu od 45km, navedite mi taj primer molim vas. Stalno dajete primer Sopota sto 465 kruzi, ali čoveče ona ne prolazi iskljucenje za sopot pa da vozi prema Mladenovcu pa da se od mladenovca vraća nazad, za sopot ide autoputem jer brze stize, ali na autoputu ne prolazi iskljucenje za sopot pa da vozi tamo preko ostalih naselja, pa da se polukruzno vrati nazad u Sopot, ja ne verujem kako ne razumete sta vam objasnjavam, zar nije logicno bilo da je prevoz za M. Ivanču isao preko Vrčina? Zamislite da linija 470 ide od Mladenovca pa da ne udje kroz Mali Pozarevac u Ivanču, nego da ide prvo u Vrčin, pa onda u Ivancu, je li bi to tada bilo normalno? E to vam objasnjavam da nije uredu da neko putuje 10km dalje od onnoga gde je naselje pozicionirano u prostoru.

Nisam rekao da se opstina ne pita za uvodjenje dodatnih linija i polazaka, ali ne moze opstina da se pita ako grad i direkcija odrede na primer da će gradski ići na teritoriju Sopota, ili da će ići privatni prevoznik kao sto sada najavljuju, moze li opstina sada da kaze da neće privatnog prevoznika, o tome sam ja govorio, da ne bi bas mogla opstina da zabrani direkciji ako grad oddredi da će na primer za Parcane i Ivanču ići GSP, dovoljno je samo da gradonacelnik "pita" predsednika opstine i da se dogovore ako u gradu postoji volja za to. A sto se tice politickih razloga, sazem se, iz istih tih razloga je u doba komunizma odredjeno da javni prevoz za Malu Ivancu ide preko Popovica a ne da za Popovic ide preko Ivanče, jer je u drugom sv ratu Ivanca bila četničko selo a Popovic i Mali Pozarevac partizanska, a zna se odakle je bio komunisticki lider Draza Markovic i ko se i zasto na ovakav nacin osvetio narodu iz Male Ivance i odvukao petlju sa puta u Mali Pozarevac, autoput od vrcina pravi polukrug da bi izbegao prolazak kroz ivanjacki atar pa se onda polukruzno spusta u mali pozarevac, a da je nastavio pravo od Vrcina onda bi prosao kroz malu ivancu na kilometar od centra a taj deo uopste nije naseljen pa da nije moglo, i ne bi bilo ni begaljickog brda na autoputu, od vrcina bi hvatao ravnicu i pravac, ali imalo je tada ljudi koji su bili jaci i od Boga... Pa su isti ti mocnici odredili autobus da ide preko Popovica, jadno je sto i nakon toliko decenija ta diskriminacija i dalje vlada.
Citat | Prijavi administratoru
 

Dodaj komentar

Molimo Vas da kod pisanja komentara, davanja predloga ili pritužbi na funkcionisanje linija budete što precizniji sa podacima - komentari koji su nerazumljivi, ne sadrže potrebne podatke ili sadrže netačne podatke neće biti objavljeni. Upozoravamo Vas da rasprave ne vode rešenju ni jednog problema, već samo konstruktivni predlozi, dijalog i razumevanje, i molimo Vas da to imate u vidu. Bilo kakva vrsta vređanja, političke diskusije, neće se tolerisati i takvi komentari biće obrisani. Ukoliko primetite neprikladan komentar molimo Vas da nas obavestite klikom na link "Prijavi administratoru". Ocenjivanje komentara dozvoljeno je samo registrovanim posetiocima. Upotreba više različitih korisničkih imena prilikom pisanja komentara, odnosno pisanje različitih komentara sa više različitih imena nije dozvoljeno i sledi automatska zabrana pisanja komentara. Upotreba isključivo velikih slova nije dozvoljena.

Sigurnosni kod
Osveži