Broj / Relacija linije Status
Linija 862 - Obrenovac - Barič (rampa) - Obrenovac OK
Linija 863 - Barič (ambulanta) - Duboko OK
Linija 863A - Obrenovac - Barič (rampa) OK
Linija 901 - Obrenovac - Zabrežje OK
Linija 902 - Obrenovac - Mladost OK
Linija 902A - Obrenovac - OŠ "Jovan Jovanović Zmaj" - Mladost - TENT "A" OK
Linija 903 - Obrenovac - Urovci - Krtinska - Mladost OK
Linija 904 - Obrenovac - Boljevci - Jakovo - Surčin OK
Linija 911/A - TENT "A" - Bora Kečić - Belo Polje - TENT "A" OK
Linija 912/A/A1/B - Gaj - Rojkovac - Zvečka OK
Linija 913 - Obrenovac - Autobaza OK
Linija 914 - AS Obrenovac - Bazeni - Autobaza "Lasta" OK
Linija 921 - Obrenovac - Zvečka OK
Linija 923 - Obrenovac - Skela - Obrenovac OK
Linija 924 / 924A - Obrenovac - Ušće - Obrenovac OK
Linija 932 - Obrenovac - Jasenak - Šumadija - Obrenovac OK
Linija 932A - Obrenovac - Jasenak - Puž OK
Linija 934 - Obrenovac - Baljevac OK
Linija 935 - Obrenovac - Konatice OK
Linija 936 - Obrenovac - Baljevac - Konatice OK
Linija 937 - Obrenovac - Jasenak - Baljevac - Konatice OK
Linija 938 - Obrenovac - Konatice - Jasenak OK
Linija 939 - Obrenovac - Jasenak - Baljevac OK
Linija 939A - Obrenovac - Jasenak - Baljevac OK
Linija 940 - Obrenovac - Stepojevac OK
Linija 945 - Obrenovac - Stepojevac - Lazarevac OK
Linija 946 - Lazarevac - Poljane - Stubline - Obrenovac OK
Linija 951 - Obrenovac - V.Polje - Gornji kraj - V.Polje - Stamenića kraj OK
Linija 951A - Obrenovac - V.Polje - Stamenića kraj OK
Linija 952A - Obrenovac - Veliko Polje - Stubline - Obrenovac OK
Linija 953 - Obrenovac - Poljane OK
Linija 953A - Obrenovac - Stubline - Poljane OK
Linija 954 - Obrenovac - Piroman OK
Linija 954A - Piroman - Zvečka - Obrenovac OK
Linija 955 - Obrenovac - Trstenica (Dom) OK
Linija 958 - Obrenovac - Trstenica - Obrenovac OK
Linija 959 - Obrenovac - Brović OK
Linija 960 / 960A - Obrenovac - Piroman OK
Linija 961 - Obrenovac - Piroman (Centar) OK
Linija 961A - Piroman (Selo) - Stubline - Obrenovac OK
Linija 971 - Obrenovac - Grabovac OK
Linija 972A - Obrenovac - Iverić OK
Linija 973 - Obrenovac - Orašac - Vukićevica OK
Linija 973A - Obrenovac - Dren - Vukićevica OK
Linija 974 - Obrenovac - Vukićevica OK
Linija 974A - Ljubinić - Orašac - Obrenovac OK
Linija 975 - Obrenovac - Orašac - Vukićevica OK
Linija 976 - Obrenovac - Grabovac - Dren OK
Linija 977 - Obrenovac - Ljubinić - Vukićevica OK
Linija 978 - Obrenovac - Vukićevica - Ljubinić OK
Linija 981 - Obrenovac - Grabovac - Ljubinić OK
Linija 982 - Ljubinić - Vukićevica - Obrenovac OK
Linija 983 - Obrenovac - Brović OK