Broj / Relacija linije Status
Linija 5520 / 5520A - Barajevo - Baćevac - Boždarevac OK
Linija 5521 - Barajevo - Veliki Borak OK
Linija 5521A - Barajevo - Veliki Borak - Boždarevac OK
Linija 5522 - Barajevo - Guncati - Boždarevac OK
Linija 5522A - Barajevo - Guncati - Baćevac OK
Linija 5523 - Barajevo - Lisović - Guberevac OK
Linija 55231 - Barajevo - Guberevac OK
Linija 5525 - Barajevo - Drlupa - Rogača OK
Linija 55251 - Barajevo - Rogača OK
Linija 5525A - Rogača - Sibnica - Barajevo OK
Linija 5526 - Barajevo - Arnajevo OK
Linija 5526A - Barajevo - Arnajevo - Termoelektrana OK
Linija 5526B - Barajevo - Spasovina - Arnajevo OK
Linija 5527A - Barajevo - Manić - Rožanci - Barajevo OK
Linija 5529 - Barajevo - Rožanci - Manić OK
Linija 5530 - Barajevo - Vranić - Taraiš OK
Linija 5530A - Barajevo - Guncati - Vranić - Barajevo OK
Linija 5530B - Barajevo - Šiljakovac - Dubrave - Barajevo OK
Linija 5530D - Barajevo - Šiljakovac - Vranić OK
Linija 5530G - Barajevo - Guncati - Vranić - Rašića kraj OK
Linija 5530V - Barajevo - Šiljakovac - Taraiš - Barajevo OK
Linija 5533A - Barajevo - Lipovica - Glumčevo brdo OK
Linija 5533B - Barajevo - Trebež - Stara Lipovica OK
Linija 5533V - Barajevo - Srednji kraj - Lipovica OK
Linija 5534 / 5534A - Barajevo - Karaula - Srednji kraj OK
Linija 5535 - Barajevo - Novo naselje OK
Linija 5535E - Barajevo - Naselje Gaj OK
Linija 5536 - Barajevo - Novo naselje - Ravni gaj OK
Linija 5536A - Barajevo - Ravni gaj OK
Linija 5538 - Barajevo - Sremčica OK
Linija 5570 - Barajevo - Baćevac - Vranić - Jasenak - Obrenovac OK