Konkurs za prevoz putnika na prigradskim / lokalnim linijama i linijama poteza "600" (10.2016)

FacebookTwitter

Napisao Administrator
ponedeljak, 10 oktobar 2016 17:44

Ažurirano:

 • (16.01.2016) Zaključen ugovor za prevoz putnika na prigradskim linijama u Beogradu sa prevoznikom "Lasta" kao nosioc posla grupe ponuđača koju čine prevoznici: "Lastra", "Strela-Ub", "Strela-Obrenovac". Važenje ugovora od 01.01.2017. do 31.12.2026.
 • (15.12.2016.) Poništen konkurs za dodelu linija za potez "600" - Na linije poteza "600" u narednom periodu biće vraćena vozila prevoznika "GSP Beograd". [Obrazloženje]
 • Konkurs završen 02.12.2016. - Prevoz putnika na prigradskim linijama poverava se prevozniku "Lasta" kao nosiocu posla grupe ponuđača koju čine prevoznici: "Lastra", "Strela-Ub", "Strela-Obrenovac". Prevoz putnika na linijama poteza "600" poverava se prevozniku "Avala Bus Prevoz" kao nosiocu posla grupe ponuđača koju čine prevoznici: "C&LC group", "Beobus City 2015", "Dumeco", "Transprodukt Bus Prevoz", "Banbus", "Lekon", "Presto", "Barbados", "Saga Trans", "Trans-Jug", "M.T. Tours Prevoz Veliki Borak", "B&B Linea". [Obaveštenje o dodeli ugovora]
 • Otvorene ponude za linije prigradskog i lokalnog prevoza i linije poteza "600". Jedinu ponudu za prigradske i lokalne linije dostavio je prevoznik "Lasta". Ponude za linije poteza "600" dostavile su grupa prevoznika koju predvodi prevoznik "Unacop" i konzorcijum "Avala bus prevoz". Odluku o dodeli ugovora Direkcija za javni prevoz grada Beograda treba da donese u naredna tri meseca, dok bi početak rada novih / starih prevoznika trebalo da bude od januara 2017. godine.

 


 

Novi poziv za dostavljenje ponuda za prevoz putnika na prigradskim i lokalnim linijama, kao i gradskim linijama poteza "600" ponovo je pred nama. Direkcija za javni prevoz grada Beograda objavila je danas (10.10.2016.) poziv za dostavljanje ponuda za obavljanje prevoza putnika na predmetnim linijama. Ovaj konkurs trebalo bi da bude okončan do 31.12.2016. kada bi novi / stari prevoznici (videćemo ko će dobiti ovaj posao) trebalo da počnu sa radom. Predviđeno vremensko važenje ugovora je od 01.01.2017. do 31.12.2026. godine. Dakle prevoznici bi trebalo da se ozbiljno pripreme za obavljanje ovog posla.

Predhodno zaključeni ugovor za prevoz putnika na prigradskim / lokalnim linijama i linijama poteza "600"

 

Prigradske i lokalne linije

Spisak ponuđenih prigradskih i lokalnih linija možete pogledati u konkursnoj dokumentaciji (link na dnu stranice)

Predviđeni ukupni broj angažovanih vozila:

 • 230 autobusa (118 solo autobusa, 80 zglobnih autobusa, 30 autobusa turističkog tipa, 2 minibus vozila). 
 • Broj vozila u rezervi: 24 autobusa.

Uslovi za vozila (solo, zglobni, minibus):


Solo autobus
Broj vrata min. 2
Kapacitet vozila (sedenje+stajanje) min. 60
Klima uređaj Obavezno
Video nadzor Obavezno
Uređaji za brojanje putnika Obavezno
WiFi Obavezno
Boja vozila RAL 3001

 

Zglobni autobus
Broj vrata min. 3
Kapacitet vozila (sedenje+stajanje) min. 140
Klima uređaj Obavezno
Video nadzor Obavezno
Uređaji za brojanje putnika Obavezno
WiFi Obavezno
Boja vozila RAL 3001

 

Minibus
Broj vrata min. 1 (min. širina jednih vrata 1.000 mm)
Kapacitet vozila (sedenje+stajanje) min. 22
Klima uređaj Obavezno
Video nadzor Obavezno
Uređaji za brojanje putnika Obavezno
WiFi Obavezno
Boja vozila RAL 3001

 

 • Autobusi Prevoznika ne smeju biti stariji od 13 godina u prve tri godine važnosti ugovora. Nakon perioda od tri godine od datuma zaključenja ugovora, starost vozila ne sme biti veća od 10 (deset) godina za preostali perioda važenja ugovora.
 • Vrata na autobusu moraju da omoguće bezbedno zatvaranje i otvaranje i da zaštite putnike od povrede, odnosno eventualnog ispadanja iz autobusa. Površina vrata treba da bude bez oštrih ivica ili zavrtnjeva ugrađenih opravkom ili prepravkom istih. Zaštitne gume na vratima moraju biti ispravna i pravilno postavljena, tako da onemoguće prodor padavina i strujanje vazduha u unutrašnjost autobusa.
 • Sedišta u autobusu moraju biti antivandalska (čvrsta, otporna na udarce i lomljenje) i anatomski oblikovana, a nasloni treba da imaju rukohvate.
 • Postavljeni vertikalni rukodržači u autobusima moraju osiguravati bezbednost putnika koji stoje, dok horizontalni rukodržači moraju biti instalirani celom dužinom autobusa, na stepeništu, kao i ulazno/izlaznim vratima.
 • Nivo buke koju proizvodi autobus, u i van vozila, mora biti u skladu sa propisima.
 • Novi autobusi (autobusi kojima se godina prve registracije poklapa sa kalendarskom godinom prijavljivanja, u toku perioda važenja Ugovora), moraju imati ispravan fabrički ugrađen klima uređaj.
 • Autobusi starijeg datuma proizvodnje koji se prijavljuju za rad na linijama javnog prevoza moraju imati ispravan klima uređaj, koji može biti fabrički ili naknadno ugrađen.
 • Izuzimajući prozor koji se nalazi u radnom prostoru vozača, vozilo mora imati gornje stranične prozore koji se otvaraju: u solo autobusu minimalno četiri (2+2), u zglobnom autobusu minimalno šest (3+3) i u minibus autobusu minimalno dva (1+1).
 • Autobus mora imati obeležene prozore za izlaz u slučaju opasnosti.Sva stakla na autobusima moraju biti ispravna. Nije dozvoljeno zatvaranje otvora prozora i vrata drugim, neprovidnim materijalima (lim, drvene ploče i slično).
 • U unutrašnjosti autobusa raspored sedišta i širina prolaza između sedišta mora omogućavti nesmetano kretanje putnika u vozilu.
 • Poklopci na podu moraju biti ispravni, kao i mehanizmi za njihovo učvršćivanje.
 • Stepeništa moraju da budu prekrivena neklizajućim materijalima.
 • Autobus kojim se vrši prevoz mora imati: na prednjem (čeonom) delu displej tablu osvetljenu u noćnim uslovima sa brojem i nazivom linije (odnosno odredišnog terminusa u smeru kretanja), na bočnoj strani kod prednjih vrata i na zadnjem delu vozila displej tablu osvetljenu u noćnim uslovima sa brojem linije (osim za minibus vozila koja moraju imati samo na zadnjem delu vozila).

Uslovi za vozila (turistički autobus):

 • Autobus turističkog tipa namenjen je prevozu putnika u javnom prevozu prigradskim linijama i mora da ima mesta za sedenje i opremu za olakšano ulaženje i izlaženje putnika.
 • Autobus turističkog tipa mora imati najmanje dvoja vrata. Kapacitet autobusa je minimalno 45 putnika.
 • Autobusi Prevoznika ne smeju biti stariji od 13 godina u prve tri godine važnosti ugovora. Nakon perioda od tri godine od datuma zaključenja ugovora, starost vozila ne sme biti veća od 10 (deset) godina za preostali perioda važenja ugovora.
 • Vrata na autobusu moraju da omoguće bezbedno zatvaranje i otvaranje i da zaštite putnike od povrede, odnosno eventualnog ispadanja iz autobusa. Površina vrata treba da bude bez oštrih ivica ili zavrtnjeva ugrađenih opravkom ili prepravkom istih. Zaštitne gume na vratima moraju biti ispravna i pravilno postavljena, tako da onemoguće prodor padavina i strujanje vazduha u unutrašnjost autobusa.
 • Sedišta u autobusu moraju biti antivandalska (čvrsta, otporna na udarce i lomljenje) i anatomski oblikovana.
 • Nivo buke koju proizvodi autobus, u i van vozila, mora biti u skladu sa propisima.
 • Autobusi moraju imati ispravan, fabrički ugrađen klima uređaj.
 • Sva stakla na autobusima moraju biti ispravna. Nije dozvoljeno zatvaranje otvora prozora i vrata drugim, neprovidnim materijalima (lim, drvene ploče i slično).U unutrašnjosti autobusa raspored sedišta i širina prolaza između sedišta mora omogućavti nesmetano kretanje putnika u vozilu.
 • Poklopci na podu moraju biti ispravni, kao i mehanizmi za njihovo učvršćivanje.
 • Stepeništa moraju da budu prekrivena neklizajućim materijalima.
 • Autobus kojim se vrši prevoz mora imati: na prednjem (čeonom) delu displej tablu osvetljenu u noćnim uslovima sa brojem i nazivom linije (odnosno odredišnog terminusa u smeru kretanja), na bočnoj strani kod prednjih vrata, i na zadnjem delu vozila displej tablu sa brojem linijeosvetljenu u noćnim uslovima.

 

Gradske linije - potez "600"

Ponuđene linije (potez 600) (konkursnom dokumentacijom od 10.10.2016):

Novina u odnosu na predhodni konkurs je i da su sada ponuđene i linije broj: 607 i 612. Takođe, ima i izmena u broju i tipu angažovanih vozila na linijama.

Linija Relacija Broj vozila (radni dan) / solo vozila Broj vozila (radni dan) / zglobna vozila
601 Glavna železnička stanica - Surčin 14 7
602 Novi Beograd (Blok 44) - SRC Surčin
3 /
603 Bežanija (Ledine) - Ugrinovci
4 /
604 Novi Beograd (Blok 45) - Preka Kaldrma
4 4
605 Novi Beograd (Blok 45) - Boljevci - Progar
2 4
606 Dobanovci - Grmovac
1 /
607 Novi Beograd (Paviljoni) - Naselje Radiofar - Surčin 1 /
610 Zemun (Kej Oslobođenja) - Jakovo
5 5
611 Zemun (Kej Oslobođenja) - Dobanovci
3 5
612 Novi Beograd (Paviljoni) - Nova Galenika 2 /

Predviđeni ukupni broj angažovanih vozila:

 • 64 autobusa (39 solo autobusa, 25 zglobnih autobusa). 
 • Broj vozila u rezervi: 7 autobusa.

Uslovi za vozila (solo, zglobni):


Solo autobus
Broj vrata min. 2
Kapacitet vozila (sedenje+stajanje) min. 60
Klima uređaj Obavezno
Video nadzor Obavezno
Uređaji za brojanje putnika Obavezno
WiFi Obavezno
Boja vozila RAL 3001

 

Zglobni autobus
Broj vrata min. 3
Kapacitet vozila (sedenje+stajanje) min. 140
Klima uređaj Obavezno
Video nadzor Obavezno
Uređaji za brojanje putnika Obavezno
WiFi Obavezno
Boja vozila RAL 3001

 

 • Autobusi Prevoznika ne smeju biti stariji od 13 godina u prve tri godine važnosti ugovora. Nakon perioda od tri godine od datuma zaključenja ugovora, starost vozila ne sme biti veća od 10 (deset) godina za preostali perioda važenja ugovora.
 • Vrata na autobusu moraju da omoguće bezbedno zatvaranje i otvaranje i da zaštite putnike od povrede, odnosno eventualnog ispadanja iz autobusa. Površina vrata treba da bude bez oštrih ivica ili zavrtnjeva ugrađenih opravkom ili prepravkom istih. Zaštitne gume na vratima moraju biti ispravna i pravilno postavljena, tako da onemoguće prodor padavina i strujanje vazduha u unutrašnjost autobusa.
 • Sedišta u autobusu moraju biti antivandalska (čvrsta, otporna na udarce i lomljenje) i anatomski oblikovana, a nasloni treba da imaju rukohvate.
 • Postavljeni vertikalni rukodržači u autobusima moraju osiguravati bezbednost putnika koji stoje, dok horizontalni rukodržači moraju biti instalirani celom dužinom autobusa, na stepeništu, kao i ulazno/izlaznim vratima.
 • Na mestima bez sedišta predviđenim za stajanje putnika u autobusu, pored prozora, prozori se sa unutrašnje strane moraju obezbediti horizontalnim rukodržačima radi zaštite putnika.
 • Nivo buke koju proizvodi autobus, u i van vozila, mora biti u skladu sa propisima.
 • Izuzimajući prozor koji se nalazi u radnom prostoru vozača, vozilo mora imati gornje stranične prozore koji se otvaraju: u solo autobusu minimalno četiri (2+2) i u zglobnom autobusu minimalno šest (3+3).
 • Novi autobusi (autobusi kojima se godina prve registracije poklapa sa kalendarskom godinom prijavljivanja, u toku perioda važenja Ugovora), moraju imati ispravan fabrički ugrađen klima uređaj.
 • Autobusi starijeg datuma proizvodnje koji se prijavljuju za rad na linijama javnog prevoza moraju imati ispravan klima uređaj, koji može biti fabrički ili naknadno ugrađen.
 • Autobus mora imati obeležene prozore za izlaz u slučaju opasnosti.
 • Sva stakla na autobusima moraju biti ispravna. Nije dozvoljeno zatvaranje otvora prozora i vrata drugim, neprovidnim materijalima (lim, drvene ploče i slično).
 • U unutrašnjosti autobusa raspored sedišta i širina prolaza između sedišta mora omogućavti nesmetano kretanje putnika u vozilu.
 • Poklopci na podu moraju biti ispravni, kao i mehanizmi za njihovo učvršćivanje.
 • Stepeništa moraju da budu prekrivena neklizajućim materijalima.
 • Autobus kojim se vrši prevoz mora imati: na prednjem (čeonom) delu displej tablu osvetljenu u noćnim uslovima sa brojem i nazivom linije (odnosno odredišnog terminusa u smeru kretanja), na bočnoj strani kod prednjih vrata, i na zadnjem delu vozila displej tablu sa brojem linije osvetljenu u noćnim uslovima.

Predviđene maksimalne cene prevoza po km (i za prigradske / lokalne linije i za linije poteza "600"):

- Za angažovanje solo autobusa i autobusa turističkog tipa maksimalno 119,50 din/km;

- Za angažovanje zgobnog autobusa maksimalno 144,50 din/km;

- Za angažovanje minibus autobusa maksimalno 90,00 din/km.

Konkursna dokumentacija: Prevoz putnika na lokalnim - prigradskim linijama i linijama poteza 600 (10.2016)

[Sekretarijat za saobraćaj grada Beograda]

Komentari   

 
#44 Jova 14-03-2017 11:19
Sta se desava sa potezom 600? Po resenju trebalo bi da se vrati gsp beograd, zasto se odlaze ili prolongira odluka, trenutno je haos sa privatnicima i malim autobusima!
Citat | Prijavi administratoru
 
 
#43 milica mitrovic 27-01-2017 09:11
Kako to da niko vise ne pominje privatno partnerstvo u prigradskom prevozu, cemu sva ova visemesecna laz o nekakvim nazovi konkursima, kada je svako normalan znao da se nista nece promeniti, i dalje ostaje lasta sa raspalim autobusima bez grejanja... gde su tih 300 autobusa koje je prevoznik morao da pusti na linije prvog januara, a na kraju ugovor sa lastom potpisan za narednih deset godina iako lasta nije ispunila niti jedan uslov iz ovog konkursa. Dokle lazi vise, neka nam objasne to, gde je sada famozni gradski menadzer da nam se obrati i kaze nam sta bi sa povecavanjem broja linija i polazaka u prigradskom prevozu, gde je sada da nam opet pojasni da su i u prigradskim naseljima ljudi a ne gradjani drugog reda, gde je, gde su da nam objasne zasto nam za nas novac ne obezbede normalne uslove prevoza.
Citat | Prijavi administratoru
 
 
#42 Rale 12-01-2017 15:23
Šta bi sa ovom bajkom? Prvi januar dodje i prodje, gde su ti autobusi koji su trebali da startuju na prigradskim linijama 01.01.2017.? Jel ovo to poboljsanje u prigradskom prevozu koje ste zadnjih 8 meseci najavljivali? Jel ovo vase povećavanje broja linija i polazaka? Jao sram vas bilo, kako imate obraza da bezocno lazete. Zasto neko od administratora ne pita odgovorne iz direkcije cemu sve ove lazi? Umesto poboljsanja prevoza od pocetka januara smo dobili opsti haos, linije 450, 460, 470, 491, od 09.01.2017. saobraćaju gore nego 1993, svaki drugi polazak je otkazan, autobusi bez grejanja, u autobusima je temperatura ispod nule, ostaju zaledjeni na sred puta, od par polazaka u toku dana na liniji 470 ni pola od toga se ne ostvari, i nikome nista... Ovim Dahijama beogradskim bi i braća Grim pozavidela na bajkama koje nam serviraju. Lako je u letnjim mesecima obezbediti prevoz, a na ovom minusu oni su dozvolili da bude opsti haos sa vozilima koja su u fazi raspada. Jos traze da im neko plati za takav prevoz.
Citat | Prijavi administratoru
 
 
#41 sole 30-12-2016 17:13
Na potezu 600 sve ostaje isto kao i do sada do daljnjeg. Niti znam kako su produžili ugovor, niti dokle.

izvor: gspbeograd.net
Citat | Prijavi administratoru
 
 
#40 Neca3333 18-12-2016 07:09
Citat Dejan555:
Citat Dule:
Ovo je samo jos jedan dokaz da ovde nista ne funkcionise kako treba. Prvo Avala Bus konzorcijum dobija linije 1. Maja a nit je imao vozila nit vozace, nekako se skrpilo do 10. Maja jer je C&LC Company pokupovao neke krseve od zglobnih vozila a ostale firme poput Transprodukta, LDM-a, Banbus-a, Lekon-a izbacile rashodovane autobuse koji su sluzili kao rezerva. Vremenom C&LC grupa popravlja vozni park a na novom tenderu dobija posao konzorcijum okupljen oko tog preduzeca iako nije dao najbolju ponudu. Verovatno kada je usledila tuzba oko svega toga, grad donosi odluku da ponisti tender i da ponovo dodeli linije GSP-u. Gradjanima nije bitno ko ce da ih prevozi vec kako ce da ih prevozi, zamena krseva koji su u vlasnistvu privatnika krsevima GSP-a ne znaci nista. Svi smo svesni da vec 1. Januara opet nece biti nista po tenderu jer GSP nema toliki broj vozila koja mogu da ispune sve uslove tendera.

Dule ne znaju oni više gde udaraju, pogubili su se u lazima i laznim obećanjima, prvo dodele jednima pa onda ponistavaju, prvo MESECIMA govore o privatnom partnerstvu u prigradskom, pa onda opet lastu ostavljalju narednih deset godina, iako su već pocetkom 2016 na sva usta pricali o prodaji laste i uvodjenju privatnog prevoznika u prigradski i da će tako da se poveća broj linija u uzasnom prigradskom prevozu... i dokle smo dosli, evo i dalje ostaje lasta sa raspalim autobusima. Ima malo da neko moze da obmanjuje narod, ali ovo je toliko da vredja inteligenciju narodu, kao gladnom kad daju kasiku pa je od usta izmaknu, jadan narod bedni samo.

Tako su i nama na potezu 300 obecali nove buseve nakon sto su nam stavili Gsp na sve polaske i eto nema ni jednog novog busa na: 303, 304, 307 i 311, ne znam dokle ce vise da nas lazu.
Citat | Prijavi administratoru
 
 
#39 Dejan555 17-12-2016 20:06
Citat Dule:
Ovo je samo jos jedan dokaz da ovde nista ne funkcionise kako treba. Prvo Avala Bus konzorcijum dobija linije 1. Maja a nit je imao vozila nit vozace, nekako se skrpilo do 10. Maja jer je C&LC Company pokupovao neke krseve od zglobnih vozila a ostale firme poput Transprodukta, LDM-a, Banbus-a, Lekon-a izbacile rashodovane autobuse koji su sluzili kao rezerva. Vremenom C&LC grupa popravlja vozni park a na novom tenderu dobija posao konzorcijum okupljen oko tog preduzeca iako nije dao najbolju ponudu. Verovatno kada je usledila tuzba oko svega toga, grad donosi odluku da ponisti tender i da ponovo dodeli linije GSP-u. Gradjanima nije bitno ko ce da ih prevozi vec kako ce da ih prevozi, zamena krseva koji su u vlasnistvu privatnika krsevima GSP-a ne znaci nista. Svi smo svesni da vec 1. Januara opet nece biti nista po tenderu jer GSP nema toliki broj vozila koja mogu da ispune sve uslove tendera.

Dule ne znaju oni više gde udaraju, pogubili su se u lazima i laznim obećanjima, prvo dodele jednima pa onda ponistavaju, prvo MESECIMA govore o privatnom partnerstvu u prigradskom, pa onda opet lastu ostavljalju narednih deset godina, iako su već pocetkom 2016 na sva usta pricali o prodaji laste i uvodjenju privatnog prevoznika u prigradski i da će tako da se poveća broj linija u uzasnom prigradskom prevozu... i dokle smo dosli, evo i dalje ostaje lasta sa raspalim autobusima. Ima malo da neko moze da obmanjuje narod, ali ovo je toliko da vredja inteligenciju narodu, kao gladnom kad daju kasiku pa je od usta izmaknu, jadan narod bedni samo.
Citat | Prijavi administratoru
 
 
#38 Dule 17-12-2016 09:22
Ovo je samo jos jedan dokaz da ovde nista ne funkcionise kako treba. Prvo Avala Bus konzorcijum dobija linije 1. Maja a nit je imao vozila nit vozace, nekako se skrpilo do 10. Maja jer je C&LC Company pokupovao neke krseve od zglobnih vozila a ostale firme poput Transprodukta, LDM-a, Banbus-a, Lekon-a izbacile rashodovane autobuse koji su sluzili kao rezerva. Vremenom C&LC grupa popravlja vozni park a na novom tenderu dobija posao konzorcijum okupljen oko tog preduzeca iako nije dao najbolju ponudu. Verovatno kada je usledila tuzba oko svega toga, grad donosi odluku da ponisti tender i da ponovo dodeli linije GSP-u. Gradjanima nije bitno ko ce da ih prevozi vec kako ce da ih prevozi, zamena krseva koji su u vlasnistvu privatnika krsevima GSP-a ne znaci nista. Svi smo svesni da vec 1. Januara opet nece biti nista po tenderu jer GSP nema toliki broj vozila koja mogu da ispune sve uslove tendera.
Citat | Prijavi administratoru
 
 
#37 Rale 16-12-2016 17:50
Браво градска дирекцијо, свака част београдска власти, сада сте јасно дали до знања да су и Прогар, Бољевци, Добановци и сва остала Сурчинска села саставни део Београда и имају права на ГСП а Ласту остављате за грађане трећег и четвртог реда, браво, свака част.

Ево јавно вас питамо када ћете и заванично да озаконите и обзнаните да трећа зона није у саставу града Београда, хајде урадите и то да већ једном будемо начисто на чему смо, а не овако ко фол јесмо у Београду а у ствари нисмо, и немамо права на ГСП. Докле више да нас понижавате?
Citat | Prijavi administratoru
 
 
#36 Sindi 16-12-2016 14:47
Sjajno što je konkurs poništen, sada će biti više zglobnih autobusa na liniji 601... Zanima me gde će ići zglobovi od privatnika kad ne budu više radili na potezu 600?
Citat | Prijavi administratoru
 
 
#35 Goran 15-12-2016 23:23
(15.12.2016.) Poništen konkurs za dodelu linija za potez "600" - Na linije poteza "600" u narednom periodu biće vraćena vozila prevoznika GSP "Beograd".

Obrazloženje: busevi.com/.../...
Citat | Prijavi administratoru
 

Dodaj komentar

Molimo Vas da kod pisanja komentara, davanja predloga ili pritužbi na funkcionisanje linija budete što precizniji sa podacima - komentari koji su nerazumljivi, ne sadrže potrebne podatke ili sadrže netačne podatke neće biti objavljeni. Upozoravamo Vas da rasprave ne vode rešenju ni jednog problema, već samo konstruktivni predlozi, dijalog i razumevanje, i molimo Vas da to imate u vidu. Bilo kakva vrsta vređanja, političke diskusije, neće se tolerisati i takvi komentari biće obrisani. Ukoliko primetite neprikladan komentar molimo Vas da nas obavestite klikom na link "Prijavi administratoru". Ocenjivanje komentara dozvoljeno je samo registrovanim posetiocima. Upotreba više različitih korisničkih imena prilikom pisanja komentara, odnosno pisanje različitih komentara sa više različitih imena nije dozvoljeno i sledi automatska zabrana pisanja komentara. Upotreba isključivo velikih slova nije dozvoljena.

Sigurnosni kod
Osveži