Informacije o cenama i vrstama karata u sistemu gradskog, prigradskog i lokalnog prevoza u Beogradu. Cene karata po zonama, pojedinačne, mesečne, polumesečne… Informacije o načinu korišćenja karata.

Generic selectors

Cene karata

Cene i vrste karata u sistemu gradskog, prigradskog i lokalnog prevoza putnika u Beogradu.

Ažurirano: 30.12.2022. / važi do: 17.05.2023.

Pojedinačne karte   Pojedinačne karte

Nepersonalizovane karte

Pojedinačna karta / Vremenska karta

Zona: Zona 1Zona 2
Cena: 89 din. Trajanje: 90 min.

Zona: Zona 3
Cena: 89 din. Trajanje: 90 min.

Zona: Zona 4
Cena: 89 din. Trajanje: 90 min.

Zona: Zona 1Zona 2Zona 3
Cena: 179 din. Trajanje: 90 min.

Zona: Zona 1Zona 2Zona 3Zona 4
Cena: 269 din. Trajanje: 90 min.

Zona: Zona 3Zona 4
Cena: 179 din. Trajanje: 90 min.

Ovaj tip karte predstavlja elektronski novčanik za vožnju u javnom prevozu. Kupuje se na kioscima štampe po ceni od 250 dinara i važi 3 godine od dana prve dopune. Može se dopunjavati neograničen broj puta, pri čemu je maksimalni iznos jedne transakcije 2.500 dinara, a maksimalan trenutni iznos na kartici 5.000 dinara. Za svaku transakciju (dopunu) od 900 dinara ili više, na karticu korisnika se upisuje dodatnih 100 dinara (npr. za uplatu od 950 dinara, na karticu se upisuje 1.050 dinara).

Postupak dopune kredita: prodavcu (kiosci štampe) dajete svoju karticu (ukoliko ste ranije već kupili karticu), koju on prislanja na uređaj za dopunu i po Vašem nalogu, unosi željeni iznos kredita. Sistem vrši proveru i odobrava transakciju. Nakon obavljene transakcije, terminal za dopunu štampa odgovarajući isečak koji sadrži broj Vaše kartice, iznos obavljene transakcije i novi iznos kredita na kartici, a prodavac Vam vraća Vašu karticu i isečak o uspešnoj dopuni. Preporučujemo Vam da proverite da li podaci na isečku odgovaraju broju dopunjene kartice i iznosu dopune koju ste platili. Isečak sačuvajte. Ovim je Vaša kartica uspešno dopunjena.

Pri ulasku u vozilo, korisnik očitava karticu na kojoj se umanjuje iznos kredita u vrednosti karte za odabranu zonu ili više zona. Karta može da se koristi u više vozila tokom njenog trajanja, a potrebno je da se očita prilikom svakog ulaska, odnosno, presedanja u drugo vozilo (iznos kredita umanjuje se za vrednost karte samo prilikom prvog očitavanja, svako sledeće očitavanje karte za vreme trajanja perioda od 90 min. neće biti naplaćeno). Ukoliko je poslednje presedanje – očitavanje karte ostvareno u 89. minutu od trenutka prve validacije, karta će važiti do kraja te vožnje. Osnovnim očitavanjem u Zoni 1 ili u Zoni 2, aktivira se karta od 90 minuta koja važi za zone 1 i 2.

Napomena: U roku od jednog minuta nakon očitavanja nepersonalizovane kartice moguće je dokupiti jednu ili više vremenskih karata. Postupak je moguć ukoliko ponovno očitavanje usledi nakon odabira opcije „grupna karta“ na ekranu validatora, odabirom broja karata (od 1 do 5), biranjem zone destinacije i očitavanjem kartice. Postupak je moguće ponoviti više puta u roku od maksimalno dva minuta pri čemu ukupan broj očitanih vremenskih karata ne može biti veći od petnaest.

Karta ne važi u noćnom saobraćaju (N) od 00h do 04h.

PayPass

Pojedinačna karta / Mastercard PayPass

Zona: Zona 1Zona 2
Cena: 98 din. Trajanje: 90 min.

Zona: Zona 3
Cena: 98 din. Trajanje: 90 min.

Zona: Zona 4
Cena: 98 din. Trajanje: 90 min.

Zona: Zona 1Zona 2Zona 3
Cena: 197 din. Trajanje: 90 min.

Zona: Zona 1Zona 2Zona 3Zona 4
Cena: 296 din. Trajanje: 90 min.

Zona: Zona 3Zona 4
Cena: 197 din. Trajanje: 90 min.

Korisnici Mastercard PayPass platnih kartica mogu da plaćaju vremensku kartu od 90 minuta za jednog putnika prislanjanjem svoje beskontaktne platne kartice na označenom delu validatora za beskontaktno očitavanje koji se nalazi na donjoj površini validatora. Samo Mastercard kartice koje imaju neku od oznaka za beskontaktno (PayPass) plaćanje mogu da se koriste za plaćanje elektronske karte.

Mastercard beskontaktna plaćanja su sigurna za korišćenje jer su zaštićena višeslojnim nivoima zaštite. Tokom svake beskontaktne transakcije kreira se jedinstveni sigurnosni kod koji se ne može iskoristiti za neku drugu transakciju putem iste kartice. Sigurnosni kod garantuje i onemogućavanje naplate više od jedne transakcije u roku od 90 minuta ukoliko se kartica više puta prisloni na validator u vremenu trajanja vremenske karte od 90 minuta.

Procedura plaćanja vremenske karte Mastercard PayPass karticom:

Ukoliko je potrebna vremenska karta samo za jednu zonu (1 i 2 ili 3 ili 4), platnu karticu treba odmah po ulasku u vozilo približiti donjoj površini validatora na kojoj se nalazi znak za beskontaktno očitavanje, na oko 5 cm ili bliže, kako bi se osiguralo da validator prihvati plaćanje. Platnu karticu potrebno je očitati na validatoru prilikom svakog presedanja. Ukoliko je potrebna vremenska karta za više zona (1,2 i 3 ili 3 i 4 ili 1,2,3 i 4) , pre očitavanja platne kartice potrebno je odabrati zonu destinacije iz padajućeg menija na validatoru i zatim očitati platnu karticu. Prilikom presedanja u okviru 90 minuta, koliko traje vremenska karta, potrebno je samo očitati platnu karticu bez ponovnog biranja zone destinacije.

Sa Mastercard PayPass karticom nije moguće biranje grupne karte za više putnika.

Prilikom kontrole karata neophodno je na zahtev kontrolora prisloniti platnu karticu na kontrolorski uređaj kako bi se proverilo da li je plaćena elektronska vremenska karta.

Pojedinačna karta / Karta kupljena kod vozača

Zona: Zona 1Zona 2
Cena: 150 din.

Zona: Zona 3
Cena: 150 din.

Zona: Zona 1Zona 2Zona 3
Cena: 300 din.

Zona: Zona 3Zona 4
Cena: 300 din.

Zona: Zona 1Zona 2Zona 3Zona 4
Cena: 400 din.

Karta kupljena kod vozača važi za jednu osobu i jednu vožnju. Kartu nije potrebno očitavati u vozilu. Putnik je u obavezi da pripremi tačan iznos koji je neophodan za kupovinu karte.

Pojedinačna karta / Dnevna karta

Zona: Zona 1Zona 2
Dnevna karta – Cena: 250 din.
Trodnevna karta – Cena: 700 din.
Petodnevna karta – Cena: 1.000 din.

Zona: Zona 1Zona 2Zona 3Zona 4
Dnevna karta – Cena: 750 din.
Trodnevna karta – Cena: 1.790 din.
Petodnevna karta – Cena: 2.390 din.

Karta važi za neograničen broj vožnji na svim linijama u okviru odabranih zona. Dnevne karte kupuju se na kioscima štampe i važe od momenta kupovine 1, 3 ili 5 dana, osim u noćnom saobraćaju (N) od 00h do 04h. Cena kartice je 40 dinara, na šta treba dodati cenu vremenske karte u zavisnosti od izabranog broja zona i perioda važenja. Moraju se očitati prilikom ulaska u vozilo i pri svakom presedanju, kako bi bile ispravne prilikom kontrole.

 N    Pojedinačna karta / Noćne linije

Zona: Zona 1
Cena: 150 din.

Zona: Zona 1Zona 2
Cena: 210 din.

Karta za noćne linije (N) kupuje se u vozilu kod vozača ili konduktera. Molimo Vas da pripremite tačan iznos za kupovinu karte. Karte koje važe na linijama dnevnog saobraćaja ne važe na noćnim linijama.

 E    Pojedinačna karta / Minibus linije

Cena: 200 din.

Karta za minibus linije (E) kupuje se u vozilu. Molimo Vas da pripremite tačan iznos za kupovinu karte. Na minibus linijama ne važe ostale pretplatne karte već isključivo karta kupljena u vozilu.

 A1    Pojedinačna karta / Aerodromska linija

Cena: 400 din.

Karta za liniju (A1) kupuje se u vozilu. Molimo Vas da pripremite tačan iznos za kupovinu karte. Naplata karte obavlja se isključivo u dinarima (rsd). Na liniji ne važe ostale pretplatne karte već isključivo karta kupljena u vozilu.

Mesečne karte   Mesečne karte

Personalizovane karte

Mesečna karta (A1) / Građani Republike Srbije

Zona: Zona 1
Mesečna karta – Cena: 2.990 din.
Polumesečna karta – Cena: 1.690 din.
Godišnja karta – Cena: 32.890 din.

Zona: Zona 1Zona 2
Mesečna karta – Cena: 3.275 din.
Polumesečna karta – Cena: 1.830 din.
Godišnja karta – Cena: 36.025 din.

Zona: Zona 1Zona 2Zona 3
Mesečna karta – Cena: 3.890 din.
Polumesečna karta – Cena: 2.330 din.
Godišnja karta – Cena: 42.790 din.

Zona: Zona 1Zona 2Zona 3Zona 4
Mesečna karta – Cena: 4.990 din.
Polumesečna karta – Cena: 2.990 din.
Godišnja karta – Cena: 54.890 din.

Zona: Zona 3
Mesečna karta – Cena: 3.275 din.
Polumesečna karta – Cena: 1.830 din.
Godišnja karta – Cena: 36.025 din.

Zona: Zona 3Zona 4
Mesečna karta – Cena: 3.890 din.
Polumesečna karta – Cena: 2.330 din.
Godišnja karta – Cena: 42.790 din.

Zona: Zona 4
Mesečna karta – Cena: 3.275 din.
Polumesečna karta – Cena: 1.830 din.
Godišnja karta – Cena: 36.025 din.


Zona: Zona 1Zona 2Zona 3  Ekspres 
*Mesečna karta – Cena: 4.990 din.
*Polumesečna karta – Cena: 2.980 din.
*Godišnja karta – Cena: 54.890 din.

* Mesečna / polumesečna / godišnja dopuna koja važi za zone 1,2,3 i ekspres liniju Obrenovac.

Mesečna karta (A2) / Strani državljani

Zona: Zona 1
Mesečna karta – Cena: 2.990 din.
Polumesečna karta – Cena: 1.690 din.
Godišnja karta – Cena: 32.890 din.

Zona: Zona 1Zona 2
Mesečna karta – Cena: 3.275 din.
Polumesečna karta – Cena: 1.830 din.
Godišnja karta – Cena: 36.025 din.

Zona: Zona 1Zona 2Zona 3
Mesečna karta – Cena: 3.890 din.
Polumesečna karta – Cena: 2.330 din.
Godišnja karta – Cena: 42.790 din.

Zona: Zona 1Zona 2Zona 3Zona 4
Mesečna karta – Cena: 4.990 din.
Polumesečna karta – Cena: 2.990 din.
Godišnja karta – Cena: 54.890 din.

Zona: Zona 3
Mesečna karta – Cena: 3.275 din.
Polumesečna karta – Cena: 1.830 din.
Godišnja karta – Cena: 36.025 din.

Zona: Zona 3Zona 4
Mesečna karta – Cena: 3.890 din.
Polumesečna karta – Cena: 2.330 din.
Godišnja karta – Cena: 42.790 din.

Zona: Zona 4
Mesečna karta – Cena: 3.275 din.
Polumesečna karta – Cena: 1.830 din.
Godišnja karta – Cena: 36.025 din.


Zona: Zona 1Zona 2Zona 3  Ekspres 
*Mesečna karta – Cena: 4.990 din.
*Polumesečna karta – Cena: 2.980 din.
*Godišnja karta – Cena: 54.890 din.

* Mesečna / polumesečna / godišnja dopuna koja važi za zone 1,2,3 i ekspres liniju Obrenovac.

Mesečna karta (P2) / Učenici srednjih škola

Zona: Zona 1
Mesečna karta – Cena: 1.090 din.
Godišnja karta – Cena: 11.990 din.

Zona: Zona 1Zona 2
Mesečna karta – Cena: 1.120 din.
Godišnja karta – Cena: 12.320 din.

Zona: Zona 1Zona 2Zona 3
Mesečna karta – Cena: 1.410 din.
Godišnja karta – Cena: 15.510 din.

Zona: Zona 1Zona 2Zona 3Zona 4
Mesečna karta – Cena: 1.730 din.
Godišnja karta – Cena: 19.030 din.

Zona: Zona 3
Mesečna karta – Cena: 1.120 din.
Godišnja karta – Cena: 12.320 din.

Zona: Zona 3Zona 4
Mesečna karta – Cena: 1.410 din.
Godišnja karta – Cena: 15.510 din.

Zona: Zona 4
Mesečna karta – Cena: 1.120 din.
Godišnja karta – Cena: 12.320 din.


Zona: Zona 1Zona 2Zona 3  Ekspres 
*Mesečna karta – Cena: 2.510 din.
*Godišnja karta – Cena: 27.610 din.

* Mesečna / godišnja dopuna koja važi za zone 1,2,3 i ekspres liniju Obrenovac.

Mesečna karta (P3) (P17) / Studenti

Zona: Zona 1
Mesečna karta – Cena: 1.090 din.
Godišnja karta – Cena: 11.990 din.

Zona: Zona 1Zona 2
Mesečna karta – Cena: 1.120 din.
Godišnja karta – Cena: 12.320 din.

Zona: Zona 1Zona 2Zona 3
Mesečna karta – Cena: 1.410 din.
Godišnja karta – Cena: 15.510 din.

Zona: Zona 1Zona 2Zona 3Zona 4
Mesečna karta – Cena: 1.730 din.
Godišnja karta – Cena: 19.030 din.

Zona: Zona 3
Mesečna karta – Cena: 1.120 din.
Godišnja karta – Cena: 12.320 din.

Zona: Zona 3Zona 4
Mesečna karta – Cena: 1.410 din.
Godišnja karta – Cena: 15.510 din.

Zona: Zona 4
Mesečna karta – Cena: 1.120 din.
Godišnja karta – Cena: 12.320 din.


Zona: Zona 1Zona 2Zona 3  Ekspres 
*Mesečna karta – Cena: 2.510 din.
*Godišnja karta – Cena: 27.610 din.

* Mesečna / godišnja dopuna koja važi za zone 1,2,3 i ekspres liniju Obrenovac.

Mesečna karta / Slobodni umetnici

Zona: Zona 1
Mesečna karta – Cena: 1.090 din.

Zona: Zona 1Zona 2
Mesečna karta – Cena: 1.120 din.

Zona: Zona 1Zona 2Zona 3
Mesečna karta – Cena: 1.890 din.

Zona: Zona 1Zona 2Zona 3Zona 4
Mesečna karta – Cena: 2.490 din.

Zona: Zona 3
Mesečna karta – Cena: 1.120 din.

Zona: Zona 3Zona 4
Mesečna karta – Cena: 1.890 din.

Zona: Zona 4
Mesečna karta – Cena: 1.120 din.


Zona: Zona 1Zona 2Zona 3  Ekspres 
*Mesečna karta – Cena: 2.990 din.

* Mesečna dopuna koja važi za zone 1,2,3 i ekspres liniju Obrenovac.

Mesečna karta (P4) / Ratni vojni invalidi i mirnodopski vojni invalidi sa 20-40% invalidnosti

Zona: Zona 1
Mesečna karta – Cena: 1.090 din.
Godišnja karta – Cena: 11.990 din.

Zona: Zona 1Zona 2
Mesečna karta – Cena: 1.120 din.
Godišnja karta – Cena: 12.320 din.

Zona: Zona 1Zona 2Zona 3
Mesečna karta – Cena: 1.890 din.
Godišnja karta – Cena: 20.790 din.

Zona: Zona 1Zona 2Zona 3Zona 4
Mesečna karta – Cena: 2.490 din.
Godišnja karta – Cena: 27.390 din.

Zona: Zona 3
Mesečna karta – Cena: 1.120 din.
Godišnja karta – Cena: 12.320 din.

Zona: Zona 3Zona 4
Mesečna karta – Cena: 1.890 din.
Godišnja karta – Cena: 20.790 din.

Zona: Zona 4
Mesečna karta – Cena: 1.120 din.
Godišnja karta – Cena: 12.320 din.


Zona: Zona 1Zona 2Zona 3  Ekspres 
*Mesečna karta – Cena: 2.990 din.
*Godišnja karta – Cena: 32.890 din.

* Mesečna / godišnja dopuna koja važi za zone 1,2,3 i ekspres liniju Obrenovac.

Mesečna karta (P5) / Invalidi rada usled posledica nesreće na poslu i profesionalnih oboljenja sa 50-60% telesnog oštećenja

Zona: Zona 1
Mesečna karta – Cena: 1.090 din.
Godišnja karta – Cena: 11.990 din.

Zona: Zona 1Zona 2
Mesečna karta – Cena: 1.120 din.
Godišnja karta – Cena: 12.320 din.

Zona: Zona 1Zona 2Zona 3
Mesečna karta – Cena: 1.890 din.
Godišnja karta – Cena: 20.790 din.

Zona: Zona 1Zona 2Zona 3Zona 4
Mesečna karta – Cena: 2.490 din.
Godišnja karta – Cena: 27.390 din.

Zona: Zona 3
Mesečna karta – Cena: 1.120 din.
Godišnja karta – Cena: 12.320 din.

Zona: Zona 3Zona 4
Mesečna karta – Cena: 1.890 din.
Godišnja karta – Cena: 20.790 din.

Zona: Zona 4
Mesečna karta – Cena: 1.120 din.
Godišnja karta – Cena: 12.320 din.


Zona: Zona 1Zona 2Zona 3  Ekspres 
*Mesečna karta – Cena: 2.990 din.
*Godišnja karta – Cena: 32.890 din.

* Mesečna / godišnja dopuna koja važi za zone 1,2,3 i ekspres liniju Obrenovac.

Mesečna karta (P7) / Civilni invalidi rata sa 20-40% telesnog oštećenja

Zona: Zona 1
Mesečna karta – Cena: 1.090 din.
Godišnja karta – Cena: 11.990 din.

Zona: Zona 1Zona 2
Mesečna karta – Cena: 1.120 din.
Godišnja karta – Cena: 12.320 din.

Zona: Zona 1Zona 2Zona 3
Mesečna karta – Cena: 1.890 din.
Godišnja karta – Cena: 20.790 din.

Zona: Zona 1Zona 2Zona 3Zona 4
Mesečna karta – Cena: 2.490 din.
Godišnja karta – Cena: 27.390 din.

Zona: Zona 3
Mesečna karta – Cena: 1.120 din.
Godišnja karta – Cena: 12.320 din.

Zona: Zona 3Zona 4
Mesečna karta – Cena: 1.890 din.
Godišnja karta – Cena: 20.790 din.

Zona: Zona 4
Mesečna karta – Cena: 1.120 din.
Godišnja karta – Cena: 12.320 din.


Zona: Zona 1Zona 2Zona 3  Ekspres 
*Mesečna karta – Cena: 2.990 din.
*Godišnja karta – Cena: 32.890 din.

* Mesečna / godišnja dopuna koja važi za zone 1,2,3 i ekspres liniju Obrenovac.

Mesečna karta (P8) / Trajno nesposobna lica za rad i privređivanje

Zona: Zona 1
Mesečna karta – Cena: 1.090 din.
Godišnja karta – Cena: 11.990 din.

Zona: Zona 1Zona 2
Mesečna karta – Cena: 1.120 din.
Godišnja karta – Cena: 12.320 din.

Zona: Zona 1Zona 2Zona 3
Mesečna karta – Cena: 1.890 din.
Godišnja karta – Cena: 20.790 din.

Zona: Zona 1Zona 2Zona 3Zona 4
Mesečna karta – Cena: 2.490 din.
Godišnja karta – Cena: 27.390 din.

Zona: Zona 3
Mesečna karta – Cena: 1.120 din.
Godišnja karta – Cena: 12.320 din.

Zona: Zona 3Zona 4
Mesečna karta – Cena: 1.890 din.
Godišnja karta – Cena: 20.790 din.

Zona: Zona 4
Mesečna karta – Cena: 1.120 din.
Godišnja karta – Cena: 12.320 din.


Zona: Zona 1Zona 2Zona 3  Ekspres 
*Mesečna karta – Cena: 2.990 din.
*Godišnja karta – Cena: 32.890 din.

* Mesečna / godišnja dopuna koja važi za zone 1,2,3 i ekspres liniju Obrenovac.

Mesečna karta (P9) / Dijalizirana lica

Zona: Zona 1
Mesečna karta – Cena: 1.090 din.
Godišnja karta – Cena: 11.990 din.

Zona: Zona 1Zona 2
Mesečna karta – Cena: 1.120 din.
Godišnja karta – Cena: 12.320 din.

Zona: Zona 1Zona 2Zona 3
Mesečna karta – Cena: 1.890 din.
Godišnja karta – Cena: 20.790 din.

Zona: Zona 1Zona 2Zona 3Zona 4
Mesečna karta – Cena: 2.490 din.
Godišnja karta – Cena: 27.390 din.

Zona: Zona 3
Mesečna karta – Cena: 1.120 din.
Godišnja karta – Cena: 12.320 din.

Zona: Zona 3Zona 4
Mesečna karta – Cena: 1.890 din.
Godišnja karta – Cena: 20.790 din.

Zona: Zona 4
Mesečna karta – Cena: 1.120 din.
Godišnja karta – Cena: 12.320 din.


Zona: Zona 1Zona 2Zona 3  Ekspres 
*Mesečna karta – Cena: 2.990 din.
*Godišnja karta – Cena: 32.890 din.

* Mesečna / godišnja dopuna koja važi za zone 1,2,3 i ekspres liniju Obrenovac.

Mesečna karta (P10) / Lica sa lakom duševnom zaostalošću

Zona: Zona 1
Mesečna karta – Cena: 1.090 din.
Godišnja karta – Cena: 11.990 din.

Zona: Zona 1Zona 2
Mesečna karta – Cena: 1.120 din.
Godišnja karta – Cena: 12.320 din.

Zona: Zona 1Zona 2Zona 3
Mesečna karta – Cena: 1.890 din.
Godišnja karta – Cena: 20.790 din.

Zona: Zona 1Zona 2Zona 3Zona 4
Mesečna karta – Cena: 2.490 din.
Godišnja karta – Cena: 27.390 din.

Zona: Zona 3
Mesečna karta – Cena: 1.120 din.
Godišnja karta – Cena: 12.320 din.

Zona: Zona 3Zona 4
Mesečna karta – Cena: 1.890 din.
Godišnja karta – Cena: 20.790 din.

Zona: Zona 4
Mesečna karta – Cena: 1.120 din.
Godišnja karta – Cena: 12.320 din.


Zona: Zona 1Zona 2Zona 3  Ekspres 
*Mesečna karta – Cena: 2.990 din.
*Godišnja karta – Cena: 32.890 din.

* Mesečna / godišnja dopuna koja važi za zone 1,2,3 i ekspres liniju Obrenovac.

Mesečna karta (P11) / Korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć (NSP) i njegovi članovi domaćinstva koji su obuhvaćeni rešenjem o priznavanju prava, pod uslovom da ovo pravo nisu ostvarili po nekom drugom osnovu

Zona: Zona 1
Mesečna karta – Cena: 1.090 din.
Godišnja karta – Cena: 11.990 din.

Zona: Zona 1Zona 2
Mesečna karta – Cena: 1.120 din.
Godišnja karta – Cena: 12.320 din.

Zona: Zona 1Zona 2Zona 3
Mesečna karta – Cena: 1.890 din.
Godišnja karta – Cena: 20.790 din.

Zona: Zona 1Zona 2Zona 3Zona 4
Mesečna karta – Cena: 2.490 din.
Godišnja karta – Cena: 27.390 din.

Zona: Zona 3
Mesečna karta – Cena: 1.120 din.
Godišnja karta – Cena: 12.320 din.

Zona: Zona 3Zona 4
Mesečna karta – Cena: 1.890 din.
Godišnja karta – Cena: 20.790 din.

Zona: Zona 4
Mesečna karta – Cena: 1.120 din.
Godišnja karta – Cena: 12.320 din.


Zona: Zona 1Zona 2Zona 3  Ekspres 
*Mesečna karta – Cena: 2.990 din.
*Godišnja karta – Cena: 32.890 din.

* Mesečna / godišnja dopuna koja važi za zone 1,2,3 i ekspres liniju Obrenovac.

Mesečna karta (P13) (P14) / Lični i porodični penzioneri

Zona: Zona 1
Mesečna karta – Cena: 1.090 din.
Godišnja karta – Cena: 11.990 din.

Zona: Zona 1Zona 2
Mesečna karta – Cena: 1.120 din.
Godišnja karta – Cena: 12.320 din.

Zona: Zona 1Zona 2Zona 3
Mesečna karta – Cena: 1.890 din.
Godišnja karta – Cena: 20.790 din.

Zona: Zona 1Zona 2Zona 3Zona 4
Mesečna karta – Cena: 2.490 din.
Godišnja karta – Cena: 27.390 din.

Zona: Zona 3
Mesečna karta – Cena: 1.120 din.
Godišnja karta – Cena: 12.320 din.

Zona: Zona 3Zona 4
Mesečna karta – Cena: 1.890 din.
Godišnja karta – Cena: 20.790 din.

Zona: Zona 4
Mesečna karta – Cena: 1.120 din.
Godišnja karta – Cena: 12.320 din.


Zona: Zona 1Zona 2Zona 3  Ekspres 
*Mesečna karta – Cena: 2.990 din.
*Godišnja karta – Cena: 32.890 din.

* Mesečna / godišnja dopuna koja važi za zone 1,2,3 i ekspres liniju Obrenovac.

Mesečna karta (P15) / Nezaposlena lica

Zona: Zona 1
Mesečna karta – Cena: 1.090 din.

Zona: Zona 1Zona 2
Mesečna karta – Cena: 1.120 din.

Zona: Zona 1Zona 2Zona 3
Mesečna karta – Cena: 1.890 din.

Zona: Zona 1Zona 2Zona 3Zona 4
Mesečna karta – Cena: 2.490 din.

Zona: Zona 3
Mesečna karta – Cena: 1.120 din.

Zona: Zona 3Zona 4
Mesečna karta – Cena: 1.890 din.

Zona: Zona 4
Mesečna karta – Cena: 1.120 din.


Zona: Zona 1Zona 2Zona 3  Ekspres 
*Mesečna karta – Cena: 2.990 din.

* Mesečna dopuna koja važi za zone 1,2,3 i ekspres liniju Obrenovac.

Mesečna karta (P16) / Izbegla i interno raseljena lica

Zona: Zona 1
Mesečna karta – Cena: 1.090 din.
Godišnja karta – Cena: 11.990 din.

Zona: Zona 1Zona 2
Mesečna karta – Cena: 1.120 din.
Godišnja karta – Cena: 12.320 din.

Zona: Zona 1Zona 2Zona 3
Mesečna karta – Cena: 1.890 din.
Godišnja karta – Cena: 20.790 din.

Zona: Zona 1Zona 2Zona 3Zona 4
Mesečna karta – Cena: 2.490 din.
Godišnja karta – Cena: 27.390 din.

Zona: Zona 3
Mesečna karta – Cena: 1.120 din.
Godišnja karta – Cena: 12.320 din.

Zona: Zona 3Zona 4
Mesečna karta – Cena: 1.890 din.
Godišnja karta – Cena: 20.790 din.

Zona: Zona 4
Mesečna karta – Cena: 1.120 din.
Godišnja karta – Cena: 12.320 din.


Zona: Zona 1Zona 2Zona 3  Ekspres 
*Mesečna karta – Cena: 2.990 din.
*Godišnja karta – Cena: 32.890 din.

* Mesečna / godišnja dopuna koja važi za zone 1,2,3 i ekspres liniju Obrenovac.

Godišnja karta (P18) (B1) / Lica starija od 65 godina

Zona: Zona 1Zona 2Zona 3Zona 4
Kalendarska godišnja karta  – Cena: 407 din.

Ova mesečna karta važi na svim linijama u sve četiri zone, osim na ekspres linijama prigradskog prevoza (E/Ekspres), minibus linijama (E/A1) i na noćnim linijama (N) od 00h do 04h.

Dodatne informacije

Dodatne informacije

Personalizovana beskontaktna smart kartica (mesečna karta) omogućava neograničen broj vožnji na svim linijama u dnevnom saobraćaju od 04 do 24h u izabranim zonama. Izdaje se na ime korisnika, sadrži lične podatke i fotografiju radi vizuelne kontrole i nije prenosiva na drugog korisnika.

Personalizovane kartice možete nabaviti pojedinačno ili grupno u okviru škole, fakulteta ili preduzeća. Izdavanje se obavlja na više mesta u gradu – u suterenu Beograđanke, kod Starog Merkatora, u postojećim prodajnim mestima prevoznika GSP “Beograd” i Laste i “TEMPO” objektima.

Personalizovana kartica košta 250 dinara, važi 3 godine od dana izdavanja. Cena dopune zavisi od kategorije korisnika i izabranih zona. Sve kartice je moguće dopuniti mesečnom dopunom ili pak godišnjom (osim za kategoriju nezaposlena lica), dok polumesečne dopune postoje samo za kategorije zaposleni i strani državljani.

Kategorija kartice A1, odnosno, kartica za zaposlene, predstavlja osnovnu kategoriju za prevoz bez popusta, na koju imaju pravo svi građani sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije. Izdaje se samo uz važeću ličnu kartu.

Za kategorije koje ostvaruju pravo na prevoz sa popustom ili besplatan prevoz prilaže se dodatna propisana dokumentacija.

Procedura izdavanja personalizovane kartice:

Dostavite dokumenta neophodna za izdavanje personalizovane kartice u odnosu na kategoriju za koju podnosite zahtev (zaposleni, penzioneri, studenti, nezaposleni…), Fotografisanje se vrši na licu mesta, Kartica sa personalizovanim podacima se štampa i aktivira u sistemu, Potpisujete zahtev za izdavanje kartice i pristanak za obradu ličnih podataka i kartica je vaša.

Dopuna personalizovanih karata

Mesečna dopuna personalizovanih kartica obavlja se od 25. u mesecu za naredni mesec i od 1. do 24. za tekući mesec. Mesečna dopuna je važeća od prvog do poslednje dana u mesecu za koji je uplaćena.

Kod polumesečnih dopuna za korisnike personalizovanih kartica za građane Republike Srbije (kategorija A1) i strance (kategorija A2), dopuna za prvu polovinu meseca važi od prvog do 15. i za dopune za drugu polovinu meseca od 16. do kraja meseca. Polumesečne dopune se mogu kupiti od 25. dana u mesecu za prvu polovinu narednog meseca i do 9. dana u mesecu za tekući mesec ili od 10. do 24. dana u mesecu za drugu polovinu tekućeg meseca.

Svi korisnici uplatom iznosa predviđenog za mesečne odnosno polumesečne ili pak godišnje dopune na kioscima i maloprodajnim objektima, imaju pravo na neograničen broj vožnji na svim linijama u izabranim zonama u dnevnom saobraćaju (od 04:00 do 24:00 časa).

Za većinu kategorija moguće je kupiti i godišnju dopunu u trajanju od 365 dana čija je cena jednaka zbiru 11 mesečnih dopuna.

Prodavcu dajete svoju karticu, koju on prislanja na uređaj za dopunu i po Vašem nalogu, bira tip dopune koji ste naveli. Sistem vrši proveru i odobrava transakciju. Nakon obavljene transakcije, terminal za dopunu štampa odgovarajući isečak koji sadrži broj Vaše kartice, tip i cenu kupljene dopune, a prodavac Vam vraća Vašu karticu i isečak o uspešnoj dopuni. Preporučujemo Vam da proverite da li podaci na isečku odgovaraju broju dopunjene kartice, tipu i iznosu dopune koju ste platili. Isečak sačuvajte. Ovim je Vaša kartica uspešno dopunjena.

Očitavanje karata

Sve vrste karata (osim karte kupljene kod vozača), za sve kategorije putnika moraju se očitavati pri svakom ulasku u vozilo javnog prevoza.

Za očitavanje potrebno je približiti kartu čitaču karata u vozilu posle čega ćete čuti zvučni signal da je karta uspešno očitana (validirana). Putnici kojima firme uplaćuju mesečnu pretplatu za prevoz, prilikom prvog očitavanja na početku meseca, neophodno je da karticu drže prislonjenu na validator nešto duže, kako bi se dopuna prenela na karticu, a kartica bila ispravna prilikom kontrole.

Ako putnik nepersonalizovanom kartom plaća za dve ili više osoba potrebno je da na čitaču karata odabere broj putnika za koji želi da plati vožnju.

Provera stanja kredita

Provera kredita na kartici može da se radi na svim prodajnim mestima ili u vozilu na čitaču. Pri očitavanju kartice dobija se informacija koliko je kredita preostalo i vreme važenja karte.

Kontrola karata

Kontrolu obavljaju kontrolori u saradnji sa komunalnom policijom. Kontrolori su opremljeni prenosnim uređajima za očitavanje karata. U toku kontrole očitavanje karata na čitačima u vozilu nije dozovoljeno.

Cena doplatne karte za putnika zatečenog bez karte: 5.000,00 dinara.

Doplatna karta

Cena doplatne karte: 5.000,00 dinara.

Putnik koji je u vozilu zatečen bez vozne isprave ili sa neispravnom voznom ispravom dužan je da na zahtev kontrolora plati cenu doplatne karte i potom može nastaviti započetu vožnju. Putniku koji ne postupi po zahtevu kontrolora i ne plati cenu doplatne karte, kontrolor će uručiti opomenu, nakon čega je putnik dužan da se udalji iz vozila na prvom narednom stajalištu.

Besplatan prevoz

Pravo na besplatan prevoz bez vozne isprave imaju:

  • Deca do navršene sedme godine života
  • Profesionalni pripadnici Vojske Srbije u uniformi
  • Pripadnici policije i komunalne policije u uniformi

Linkovi:

Sajt “busevi.com” ne snosi odgovornost za tačnost podataka.

Copyright © 2023 busevi.com

Trenutno aktivno: 3,779 korisnika

Aktivan servisServis nije aktivan   Status servisa
        Kontakt
        Pomoć