Funkcionisanje linije | busevi.com

Izmene na linijama, pitanja, prijave, predlozi … vezani za funkcionisanje linija javnog gradskog i prigradskog prevoza.

Informacije o funkcionisanju linija javnog prevoza. Kvalitet prevozne usluge, broj angažovanih vozila...

30 ans 0 podrška
3907 pregledaOsoba koja kasni zbog prevoza objavljeno Funkcionisanje linije Linija 27E