Izmene na linijama, pitanja, prijave, predlozi … vezani za funkcionisanje linija javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika.

Informacije o funkcionisanju linija javnog prevoza. Kvalitet prevozne usluge, broj angažovanih vozila...

245 pregledaOsoba koja kasni zbog prevoza objavljeno Funkcionisanje linije Linija 27E
error: