Izmene na linijama, pitanja, prijave, predlozi … vezani za funkcionisanje linija javnog gradskog i prigradskog prevoza.

Generic selectors

Informacije o planiranim i vanrednim režimskim izmena na linijama javnog prevoza putnika, informacije o ažuriranju podataka za linije javnog prevoza. Ukoliko ste primetili odstupanje ili izmenu (trasa, promena naziva stajališta, izmeštanje stajališta...) na liniji koju koristite to možete navesti u ovoj kategoriji.