Izmene na linijama, pitanja, prijave, predlozi … vezani za funkcionisanje linija javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika.

Predlog za uspostavljanje novih ili izmenu postojećih linija. Predlog za uspostavljanje novih ili izmenu postojećih stajališta javnog prevoza.