Izmene na linijama, pitanja, prijave, predlozi … vezani za funkcionisanje linija javnog gradskog i prigradskog prevoza.

Generic selectors

Prijave korisnika na koje je dat odgovor od strane nadležnih. Ukoliko je neka od navedenih prijava ponovo aktivna možete dostaviti novu prijavu sa novim podacima.