Izmene na linijama, pitanja, prijave, predlozi … vezani za funkcionisanje linija javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika.

Informacije o trasi i stajalištima linija javnog prevoza. Diskusija o trasi i stajalištima linija javnog prevoza.

error: