Izmene na linijama, pitanja, prijave, predlozi … vezani za funkcionisanje linija javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika.

Linija 15 13

Linija 15 · Zeleni venac · Zemun /Novi Grad/