Izmene na linijama, pitanja, prijave, predlozi … vezani za funkcionisanje linija javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika.

Linija 17 6

Linija 17 · Konjarnik · Zemun /Gornji Grad/