Izmene na linijama, pitanja, prijave, predlozi … vezani za funkcionisanje linija javnog gradskog i prigradskog prevoza.

Linija 17 0

Linija 17 · Konjarnik · Zemun /Gornji Grad/