Izmene na linijama, pitanja, prijave, predlozi … vezani za funkcionisanje linija javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika.

Linija 53 6

Linija 53 · Zeleni venac · Vidikovac