Izmene na linijama, pitanja, prijave, predlozi … vezani za funkcionisanje linija javnog gradskog i prigradskog prevoza.

Linija 610 0

Linija 610 · Zemun /Kej oslobođenja/ · Jakovo