Izmene na linijama, pitanja, prijave, predlozi … vezani za funkcionisanje linija javnog gradskog i prigradskog prevoza.

Linija 706E 0

Linija 706E · Zemun /Kej oslobođenja/ · Aerodrom Batajnica