Izmene na linijama, pitanja, prijave, predlozi … vezani za funkcionisanje linija javnog gradskog i prigradskog prevoza.

Generic selectors

202 ne vozi po objavljenom redu vožnje (25.06. / 26.06.2018)

0

Poštovani,

Dana 25.6. i 26.6.2018  202 ne vozi sa Omladinskog stadiona u 15:25, već stoji parkirana (i radi, nije pokvarena) jer “vozaču počinje smena za 20 minuta i nema ko da vozi”. Uz to ne dolazi ni bus u 15:45. Danas, 27.6., opet bus 202 ne kreće u 15:25 (iako je u to vreme bio na stanici, a došao je i drugi bus 202) već u 15:34. Napominjem da su u 15:25 oba busa bila na stanici, u ispravnom stanju. Molim da se objavi novi red vožnje ako je on promenjen.

Zahvaljujem unapred,

Daria

busevi.com objavljeno

  Best answer

  busevi.com 605 poena

  Odgovor nadležnih:

  Poštovani,

  Saglasno informacijama nadležne organizacione celine Preduzeća, Saobraćajnog pogona „Karaburma“, koji opslužuje liniju „202“, obaveštavamo Vas:

  Uvidom u odgovarajuće isprave, odnosno saobraćajnu i tehničku dokumentaciju, kao i na osnovu provere izvršene u namenskoj aplikaciji za praćenje kretanja vozila u prošlom vremenu, utvrđeno je da dana 25.06.2018. godine nije došlo do realizacije polaska planiranog za 15:25 časova usled bolesti vozača, da dana 26.06.2018. godine polazak nije ostvaren u skladu sa redom vožnje zbog poremećaja u odvijanju saobraćaja, što je evidentirano u otpravničkom raportu i dnevnom izveštaju o odvijanju saobraćaja, dok je dana 27.06.2018. godine polazak ostvaren uz kašnjenje i to u 15:31 časova. Takođe Vas obaveštavamo i da se vozila parkirana na terminusu „Omladinski stadion“ (autobuski deo) na posebno određenoj površini za to, koriste kao rezervna vozila i u slučaju potrebe se vrši zamena. Takođe, ukoliko dođe do neispravnosti vozila, u zavisnosti od vrste kvara i mogućnosti za to, vrši se zamena neispravnog vozila tako što vozač ostavlja neispravno vozilo obezbeđeno na terminusu, koje kasnije čega dolazak terenske radionice, a preuzima ispravno (zamensko) vozilo i sa njim nastavlja dalji rad. S tim u vezi, putnici ne mogu da pouzdano znaju koje je vozilo u kvaru i čeka dolazak servisne službe, a koje vozilo je ispravno i služi kao rezerva, što može putnike koji čekaju na polaznom stajalištu ovog terminusa da dovede u zabludu da se vozilo planirano za taj polazak nalazi na terminusu ali da vozač iz nekog razloga ne započinje vožnju.

  Bez obzira na navedeno, nadležnoj organizacionoj celini Preduzeća je naložena mera pojačane kontrole realizacije saobraćaja na pomenutoj liniji i blagovremeno preduzimanje svih raspoloživih mera u skladu sa unutrašnjim aktima i procedurama koje se primenjuju u JKP GSP „Beograd“.

  Izvinjavamo se zbog doživljenih neprijatnosti, u uverenju da se ovakve i slične situacije neće ponavljati.

  S poštovanjem,
  JKP Gradsko saobraćajno preduzeće „Beograd“

  busevi.com objavljeno
   ×

   Prijava