Izmene na linijama, pitanja, prijave, predlozi … vezani za funkcionisanje linija javnog gradskog i prigradskog prevoza.

Generic selectors

Da li je moguće korišćenje karte za nezaposlene i karte za zaposlene ?

0
Arhiva 1.18K poena

Poštovani,

Da li u isto vreme može da se izvadi povlastica za nezaposlene i zaposlene? Nisam stalno zaposlena, radim na zamenama od po 15 ili mesec dana, pa mi nije jasno kako mogu da mi uplate prevoz na nezaposlenu, ako sam na određeni period zaposlena. Hvala.

Arhiva objavljeno

  Best answer

  Arhiva 1.18K poena

  Nije moguće da dve kartice, sa istim matičnim brojem (JMBG), budu aktivne u isto vreme. Uvek je aktivna kartica koja je poslednja izdata. Ukoliko „naizmenično” koristite kartice za zaposlene i nezaposlene, blokiranu karticu možete „deblokirati” u korisničkom servisu u Beogradjanci (Masarikova broj 5). Za deblokadu kartice je potrebno poneti obe kartice i odgovarajuću dokumentaciju.

  Ukoliko želite da deblokirate karticu (želite da navedena kartica bude aktivna) za zaposlena lica, potrebno je da dostavite ličnu kartu na uvid.

  Ukoliko želite da deblokirate karticu za nezaposlena lica, potrebno je da dostavite potvrdu, koju izdaje Nacionalna služba za zapošljavanje, da niste u radnom odnosu (potvrda ne sme biti starija od 15 dana) i fotokopiju lične karte (original na uvid).

  Deblokada kartice se ne plaća.

  Arhiva objavljeno
   ×

   Prijava