Izmene na linijama, pitanja, prijave, predlozi … vezani za funkcionisanje linija javnog gradskog i prigradskog prevoza.

Generic selectors

Da li kontrolor može zaustaviti vozilo u slučaju da putnik bez karte odbija da napusti vozilo ?

0
Arhiva 1.18K poena

Poštovani,

Da li možete da mi odgovorite na pitanje da li kontrolori imaju u nadležnosti zaustavljanje autobusa i isterivanje jednog putnika zbog čega autobus stoji i po nekoliko minuta na stanici, dok ostali putnici negoduju, jer su u žurbi?

Da li BusPlus može da smisli efikasniji način naplate karata i kazni bez udaranja na ljudsko dostojanstvo i civilizovanost?

Reč je konkretno o autobusu na liniji broj 74 koji je krenuo danas (01.10.2013) u 10:30h sa terminusa Bežanijska kosa, garažni broj PO350.

Unapred hvala na odgovoru, Mirko, Beograd.

Arhiva objavljeno

  Best answer

  Arhiva 1.18K poena

  Poštovani,

  Prema pravilniku o tarifnom sistemu u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda kontrolor može zaustaviti vozilo na stajalištu sve dok putnik zatečen bez karte ne postupi po zahtevu kontrolora i napusti vozilo. Vozač je dužan, prema pravilniku, da postupi po nalogu kontrolora i vozilo zaustavi na stajalištu dok putnik bez karte ne napusti vozilo.

  Inače, istim pravilnikom je definisana obaveza putnika zatečenog bez karte:

  “Putnik koji je u vozilu zatečen bez vozne isprave ili sa neispravnom voznom ispravom dužan je da na zahtev kontrolora plati cenu doplatne karte, u visini utvrđenoj aktom iz člana 20. ovog pravilnika i potom može nastaviti započetu vožnju. Putniku koji ne postupi po zahtevu kontrolora i ne plati cenu doplatne karte, kontrolor će uručiti opomenu, nakon čega je putnik dužan da se udalji iz vozila na prvom narednom stajalištu.”

  Arhiva objavljeno
   ×

   Prijava