Izmene na linijama, pitanja, prijave, predlozi … vezani za funkcionisanje linija javnog gradskog i prigradskog prevoza.

Da li porodilje imaju mogućnost dobijanja povlaščene BusPlus karte ?

0
Arhiva 1.17K poena

Poštovani,

Molim Vas za informaciju da li postoji mogućnost izdavanja povlašćene karte za porodilje i šta je potrebno od dokumenata.

Arhiva objavljeno

    Best answer

    Arhiva 1.17K poena

    Ne postoji povlašćena kategorija za porodilje. Jedino postoji besplatna kategorija BusPlus kartice za trudnice, koja važi do termina porođaja.

    Arhiva objavljeno