Izmene na linijama, pitanja, prijave, predlozi … vezani za funkcionisanje linija javnog gradskog i prigradskog prevoza.

Da li se na minibus liniji A1 prtljag naplaćuje posebno ?

0
Arhiva 1.17K poena

Poštovani,

Postoje li prilikom korišćenja A1 linije bilo kakva ograničenja u vezi sa količinom prtljaga i da li se prtljag unosi u autobus ili se odlaže u klasične autobuske bokseve?

Konkretno, tokom putovanja sa sobom nosim dva veća kofera (do 32kg težine) i ranac.

Naplaćuje li se prtljag posebno ili je sve to uključeno u cenu karte od 300 dinara?

Unapred hvala na odgovoru.

Arhiva objavljeno

    Best answer

    Arhiva 1.17K poena

    Prtljag se ne naplaćuje dodatno. Prtljag putnik unosi u autobus i odlaže u poseban prostor u vozilu. Količina prtljaga po putniku nije posebno definisana, ali važi opšte pravilo koje primenjuju i avio-kompanije, odnosno 2 komada prtljaga težine do 32kg., ne uključujući lični prtljag.

    Arhiva objavljeno