Izmene na linijama, pitanja, prijave, predlozi … vezani za funkcionisanje linija javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika.

Dodatni polazak na liniji 551 vikendom od 15.07.2017.

sole 153 poena

Na zahtev korisnika linije JLPP-a br. 551, od subote 15.07.2017. godine, vikendom se uvodi dodatni polazak nakon 21 sata sa terminusa “Glavna železnička stanica”.

izvor: bgprevoz.rs

sole objavljeno
Nova poruka…
Dodaj fotografiju dodaj link fotografije