Izmene na linijama, pitanja, prijave, predlozi … vezani za funkcionisanje linija javnog gradskog i prigradskog prevoza.

Generic selectors

Greška u obeležavanju stajališta “Dr Velizara Kosanovića” (#101)

0

Prijava problema vezanog za stajalište javnog prevoza:

Poštovani, stajalište “Dr Velizara Kosanovića” (#101) ima grešku u obeležavanju na nadstrešnici. Tramvajske linije: 5, 6, 7 i 14 su označene kao trolejbuske a to su tramvajske linije.

Zamolio bih da se to ispravi da ne dovede do zabune.

Galenika84 objavljeno
Status: Prosleđeno nadležnima na dalju proveru i postupanje.
    ×

    Prijava