Izmene na linijama, pitanja, prijave, predlozi … vezani za funkcionisanje linija javnog gradskog i prigradskog prevoza.

Greška u obeležavanju stajališta “Ruska” (#498) za autobuse smer ka centru grada

0

Na stajalištu Ruska smer ka centru grada za autobuske linije postoji greška u obeležavanju linija jer dva puta stoji da staje autobus 56 a nigde nije označena linija 56L. Pa molim nadležne da poprave navedenu grešku i što kraćem periodu.

Dragon88 objavljeno
    Nova poruka…
    Dodaj fotografiju dodaj link fotografije