Izmene na linijama, pitanja, prijave, predlozi … vezani za funkcionisanje linija javnog gradskog i prigradskog prevoza.

Generic selectors

Isključenje vozila na polovini trase (23.03.2018) (gar.br. 1196)

0

Postovani,

Interesuje me kako i zasto je autobus na liniji 706, garazni broj 1196, polazak u 13:23, ostavio putnike na stajalistu “Filipa Visnjica” (smer ka Batajnici). Evidentno je da se nije pokvario jer sam ga posle video na okretnici Zemun /Gornji grad/. Zanima me obrazlozenje za ovakvo postupanje. Naravno, ulice i stajalista su puna snega i vode…

Hvala!

busevi.com objavljeno

  Best answer

  busevi.com 650 poena

  Odgovor nadležnih:

  Poštovani,

  Povodom pitanja korisnika usluga prevoza u vezi isključenja vozila garažnog broja A – 1196 sa linije „706“ od dana 23.03.2018. godine, u prilici smo da Vas obavestimo o sledećem:

  Dana 23.03.2018. godine vozilo garažnog broja A – 1196 obavljalo je linijski prevoz putnika na liniji „706“ u svemu prema elementima reda vožnje, sa polaskom u 13:23 časova sa terminusa „Zeleni venac“. Uvidom u putni nalog vozila, utvrđeno je da je došlo do kvara vozila (nepravilan rad motora) koji je vozač uredno prijavio otpravniku na terminusu „Zeleni venac“ i dežurnom dispečeru saobraćajnog pogona „Zemun“ kojem pripadaju vozilo i vozač. Kako se radilo o kvaru vozila koji nije ugrožavao bezbednost saobraćaja niti putnika, kvar je evidentiran i dežurni dispečer pogona „Zemun“ je angažovao terenskog majstora radi pregleda vozila i dijagnostifikovanja da li se kvar može otkloniti na licu mesta ili je neophodno isključenje vozila sa trase linije. Kako je terenski servis već bio na intervenciji u naselju Zemun polje, po nalogu dežurnog dispečera vozač je započeo poluobrt, ali je u međuvremenu intervencija terenskog majstora završena (ranije od očekivanog vremena) i dispečer pogona je telefonskim putem kontaktirao vozača i dao nalog istom da vozilom sačeka terenski servis u zoni okretnice „Zemun /Gornji grad/“, što je jedna od lokacija gde se često vrši uklapanje vozila sa linija 704, 706 i 707 odnosno linija koje saobraćaju to terminusa „Zeleni venac“, s obzirom na to da terminus ima dve saobraćajne trake i pogodan je za zaustavljanje autobusa bez ometanja drugih učesnika u saobraćaju. Ovakva procena dispečera pogona je opravdana, jer bi bilo nesvrsishodno da terenski servis dolazi do terminusa u Batajnici zbog gubitka vremena i „praznog hoda“, a naročito imajući u vidu da je u periodu od 13 do 17 časova najveći broj intervencija servisa na terenu zbog izlaska vozila koja rade šihtu i potrebi da se kvarovi na vozilima otklone u optimalno najkraćem mogućem roku (naredna intervencija servisa je bila na terminusu „Zemun /Novi grad/“, čime bi se višestruko povećalo vreme odziva, odnosno dolaska na mesto kvara vozila i time ometalo odvijanje saobraćaja na tom terminusu, uz to i povećao gubitak vremena odnosno neostvarenih poluobrta). Iz navedenog se može zaključiti da je saobraćajno osoblje u svemu postupalo u skladu sa Pravilnikom o obavezama saobraćajnog osoblja u JKP Gradsko saobraćajno preduzeće „Beograd“ i da je vozač morao da prekine započeti poluobrt zbog intervencije servisa. Na kraju, terenski servis je započeo intervenciju u 14:10 časova i ista je završena u 14:25 časova, a vozilo je nakon toga nastavilo sa radom i uklopljeno u red vožnje po nalogu otpravnika Službe za kontrolu saobraćaja.

  Ističemo da su vozači dužni da poštuju red vožnje i trasu linije, a svaka korekcija ili izmena se sprovodi isključivo uz saglasnost odnosno nalogu nadležnog saobraćajnog radnika.

  Izvinjavamo se putniku zbog doživljenih neprijatnosti i molimo za razumevanje.

  S poštovanjem,
  JKP GSP „Beograd“

  busevi.com objavljeno
   ×

   Prijava