Izmene na linijama, pitanja, prijave, predlozi … vezani za funkcionisanje linija javnog gradskog i prigradskog prevoza.

Generic selectors

Karta za pratioce osoba sa invaliditetom ?

0
Arhiva 1.18K poena

Poštovani,

Zamolili bi Vas da uvidite potrebu za promenom pravilnika o tarifnom sistemu koji se primenjuje u Beogradu kako bi se i pratiocima osoba sa invaliditetom omogućilo da ista karta važi i za pratioca kada se nalazi u pratnji osobe sa invaliditetom. Ovaj problem posebno pogađa roditelje dece sa autizmom koji redovno decu vode u ustanove koje pomažu ovoj deci, dok je samostalno kretanje dece sa autizmom bez pratioca neprihvatljivo. Molimo Vas da molbu prosledite nadležnoj službi Direkcije za javni prevoz grada Beograda, kako bi se evidentirao ovaj problem i razmotrile mogućnosti za njegovo rešavanje u skorijem roku.

Arhiva objavljeno

  Best answer

  Arhiva 1.18K poena

  Poštovani,

  Imajući u vidu položaj invalidnih lica grad Beograd je invalidnim licima koja imaju prebivalište na teritoriji grada Beograda omogućio pravo na besplatan prevoz, bez obzira da li imaju utvrđen stepen invalidnosti ili ostvaruju pravo na pomoć i negu drugog lica, uz uslov da poseduju odgovarajuću voznu ispravu. Sredstva za ovu svrhu se obezbeđuju u budžetu grada kroz subvencije prevoznicima.

  Grad Beograd je takođe obezbedio i prevoz osoba sa invaliditetom kombi vozilima po principu ”od vrata do vrata”. Korisnici ovog prevoza su osobe obolele od distrofije, dečije i cerebralne paralize, multiple skleroze, paraplegije i slepe osobe kao i njihovi pratioci. Osobe sa invaliditetom ovo pravo ostvaruju preko udruženja, a prevoz se vrši i u dane vikenda.

  Pratioci osoba sa invaliditetom mogu u zavisnosti od statusa ostvariti pravo na određenu vrstu personalizovane kartice.

  Ukoliko se radi o zaposlenim licima u skladu sa zakonom obaveza poslodavca je da zaposlenom nadoknadi sredstva u visini cene prevozne karte. Ukoliko lice nije zaposleno prijavom kod Nacionalne službe za zapošljavanje ostvaruje pravo na uslugu prevoza sa naknadom sa popustom. Cena mesečne karte za ovu kategoriju korisnika iznosi oko 35% od cene koju plaćaju zaposlena lica, odnosno 1090,00 dinara za prvu zonu odnosno 1.120,00 dinara za prvu i drugu zonu.

  Srdačan pozdrav,
  Direkcija za javni prevoz

  Arhiva objavljeno
   ×

   Prijava