Izmene na linijama, pitanja, prijave, predlozi … vezani za funkcionisanje linija javnog gradskog i prigradskog prevoza.

Koje linije gradskog prevoza koristiti za dolazak do Klinike za rehabilitaciju “Dr. Miroslav Zotović” iz pravca Trga Republike ?

0
Arhiva 1.17K poena

Kojom linijom gradskog prevoza mogu doći do Klinike za rehabilitaciju “Dr. Miroslav Zotović” u Sokobanjskoj (13) iz centra (Trg Republike, “Politika”) ?

Arhiva objavljeno

    Best answer

    Arhiva 1.17K poena

    Za dolazak do Klinike za rehabilitaciju “Dr. Miroslav Zotović” (Sokobanjska 13) iz pravca Trga Republike možete koristiti autobusku liniju broj “31” do stajališta “Karađorđev park” gde izlazite i čekate autobus na liniji broj “42”, “59” ili “78”. Sa jednom od navedenih linija idete do stajališta “Narodnog heroja Milana Tepića” gde izlazite, i dalje nastavljate peške ulicama Ljutice Bogdana i Dr. Ive Popovića Đanija do krajnjeg odredišta, Klinika za rehabilitaciju “Dr. Miroslav Zotović” (Sokobanjska 13) (udaljenost od navedenog stajališta oko 390m).

    Arhiva objavljeno