Izmene na linijama, pitanja, prijave, predlozi … vezani za funkcionisanje linija javnog gradskog i prigradskog prevoza.

Generic selectors

Koju liniju gradskog prevoza koristiti za dolazak do Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta “Dr. Vukan Čupić” na Novom Beogradu iz pravca autobuske stanice Beograd (BAS) ?

0
Arhiva 1.18K poena

Koju liniju koristiti od Glavne autobuske stanice Beograd do Instituta za majku i dete ?

Arhiva objavljeno

  Best answer

  Arhiva 1.18K poena

  Za dolazak do Instituta zа zdrаvstvenu zаštitu mаjke i detetа Srbije “Dr Vukаn Čupić” na Novom Beogradu iz pravca Glavne autobuske stanice Beograd, možete koristiti autobusku liniju broj “78”, od stajališta “Ekonomski fakultet” (smer prema Zemunu) do stajališta “Pariske komune”, gde izlazite i dalje nastavljate peške do krajnjeg odredišta (udaljenost od navedenog stajališta je oko 300m).

  Arhiva objavljeno
   ×

   Prijava