Izmene na linijama, pitanja, prijave, predlozi … vezani za funkcionisanje linija javnog gradskog i prigradskog prevoza.

Generic selectors

Mogućnost preusmerenja pojedinih linija u Bulevar Zorana Đinđića ?

0
Arhiva 1.18K poena

Zanima me mogućnost preusmeravanja dela trase nekih linija koje prolaze Bulevarom Mihajla Pupina da prolaze Bulevarom Zorana Đinđića.

Naime, kako je u poslednjih 10 godina u B. Zorana Đinđića izgrađeno dosta stambenih i drugih objekata, mislim da nije ništa učinjeno da i linije GSP-a prate taj rast i prilagode se tome. Tako građani ove ulice u bloku 22 i 25 ili drugih blokova oko Arene, da bi došli do centra grada i dalje moraju da pešače kroz ceo blok do Bulevara Mihajla Pupina, npr. do stanice kod SIV-a koja tu postoji decenijama unazad i gde staje veliki broj linija. A sve se one uglavnom preklapaju idući Bulevarom Mihaila Pupina istom trasom. Kakva je mogućnost da se bar neka od tih frekventnijih linija preusmeri da saobraća kroz B. Zorana Đinđića (npr. 65, 75 ili 83)? Tako bi se postigla bolja povezanost ovog kraja sa centrom i sa drugim delovima N.Beograda, a GSP bi pokazao da prati potrebe građana i ide u korak sa razvojem ovog dela grada.

Arhiva objavljeno

  Best answer

  Arhiva 1.18K poena

  Poštovani,

  Direkcija za javni prevoz određuje promene trasa linija na osnovu analiza tokova putnika. Pokazalo se da se najveći broj korisnika javnog prevoza u ovom delu grada, koji se upućuje ka centru, generiše na stajalištima u Bulevaru Mihaila Pupina.

  Bulevar Zorana Đinđića opslužen je linijama: 17, 68, 74 i 612 kao i brojnim tramvajskim i autobuskim linijama čija trasa preseca ovaj Bulevar.

  Linija 68 svojim kapacitetima zadovoljava potrebe putnika za prevozom do Zelenog venca. Za sada nije u planu promena trase neke linije javnog prevoza na način da vozila saobraćaju duž Bulevara Zorana Đinđića.

  S poštovanjem, Direkcija za javni prevoz.

  Arhiva objavljeno
   ×

   Prijava