Izmene na linijama, pitanja, prijave, predlozi … vezani za funkcionisanje linija javnog gradskog i prigradskog prevoza.

Generic selectors

Na kom obrascu treba da bude izdato lekarsko uverenje koje je potrebno za izdavanje karte za trudnice ?

0
Arhiva 1.18K poena

Poštovani,

Molim Vas za informaciju na kom obrascu treba da bude izdato lekarsko uverenje koje je potrebno za izdavanje karte za trudnice.

Arhiva objavljeno

  Best answer

  Arhiva 1.18K poena

  Poštovani,

  Trudnice, sa prebivalištem u Beogradu, ostvaruju pravo na besplatnu vožnju u gradskom prevozu. Pri izdavanju personalizovane BusPlus kartice za trudnice neophodno je priložiti sledeću dokumentaciju:

  1. Fotokopija lične karte (original na uvid).
  2. Original lekarskog uverenja (državne ili privatne ustanove) o trudnoći koje sadrži procenu termina porođaja. Na uverenju je bitno da postoje dva pečata (pečat lekara specijaliste i pečat ustanove koja izdaje uverenje) – obrazac uverenja zavisi od ustanove. Primer lekarske potvrde / uverenja o trudnoći
  3. Cena izdavanja kartice je 250 dinara.
  Arhiva objavljeno
   ×

   Prijava