Izmene na linijama, pitanja, prijave, predlozi … vezani za funkcionisanje linija javnog gradskog i prigradskog prevoza.

Generic selectors

Ne poštovanje reda vožnje i stajališta “Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića” (smer ka Slaviji) na liniji 36

0
sole 464 poena

To što se vrlo često jedno vozilo od dva koliko rade na liniji 36 , prekomanduje na neku drugu liniju , netreba ni komentarisati , ali ono što se dogodilo juče je prevršilo svaku meru.

U poslednje vreme je postala česta pojava da se kreće ranije od predviđenog vremena polaska , iz kog razloga , ne znam , što potpuno poremeti planove putovanja , jer se prema redu vožnje isplaniraju obaveze u gradu. Zbog toga sam juče došao pet minuta ranije u odnosu na polazak u 13:50. Stojim na stanici “Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića” i čekam 36 , a njega nema. Pri tom u smeru ka okretnici Dragana Mancea nije prošlo ni jedno vozilo. Prešao sam na drugu stranu ulice i bacio pogled na okretnicu , kako bih video šta se dešava. Imao sam šta i da vidim. Vozač parkirao autobus na okretnici i odmara se , iako je prošlo vreme polaska predviđeno redom vožnje. Umesto u 13:50 , vozilo je krenulo sa početne stanice u 13:57. Pored navedenog problema , vrlo često se dešava da vozači ne stanu na stajalištu “Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića” (smer ka Slaviji) , iako ima putnika na stanici , i iako mu mašemo da stane. Ovo je posebno primetno na polascima koji se poklapaju sa polascima linije 34.

 • GB: 747
 • datum: 15. VI 2017.
 • vreme: 13:50
 • primedba: nepoštovanje reda vožnje

P.S.

Nadam se da sam bio jasan što se tiče svih problema (uopšteno) i konkretnog slučaja od juče.

sole objavljeno

  Best answer

  busevi.com 612 poena

  Poštovani,

  Saglasno informacijama nadležne organizacione celine Preduzeća, saobraćajnog pogona „Kosmaj“ koji vrši realizaciju saobraćaja na liniji „36“, obaveštavamo Vas o sledećem:

  Uvidom u raspoloživu saobraćajno-tehničku dokumentaciju, utvrđen je identitet vozača koji je ostvarivao polazak na predmetnoj liniji dana 15.06.2017. godine, vozilom garažnog broja A – 747. Vozaču je upućen poziv da se pisanim putem izjasni na navode iz prigovora putnika. U svojoj izjavi, vozač navodi da je tačno da je došlo do kašnjenja u ostvarivanju reda vožnje, zbog čekanja na zamenu vozila po nalogu dispečera pogona.

  Uvidom u izveštaj o odvijanju saobraćaja, utvrđeno je da je po nalogu dispečera pogona vozilo sa linije „44“ upućeno na zamenu na liniju „36“ zbog prijavljenog kvara na vozilu garažnog broja A – 747, a kako je servisno vozilo bilo u blizini terminusa „Železnička stanica Dunav“ na prethodnoj intervenciji. Zbog smanjene protočnosti saobraćaja, vozilo sa linije „44“ je kasnilo u odnosu na očekivano vreme dolaska na terminus „Železnička stanica Beograd centar“, te je vozač po uočavanju nastale situacije započeo poluobrt, sa zakašnjenjem, što je uredno evidentirano u putnom nalogu vozila, a zamena vozila izvršena je u narednom obrtu.

  Bez obzira na navedeno, ističemo da se analiza odvijanja saobraćaja sprovodi svakodnevno i preduzimaju odgovarajuće mere i aktivnosti u cilju maksimalnog ostvarenja elemenata reda vožnje i kontrole rada vozača, kako putem sistema za monitoring vozila javnog prevoza, tako i kontrolom rada na terenu. Vozač je preventivno edukovan o dužnostima vozača u javnom gradskom prevozu i upozoren na obavezu poštovanja propisa koji regulišu delatnost javnog linijskog prevoza putnika na teritoriji grada Beograda, sa posebnim osvrtom na obavezu poštovanja reda vožnje, poštovanje trase linije i zaustavljanja na svim propisanim stajalištima.

  Takođe, ističemo da je realizacija poluobrta na liniji „36“ za mesec maj 2017. godine na izuzetno visokom nivou (ostvarenost od 99,3%, dok je u prvoj polovini meseca juna 99,1%), što je svrstava u red najpouzdanijih linija i iznad proseka saobraćajnog pogona „Kosmaj“ koji vrši realizaciju saobraćaja za pomenuti period. U vezi sa navodom da se pojedini vozači ne zaustavljaju na propisanim stajalištima, ističemo da na ovoj liniji postoji više vozača i deo vozača koji nisu redovni, već se izvršioci menjaju na dnevnom nivou, što otežava postupanje i otkrivanje eventualnih nepravilnosti u radu. I u tom segmentu, upućen je nalog nadležnim saobraćajnim radnicima da izvrše terensku kontrolu rada vozača na ovoj liniji i o zatečenom stanju obaveste šefa saobraćaja.

  Izvinjavamo se korisniku usluge zbog doživljene neugodnosti i nešto dužeg čekanja na realizaciju polaska, uz molbu za razumevanje i činjenicu da saobraćajno osoblje JKP GSP „Beograd“ ulaže maksimalne napore da realizacija reda vožnje bude na maksimalnom nivou u zadatim okolnostima funkcionisanja saobraćaja, što će se nastaviti i u narednom periodu.

  S poštovanjem,
  JKP GSP „Beograd“

  busevi.com objavljeno

   2 answers

   Anonymous

   Koliko sam ja razumeo zamensko vozilo nije ni došlo, već je gar.br. 747 pušten da odradi poluobrt, uz kašnjenje u polasku.

   Anonymous objavljeno
    sole 464 poena

    Ovo objašnjenje može da bude tačno jedino ako je vozilo došlo Gučevskom , u šta čisto sumnjam da se desilo. Nijedno vozilo nije prošlo ulicom Dragana Mancea svih 12 minuta koliko sam čekao na stanici , ka okretnici.

    sole objavljeno
     ×

     Prijava