Izmene na linijama, pitanja, prijave, predlozi … vezani za funkcionisanje linija javnog gradskog i prigradskog prevoza.

Generic selectors

Ne slanje zamenskog vozila na liniji 470 (11.08.2018)

0

Želim da prijavim bahatost prevoznika na liniji 470.

Dana 11.08.2018. polazak u 10:30h linija 470 sa terminisa BAS nije ostvaren uz obrazlozenje da je vozilo u kvaru.

Kada smo pitali nadležne na stanici šta se dešava i kada će polazak biti ostvaren, dobili smo odgovor da polaska neće ni biti, i da možemo sačekati sledeći polazak u 15:15h!

Zamislite to, da vam neko u 10:30h kaže da čekate do 15:15h, i sasvim to normalno saopšti kao da je rekao da sacekamo sledeći u 12:00h!

Pa i da je sledeći polazak bio u 12:00h, i to je sat ipo čekanja…, putnici na linijama koje GSP obavlja ne mogu da zamisle ni 30 minuta da čekaju, a nas ovako da tretirate kao najgoru bagru, mrtvi hladni nam saopštite da trebamo čekati sledeći polazak ČETIRI SATA I ČETRDESET PET MINUTA!?

Pa da li putijemo za Cirih ili u naselje na teritoriji Beograda?

Koliko je polazka ostvareno na ostalim linijama u periodu izmedju 10:30h do 15:15h?
Kako to da na ostalim linijama van centralnih naselja na teritoriji Beograda može da postoji normalan red vožnje, dok samo nas u Maloj Ivanči ovako maltretirate?

Od 06:15 pa do 10:30h nije bilo polazaka, i onda nam mrtav ladan čovek kaže da moramo čekati još 5 sati, EJ PET SATI!

busevi.com objavljeno

  Best answer

  busevi.com 694 poena

  Odgovor nadležnih:

  Poštovani,

  obaveštavamo Vas da je SP Lasta Beograd izvršila proveru navoda iz prijave građana, koja se odnosi na redovnost polazaka na potezu ka Maloj Ivanči i utvrdila sledeće:

  SP Lasta realizuje prevoz putnika ka naselju Mala Ivanča prigradskim linijama 470 Beograd – Mala Ivanča i 470A Beograd – Parcani – Mala Ivanča koja saobraćaju Avalskom trasom do Male Ivanče i 460 Beograd – Mala Ivanča i 460A Beograd –Mali Popović – Mala Ivanča koje saobraćaju autoputem do Male Ivanče sa ukupno 4 solo vozila radnim danom, kako je i predviđeno trenutno važećim redom vožnje, od kojih su 3 nova solo prigradska vozila, godina proizvodnje 2017.

  Tokom avgusta 2018. godine, najčešće angažovana vozila na ovim prigradskim linijama su:

  • novo solo marke SOR, godina proizvodnje 2017. kapaciteta 50 sedenje + 30 stajanje –  vozila garažni broj 8155
  • novo solo marke SOR, godina proizvodnje 2017. kapaciteta 50 sedenje + 30 stajanje –  vozila garažni broj 8156
  • novo solo vozilo marke Maz, godina proizvodnje 2017. kapaciteta 36 sedenje + 62 stajanje – vozilo garažni broj 7704
  • solo prigradsko vozilo, starosti ispod 10 godina, kapaciteta od 49 sedenje + 37 stajanje – vozila garažni broj 8090 ili 8091

  Dana 11.08.2018.godine polazak na liniji 470 u 10:30 sa BAS-a održan je vozilom garažni broj 8091 sa kašnjenjem od 35 minuta zbog kvara vozila gb 8156 koje je bilo planirano da realizuje navedeni polazak. Dežurni dispečer je odmah po prijavi kvara vozila na polasku u 10:30, dao nalog za angažovanje vozila iz rezerve koje je bilo locirano u garaži na autoputu Beograd – Niš broj 4, pa je iz tog razloga polazak u 10:30 realizovan sa kašnjenjem.

  Vezano za prijavu korisnika na svakodnevno kašnjenje polaska u 14:15 iz Beograda na liniji 470, obaveštavamo Vas da je uvidom u sistem za praćenje i upravljanje vozilima (busplus sistem) na teritoriji grada Beograda, utvrđeno da od početka meseca avgusta nije bilo kašnjenja navedenog polaska, dok je u julu evidentirano jedno kašnjenje od 15 minuta. Na pomenutom polasku angažovano je klimatizovano vozilo starosti ispod 10 godina garažni broj 8090.

  Takođe, u prijavi je navedeno da polazak u 16:15 na liniji 460 Beograd – Mala Ivanča (autoputem) skoro svaki dan kasni sa polaskom sa BAS-a. Utvrđeno je da je tokom jula meseca bilo problema i kašnjenja na navednom polasku, ali je problem saniran uključivanjem novog gradsko/prigradskog vozila garažni broj 7704 i u avgustu nije bilo kašnjenja navedenog polaska.

  Po pitanju vremena putovanja vozila duž prigradskih linija ka Maloj Ivanči, napominjemo da struktura voznog parka na ovim linijama ne utiče na vreme putovanja obzirom da su angažovana nova vozila i jedno vozilo starosti 8 godina, već da vreme putovanja u najvećoj meri zavisi od saobraćajnih uslova na putu, odnosno od zagušenja i zastoja na putu.

  Ovim putem se u ime firme izvinjavamo zbog neprijatnosti koju su putnici doživeli usled kašnjenja polaska i napominjemo da se, usled svakog problema u saobraćaju, koji ima za posledicu neodržavanje ili kašnjenje polaska, zaposleni na poslovima praćenja saobraćaja maksimalno angažuju u rešavanju istog, a sve u cilju da putnici budu na vreme prevezeni do krajnjeg odredišta. Tokom svih godina poslovanja, prioritet SP Lasta Beograd oduvek je bio zadovoljenje potreba korisnika prevoza i podizanje nivoa kvaliteta pružene usluge i nastojaćemo da taj trend održimo i u budućnosti, odnosno da svim korisnicima usluge prevoza putnika na teritoriji grada Beograda obezbedimo što kvalitetniji prevoz.

  busevi.com objavljeno
   ×

   Prijava