Izmene na linijama, pitanja, prijave, predlozi … vezani za funkcionisanje linija javnog gradskog i prigradskog prevoza.

Novi red vožnje na linijama broj: 504, 702 od 18.10.2017.

0

Na linijama broj: 504, 702 od 18.10.2017. primenjuje se novi red vožnje.

Na liniji broj 504 vrši se korekcija planiranih polazaka u popodnevnim satima (od 16h) sa oba terminusa.

Korekcija reda vožnje na autobuskoj liniji broj 702 za radni dan podrazumeva izmenu planiranih polazaka od 16h za oba terminusa, dok će linija za dane vikenda biti pojačana sa još jednim vozilom.

busevi.com objavljeno
    Nova poruka…
    Dodaj fotografiju dodaj link fotografije