Izmene na linijama, pitanja, prijave, predlozi … vezani za funkcionisanje linija javnog gradskog i prigradskog prevoza.

Novi red vožnje na liniji broj: 310 od 10.05.2018.

0

Na liniji broj: 310 (Šumice · Mali Mokri Lug) od 10.05.2018. primenjuje se novi red vožnje.

Novi red vožnje podrazumeva povećanje broja ukupno planiranih polazaka sa oba terminusa.

busevi.com objavljeno
    Nova poruka…
    Dodaj fotografiju dodaj link fotografije