Izmene na linijama, pitanja, prijave, predlozi … vezani za funkcionisanje linija javnog gradskog i prigradskog prevoza.

Novi red vožnje na liniji broj: 32E od 16.04.2018.

0

Na liniji broj: 32E (Trg Republike · Višnjica) od 16.04.2018. primenjuje se novi red vožnje.

Novi red vožnje podrazumeva korekciju vremena polazaka i smanjenje ukupno planiranih polazaka sa oba terminusa.

busevi.com objavljeno
    Nova poruka…
    Dodaj fotografiju dodaj link fotografije