Izmene na linijama, pitanja, prijave, predlozi … vezani za funkcionisanje linija javnog gradskog i prigradskog prevoza.

Novi red vožnje na liniji broj: 46 od 18.04.2018.

0

Na liniji broj: 46 (Glavna železnička stanica · Mirijevo) od 18.04.2018. primenjuje se novi red vožnje.

Novi red vožnje podrazumeva korekciju polazaka radnim danom, uz manje smanjenje ukupno planiranih polazaka sa oba terminusa.

busevi.com objavljeno
    Nova poruka…
    Dodaj fotografiju dodaj link fotografije