Izmene na linijama, pitanja, prijave, predlozi … vezani za funkcionisanje linija javnog gradskog i prigradskog prevoza.

Generic selectors

Novi red vožnje na liniji broj: 506 od 01.04.2018.

0

Na liniji broj: 506 (Resnik /Edvarda Griga/ · Resnik /Patin majdan/) od 01.04.2018. primenjuje se novi red vožnje.

Novi red vožnje podrazumeva povećanje broja ukupno planiranih polazaka sa oba terminusa, radnim danom, i izmenu polazaka (korekciju intervala, sa 30 min. na 40 min.) vikendom.

busevi.com objavljeno
    ×

    Prijava