Izmene na linijama, pitanja, prijave, predlozi … vezani za funkcionisanje linija javnog gradskog i prigradskog prevoza.

Novi red vožnje na liniji broj: 512 od 01.03.2018.

0

Na liniji broj: 512 (Banovo brdo · Sremčica /Naselje Gorica/) od 01.03.2018. primenjuje se novi red vožnje.

Novi red vožnje podrazumeva povećanje broja ukupno planiranih polazaka sa oba terminusa, radnim danom.

Red vožnje (512) (.pdf)

busevi.com objavljeno
    Nova poruka…
    Dodaj fotografiju dodaj link fotografije