Izmene na linijama, pitanja, prijave, predlozi … vezani za funkcionisanje linija javnog gradskog i prigradskog prevoza.

Generic selectors

Od 04.09.2017. uspostavlja se linija broj: 860M (Beograd – Industrijska zona Barič – Obrenovac)

0

Na zahtev zaposlenih i na predlog GO Obrenovac, od 04.09.2017. godine uvode se dva polaska postojeće linije 860 do novootvorene fabrike automobilskih delova „MeiTa“:

  • 07:05 iz Obrenovca (ispred fabirike „MeiTa“ u 07:18)
  • 15:50 iz Beograda (ispred fabrike „MeiTa“ u 16:37)

Na ovaj način svi korisnici predmetne linije imaće mogućnost da u vremenskim intervalima dolaska i odlaska sa posla, koristeći delimično promenjenu trasu linije 860 u navedena dva polaska, ostvare direktnu vezu sa industrijskom zonom, čime je izbegnuto pešačenje do najbližih linija JLPP-a u dužini od približno 1km.

Linija će nositi oznaku 860M i koristiti sva postojeća registrovana stajališta, dok će prilaz industrijskoj zoni vršiti internom saobraćajnicom u zoni stajališta „Barič kolonija“, zatim Ul. Baričkih boraca do prilaza fabrici „MeiTa“, gde će vozila u proširenju kolovoza vršiti okretanje i promenu smera kretanja i gde će biti registrovano novo stajalište za izmenu putnika.

Linija će raditi radnim danom, subotom i nedeljom.

busevi.com objavljeno
    ×

    Prijava