Izmene na linijama, pitanja, prijave, predlozi … vezani za funkcionisanje linija javnog gradskog i prigradskog prevoza.

Generic selectors

Od 26.12.2017 produžava se autobuska linija broj 405L – Nova relacija linije “Bela Reka – Nenadovac – Karaula – Glumčevo brdo”

0

Linija broj 405L počev od utorka 26.12.2017. godine biće produžena Ulicom Timočki put sve do postojeće okretnice linije broj 407 u Beloj reci.

Potreba i višegodišnji zahtevi građana Timočki put u Ripnju, na potezu od Avalske ulice do Lipovičkog puta u ukupnoj dužini od preko 5 kilometara, bili su usmereni ka tome da im se omogući bolja prostorna pristupačnost sistemu javnog prevoza i pruži veza sa sadržajima u naselju Ripanj i drugim delovima grada. Takođe, zahtevi građana dela naselja Ripanj u zoni železničke stanice, Kolonije i naselja Bela reka, bili su presedanje na liniju broj 534 i posredna veza sa Ibarskom magistralom. Produženjem linije broj 405L, pomenuti zahtevi građana su uvaženi i realizovani.

Nova trasa linije broj 405L je: BELA REKA – Put za Koloniju – Avalska – Timočki put – Lipovički put – Branislava Jovanović – Miodraga – Raskrsnica za Karaulu – Miodraga Vukovića – Put za Glumčevo brdo – GLUMČEVO BRDO – Glumčevo brdo (Draženovac) – Lipovički put – Timočki put – Avalska – Put za Koloniju – BELA REKA.

Na delu kroz Timočki put biće uspostavljeno ukupno 8 autobuskih stajališta za oba smera saobraćaj: Timočki put (ulaz), Timočki put 2. Deo, Livadice, Timočki put (srednji deo), Oklisak – trafo, Palanački potok, Put za Zabran i Timočki put (izlaz).

busevi.com objavljeno
    ×

    Prijava